Prebudenie vyššieho vedomia

12-čakrové energie

Väčšina z nás už považuje za samozrejmosť vedomé vnímanie našich 7 energetických systémov (pozn. alebo čakier) – koreňová, sakrálna, solar plexus, srdcové či krčné energetické centrum, 3.oko a korunná čakra. Myšlienka systému 12 čakier je považovaná za relatívne novú, avšak je len opätovným návratom k našej ľudskej multidimenzionalite, ktorá sa ,,potopila" spoločne s ,,bájnymi" svetmi Atlantídy a Lemúrie, kedy sme ako jednotlivci i spoločnosť vibrovali na vyššej energetickej úrovni, čím sme si umožňovali mať sprístupnených viac (mimo)zmyslových darov. Prebudenie k vyššiemu vedomiu je pre ľudí ako prebudenie ku komplexnému pochopeniu života. V aktuálnom období kolektívneho vzostupu ľudstva, čakrový potenciál multidimenzionálnych bytostí neustále rastie a rozvíja sa, čo sa sebou prináša odomykanie rôznych darov, mimo štandarných 5 zmyslov – čuch, chuť, zrak, sluch a hmat, do ktorých nás uzatvorila vlastná myseľ. Existuje mnoho ďalších zmyslov ako jasnozrivosť, jasnocitnosť, emočné napájanie, jasnosluch, chuťové a čuchové nadzmyslové vnímanie, analytické vedomie, emočná či fyzická empatia, holistické či psychické vedomie atď. Otvorením nášho vedomia a tým otvorením našich (ne)štandardných mimozmyslových vnemov, otvárame bránu k ďalším darom akotelekinéza, telepatia alebo levitácia atď.

Každý kto i len raz započal poznanie základného čakrového systému ocenil znalosť jednotlivých oblastí a tém nášho tela. Všetky naše čakry sa nachádzajú v určitom mieste tela a sú spojené s konkrétnymi aspektami ľudského bytia. Mnoho z nás si už automatizovane pri bolesti žalúdka uvedomuje, že v energetickej oblasti solar plexus sa niečo deje. Zvyčajne,nakoľko sa jedná o centrum sily, si zvedomíme, že sa nachádzame v situácii, kde si nestojíme pevne v svojej sile, resp. nás ktosi, alebo čosi o silu v danej chvíli oberá. Rovnako, ako si pri stiahnutom alebo zapálenom hrdle uvedomujeme, že naše krčné energetické centrum nefunguje správne a jeho funkcia je ovplyvnená. Či už nevypovedaním vlastnej pravdy a toho čo máme na srdci, alebo naopak preťažením, až prílišným oznamovaním všetkých myšlienok, ktoré nám víria hlavou.

Znalosť a obnova 12-čakrového energetického systému môže uľahčiť, odhaliť či poskytnúť cestu pre dosiahnutie vyššieho vedomia, nakoľko nám odhaľuje omnoho viac aspektov fyzického, emocionálneho, mentálneho a duševného sveta nášho bytia, ktoré si je dobré zvedomovať. Je to ako u milovníkov psov, na začiatku nám ako deťom stačí poznať ,,havo“, neskôr naše poznanie kultivujeme na termín ,,pes“. Časom ako zanietení psíčkari, chceme poznať konkrétne rasy a plemená psov, tak ako ich charakterové rysy, aby sme dokázali rozpoznať aký prístup je pri určitom plemene najvhodnejší.

12-čakrový systém nám slúži ako „mapa“ vnútorného sveta. Mapa, ktorá je nevyhnutnou zastávkou pre dosiahnutie hlbšieho pochopenia seba samého a svojho vzťahu k ostatným aspektom bytia ako multidimenzionálnej bytosti. Ak je 12-čakrový systém správne prebudený, jeho energia poskytuje človeku vedomie vyššej reality a človek dokáže 🤍prežívať viac radosti, ľahkosti, spokojnosti a hlavne nadhľadu v realite bežných dní. Neznamená to, že by sa nás už netýkalo státie v pokladni supermarketu, avšak akoby sme v sebe mali zakódované poznanie, že tento čas je taktiež príjemným využitím nášho života, rovnako ako všetky bežné činnosti s ktorými sa na dennej báze stretávame.

Práve ľahkosť, radosť a umožnený nadhľad vnímania môže nám dopomôcť nájsť seba samého a začať žiť plnohodnotnejší život. Napr. zemská čakra cca 15 cm pod chodidlami nám uľahčuje prijímať a čistiť sa skrz zemskú energiu a pomáha nám zapájať dušu do hmoty. ✅PRAKTICKÝ TIP: Najlepšie ju podporíme, keď zložíme z nôh izolant – gumenú podrážku obuvi a dovolíme jej prúdiť priamo. Pupočná čakra je veľmi dobre vyživovaná cez pocity zmysluplnosti nášho jednania a skvele funguje. Bez problémov funguje deťom, ktorým rodičia nechali prirodzene dotepať energiu cez pupočnú šnúru. Kauzálna čakra zase prevádza silu duše do mentálneho tela, sťahujeme si cez ňu správy, posolstvá a myšlienky z vyšších duchovných úrovní. Pokiaľ nie je dostatočne rozvíjaná a zjednocovaná pravá hemisféra mozgu s ktorou vidíme širšie pojatie veci. ✅PRAKTICKÝ TIP: Rozvíjaj pre podporu kauzálnej čakry pravú hemisféru kreatívnymi činnosťami – maľuj, tancuj, spievaj, tvor čokoľvek po čom tvoje srdce zatúži. Ďalšie energetické centrum hviezda duše sa kedysi sa nachádzala priamo v našej mozgovej kôre. Plne sa aktivuje keď budeme nielen vedieť ale aj cítiť, že všetci ľudia a všetky veci zdieľajú rovnakú duchovnú podstatu. Ďalším energetickým centrom je hviezdna brána, ktorú u ľudí zriedkavo, ale vídavam cca 30-40 cm nad hlavou, nedotýka sa vôbec fyzického tela a veľmi silne zintenzívňuje duchovné kvality s vedomím na najvyššej úrovni. Je pre nás kľúčová k precíteniu jednoty zo Zdrojom. Plne sa rozvinie, až keď naša myseľ aj naše srdce je schopné odpútať sa od všetkého čo súvisí s našou osobnosťou a podarí sa nám kultivovať dostatočne ego.

V skutočnosti sme mocnejší, schopnejší a odvážnejší ako si uvedomujeme. Tvoja sila nie je tvrdohlavosť alebo odpor. Skôr držanie sa toho, čo v srdci cítiš ako pravdivé a časom uvidíš, že to tak naozaj i je. Tým, že kráčaš na ceste svojej pravdy, pomáhaš svojim snom aby sa zhmotňovali a stále viac a viac prebúdzaš svoje vyššie vedomie.

S láskou
Sany Asia🤍

Ako nato? K tomu celému však vieme vedome dopomôcť. Cestou vedomého rozvoja 12-čakrového systému, už prešli rôzne bytosti a ty sa k nej môžeš pripojiť tiež. Prečítať si ich spätné väzby. Individuálne v pohodlí domova a súčasne naživo v dennom sprievode na WhatsApp po dobu 21 dní?

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR