Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s klientmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický prístup prepájajúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu klienta a jeho špecifické potreby či požiadavky.

0
spokojných klientov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe
0
poskytnutých sedení
0
ľudí na prednáškach

Po štúdiu vedných odborov Etiky so zameraním na morálku, správanie človeka a Kultúrológie na Komenského univerzite v Bratislave a súčasne 6 ročnej manažérskej praxi, sa moja veľká túžba pomáhať a poznanie, že kvalita života je priamo úmerná od osobného rozvoja, vedome pretavili do kontinuálneho posdgraduálneho vzdelávania v oblastiach koučingu, certifikovaného osobného poradenstva, akreditovaných výcvikov regresnej terapie, terapeutiky energetickej psychológie, kognitívno behaviorálnej terapie, techník NLP a EFT či terapií modelovaním rolí v rámci rodinných konštelácií, hypnoterapie, montessori prístupu k deťom, kvantovania a mnohých ďalších.  Mám dar nacítenia emócií a vibračnej frekvencie ľudí i zvierat, vďaka čomu v praxi dokážem na moment prežiť čo iný človek, vnímať čo mu chýba, cítiť v akej emócií práve je a či je k sebe úprimní alebo ,,úprimní”.

V súkromí sa teším z každého dňa a príležitostí, ktoré mi ponúka. Milujem svoju rodinu, manžela, 3 útulkáčov, prírodu, čítanie a cestovanie. Životom sa snažím kráčať tak, aby moja cesta bola na úžitok prírode i iným ľuďom. Pokiaľ si s určitou životnou výzvou či pocitom neviem dať rady, využívam pomoc svojej terapeutky alebo kouča, ktorí mi pomáhajú spracovať emócie i podvedomé vzorce a prísť na to, čo mi môj mozog zahmlieva a neukáže😊