Mgr. Sandra Kos Dzian

V praxi prepájam vedu a spiritualitu skrz moje psychoenergetické dary a metafyziku s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na unikátnosť duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí čosi iné.

0
klientov a účastníkov kurzov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

Od detstva postupne rozvíjam energetické dary jasnozrivosti paralelných realít a nacítenia astrálnych bytostí či vibračnej frekvencie ľudí i zvierat, vďaka čomu v živote dokážem na moment prežiť čo iní, pozrieť sa na dopady rozhodnutí v budúcnosti, či vstúpiť do inej energie a vnímať súlad duše na jej ceste cez prežitok z aktuálnej vedomej, podvedomej či nevedomej emócie. Po štúdiu odborov Etiky so zameraním na morálku, správanie človeka a Kultúrológie na Komenského univerzite v Bratislave sa moja túžba prebúdzať a poznanie, že kvalita života je priamo úmerná od osobného rozvoja, vedome pretavili do posdgraduálneho vzdelávania v oblastiach energopsychológie, koučingu, akreditovaných výcvikov regresnej či kognitívno-behaviorálnej terapie, Nadi Spirit, techník ako Reiki, NLP, EFT, SCPR, hirudoterapie či terapií modelovaním rolí v rámci rodinných konštelácií, etikoterapie, hypnoterapie, montessori prístupu k deťom, kvantovania, alternatívneho liečiteľstva a mnohých ďalších. Mojím poslaním je žiť život v ľahkosti, radosti a inšpirovať tým i ostatných.

V súkromí sa teším z každého dňa a príležitostí, ktoré mi ponúka🤍 Milujem vzdelávanie, svoju rodinu, manžela, 3 útulkáčov, cestovanie, prírodu a čítanie. Životom sa snažím baviť a kráčať tak, aby moja cesta bola na úžitok prírode i iným ľuďom. Pokiaľ si s určitou životnou výzvou či pocitom neviem dať rady sama využívam pomoc terapeutov, iných médií, ktorí mi pomáhajú prísť na to, čo sama nevidím😊