Aktuálne energie júl 2022

Retrogradita Neptúna, deň mimo čas a energetický portál Levia brána

Už dnes môžeme pociťovať stredajšie energie Splnu 13.7, ktorý bude v plnosti o 20:38. Prelietavé myšlienky pomiznú a snaživosť sa po splne začne vyplácať. Ako to myslím? V podstate celý tyždeň nás situácie môžu zaviať k vzorcu ktorý neustále opakujeme.. už o ňom aj z časti vedome dlhšie vieme, ale stále nám ,,niečo" (cháp my sami) podvedome ,,bráni” ho zmeniť a tak si ho veselo opakujeme dookola.

Hľadaj➡️
🔑Aká je tvoja forma správania, ktorá ti napadla prvá?
🔑Čo je za tým vzorcom?
🔑Prečo ho nechceš pustiť?

🔑Ake výhody ti prináša?
🔑O čo prídeš, keď ho konečne pustíš?

Snaživosť začať ho postupnými krokmi rozpúšťať či meniť sa vyplatí 🔑😊

Vplýva na nás i RETROGRÁDNY NEPTÚN 28.6. - 4.12.22 a jeho energie, ktoré prináša. Ako sa to prejavuje? Našim motívom chýba všeobecný základ, ktorý by človek pri koreni každej motivácie očakával. Namiesto toho vibrujeme podľa akéhosi ,,Vesmírneho/Božieho volania", ktoré každá počujeme individuálne na základe našej cesty a plánu duše. Tým sa ale, pre naše okolie môžeme zdať viac než kedykoľvek čudne 🙂 Naše počity totiž nepochádzajú z materiálnej sféry, ale sú priamym spojením s našou dušou. Dokážeme byť preto veľmi duchovné (ale staráme sa málo o formálnu stránku ortodoxného náboženstva - čiže o nejakú štruktúru) V retrogradite Merkúra vzťahujeme svoje pocity oveľa menej k fyzickej realite ako k vnímaniu kozmickej reality. Vieme toho oveľa viac, než by sme kedy dokázali vložiť do slov, pretože tu spoznávame obmedzujúci charakter jazyka, ktorý je iba ďalším sformovaným mantinelom, spútavajúcim nekonečné chápanie nášho vesmíru 🙂 Vidíme lepšie než kedykoľvek zdanie a ilúzie, v ktorých žijeme...či žijú druhí a urobíme v tomto období najlepšie, ak sa pokúsime nebúrať druhým ich vzdušné zámky a zároveň si uchováme vnútornú pravdu, ktorú v tomto období (s)poznáme.

Celkovo v tomto období, ktoré nám retrogradita Merkúru prináša čas ísť do seba, ale nie formou uzavrieť sa pred svetom, ale skúmať náš svet splynutím so svetom vonkajším. Budem sa opakovať ALE NAJLEPŠIA INVESTÍCIA JE AKTUÁLNE DO SEBA A TOHO ČO NÁM NIKTO A NIČ NEMôŽE VZIAŤ ➡️ zážitky + vedomosti a prežitky 🤍 Nehovorím, že len na mojich workshopoch, kdekoľvek si ťa to pritiahne - choď sa posunúť a investuj do seba

Taktiež máme v júli ďalší dôležitý energetický mílník deň mimo čas ➡️ vyvrcholenie 13-mesačného mayského kalendárneho roka. 25. júla vychádza Sírius (Psia hviezda) so Slnkom. Tento deň sa v 13-mesačnom kalendári považuje za deň bez času. Je to DEŇ ÚCTY a kultúrneho uznania konceptu času „Čas je umenie“. Tento „voľný deň“ je uzavretím roka 13x28=364 dní. Deň mimo čas znovu prispôsobuje 13-mesačnému kalendáru slnečného roka a privádza ľudstvo k obnovenému vnímaniu nášho prirodzeného vnútorného Božstva a spojenia s prírodou. Kalendár 13-mesiacov je solárny, lunárny, galaktický kalendár, ktorý meria čas z kvantitatívnej a kvalitatívnej perspektívy 4. dimenzie a odhaľuje synchrónnu a cyklickú povahu času. Kalendár 13-mesiacov sa skladá z trinástich 28 dňových mesiacov, rovnako ako v slnečnom roku je 13 lunácií. Tento kalendár rešpektuje ženské aspekty prírody a integruje ich do počítania času (na rozdiel od gregoriánskeho ,,politického" kalendára, ktorým sa bežne riadime my 1.1. - Silvester).

Teším sa na teba s láskou

Sandra🤍