Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s ľuďmi sa primárne zameriavam na prepojenie para a energopsychológie s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu skrz moje dary, pričom v praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na špecifikum duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí čosi iné.

0
klientov a účastníkov kurzov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

Po štúdiu vedných odborov Etiky so zameraním na morálku, správanie človeka a Kultúrológie na Komenského univerzite v Bratislave a súčasne 6 ročnej manažérskej praxi, sa moja túžba prebúdzať a poznanie, že kvalita života je priamo úmerná od osobného rozvoja, vedome pretavili do posdgraduálneho vzdelávania v oblastiach koučingu, certifikovaného osobného poradenstva, akreditovaných výcvikov regresnej terapie, energetickej psychológie, kognitívno-behaviorálnej terapie, techník Reiki, NLP, EFT, SCPR, hirudoterapie či terapií modelovaním rolí v rámci rodinných konštelácií, hypnoterapie, montessori prístupu k deťom, kvantovania, alternatívneho liečiteľstva a mnohých ďalších. Mám energetické dary nacítenia astrálnych bytostí a vibračnej frekvencie ľudí i zvierat, vďaka čomu v živote dokážem na moment prežiť čo iní, vstúpiť do inej energie a vnímať súlad duše na jej ceste cez prežitok z aktuálnej vedomej, podvedomej či nevedomej emócie. Mojou misiou je žiť život v rovnováhe a inšpirovať k nej i ostatných.

V súkromí sa teším z každého dňa a príležitostí, ktoré mi ponúka❤️ Milujem vzdelávanie, svoju rodinu, manžela, 3 útulkáčov, cestovanie, prírodu a čítanie. Životom sa snažím baviť a kráčať tak, aby moja cesta bola na úžitok prírode i iným ľuďom. Pokiaľ si s určitou životnou výzvou či pocitom neviem dať rady sama využívam pomoc terapeutov, iných médií a koučov, ktorí mi pomáhajú prísť na to, čo sama nevidím😊