Mgr. Sandra Kos Dzian

V praxi prepájam vedu a spiritualitu skrz moje psychoenergetické dary a metafyziku s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemej transformácii našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie. Zohľadňujem unikátnosť duše a jej rôznorodé potreby, lebo na každého funguje čosi iné.

0
klientov a účastníkov kurzov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

Kde u mňa vesmír pridal vnímanie toku energií v priestore, zobral vnímanie vzdialeností objektov, čo dáva v bežnej praxi života veľa príležitostí naraziť na živé či neživé objekty 🙂 Jasnozrivosť, vnímanie energií zmyslami či telepatická komunikácia so zvieratami - za týmito darmi nehľadaj žiadny zázrak. Som presvedčená, že ich je v aktuálnej dobe, časom schopný dosiahnuť každý z nás, pri vôli a záujme o spojení sa so svojou pravou podstatou, ktorá je u každého jedinečná. Poslaním mi je žiť život v ľahkosti, radosti, hojnosti a inšpirovať tým i ostatných. V súkromí sa teším z každého dňa a príležitostí, ktoré mi ponúka🤍 Milujem vzdelávanie, svoju rodinu, manžela, 2 útulkáčov, cestovanie, prírodu a čítanie. Životom sa snažím baviť a kráčať tak, aby moja cesta bola na úžitok prírode i iným ľuďom.

Od detstva postupne rozvíjam energetické dary jasnozrivosti paralelných realít a nacítenia vibračnej frekvencie ľudí i zvierat, vďaka čomu v živote dokážem na moment prežiť čo iní, pozrieť sa na dopady rozhodnutí v budúcnosti, či vstúpiť do inej energie a vnímať súlad duše na jej ceste cez prežitok z aktuálnej vedomého alebo podvedomého presvedčenia. Emócie cítim čuchom, ako fyzický empat ich vnímam aj na tele a súčasne vidím pôsobenie energetických centier. Posledný rok som zdokonalila i telepatickú komunikáciu so zvieratkami. Niektoré dary mám od narodenia, iné sa po štúdiu odborov Etiky so zameraním na morálku, správanie človeka a Kultúrológie na UK v Bratislave, začali prebúdzať s túžbou poznania a osobného rozvoja. Posdgraduálne sa vzdelávam v oblastiach energopsychológie, koučingu, akreditovaných výcvikov regresnej či kognitívno-behaviorálnej terapie, hypnoterapie, Nadi Spirit, techník ako Reiki, NLP, EFT, SCPR, hirudoterapie či terapií modelovaním rolí v rámci rodinných konštelácií, etikoterapie, montessori prístupu k deťom, kvantovania, školy živlov, alternatívneho liečiteľstva, ayurvédy a mnohých ďalších zahraničných výcvikov, čo ma priviedlo k tvorbe vlastných techník práce s ľuďmi i zvieratami, ktoré odovzdávam prostredníctvom energetickej akadémie pre terapeutov i verejnosť ďalej.