Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s klientmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej mysle, emócií, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu, pričom v praxi využívam prevažne eklektický prístup zlučujúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu klienta a jeho špecifické potreby či požiadavky.

0
spokojných klientov a ľudí na workshopoch
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

Po štúdiu vedných odborov Etiky so zameraním na morálku, správanie človeka a Kultúrológie na Komenského univerzite v Bratislave a súčasne 6 ročnej manažérskej praxi, sa moja veľká túžba pomáhať a poznanie, že kvalita života je priamo úmerná od osobného rozvoja, vedome pretavili do kontinuálneho posdgraduálneho vzdelávania v oblastiach koučingu, certifikovaného osobného poradenstva, akreditovaných výcvikov regresnej terapie, terapeutiky energetickej psychológie, kognitívno behaviorálnej terapie, techník NLP a EFT či terapií modelovaním rolí v rámci rodinných konštelácií, hypnoterapie, montessori prístupu k deťom, kvantovania, alternatívneho liečiteľstva a mnohých ďalších. Mám dar nacítenia vibračnej frekvencie ľudí i zvierat, vďaka čomu v živote dokážem na moment prežiť čo iný človek, vnímať jeho prežitok z aktuálnej emócie a nakoľko je k sebe úprimný. Mojou misiou je žiť život v rovnováhe a inšpirovať k nej i ostatných.

V súkromí sa teším z každého dňa a príležitostí, ktoré mi ponúka❤️ Milujem svoju rodinu, manžela, 3 útulkáčov, prírodu, čítanie a cestovanie. Životom sa snažím kráčať tak, aby moja cesta bola na úžitok prírode i iným ľuďom. Pokiaľ si s určitou životnou výzvou či pocitom neviem dať rady, využívam pomoc terapeutky alebo kouča, ktorí mi pomáhajú spracovať moje vlastné emócie i podvedomé vzorce a prísť na to, čo mi môj mozog samej zahmlieva😊