Sebarozvoj

Forma investície zvyšujúca poznanie i sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššií stupeň. V akomkoľvek veku i oblasti nám umožňuje prekonávať hranice vlastných nekonečných možností.

EXTATICKÉ DÝCHANIE S KAKAOM

liečivá sila tvojho dychu
Liečivá sebarozozvojová technika tvojho dychu je nápomocná vniesť viac vhľadov do tvojich aktuálnych tém života. Kakao navyše otvára srdcovú čakru a prebúdza v nás pocity lásky, radosti a vďačnosti. Rovnako krásne uzemňuje a dokáže nás hlboko prepojiť s vnímaním nášho tela. Vedie človeka do rozšíreného stavu vedomia veľmi jemným, ľahkým spôsobom a práve vďaka týmto vlastnostiam je kakao výborným pomocníkom pre prehĺbenie so svojím vnútorným svetom.
95 €

AKADÉMIA ENERGIÍ VEDOMIA II.

multidimenzionálny ročník 2024
Akadémia z dlhodobého hľadiska okrem rozšírenia vedomia podporí tvoju schopnosť samostatne prejsť v živote akúkoľvek mentálne, emocionálne či energeticky náročnejšiu situáciu, bez nutnosti sa na niekoho sa spoliehať. Jedinečná a celistvá cesta na všetkých úrovniach je určená pre ľudí na rozšírenom či multidimenzionálnom stupni vedomia. Prečo toto ,,obmedzenie"? Informácie, ktoré neaplikujeme prakticky do života nám prinesú len zahlcovanie mysle. Odporúčané levely vedomia pre účastníkov, dokážu už techniky a aktivácie PRAKTICKY APLIKOVAŤ v ľahkosti do bežného života.
1984 €
opäť otvárame 1.ročník ➡️ jedinečná a celistvá cesta na všetkých úrovniach ENERGIE, TELA, EMÓCIÍ, MYSLE i DUŠE je určená pre ľudí v prebudenej alebo rozšírenej úrovni vedomia. Prečo toto ,,odporúčanie"? Naším zamérom je praktická aplikácia zasvätení a prežitkov akadémie do života. Nejde nám o zahlcovanie mysle množstvom fascinujúcich poznatkov. Odporúčané levely vedomia pre účastníkov už dokážu všetky techniky postupne v ľahkosti PRAKTICKY APLIKOVAŤ do bežného života.
1664 €

(vypredané) PREPOJENIE máj 2024

5-dňový pobyt pre páry
Stráv 5 dní uprostred prírody v prekrásnom prostredí na samote stredného Slovenska s rovnako naladenými pármi a venuj sa poznaniu seba a svojho partnera. Pobyt je určený pre páry v kríze ako i šťastné páry, ktoré chcú prehĺbiť svoj fungujúci vzťah. Celý program je konštelovaný na správne uchopenie vlastnej sily a prepojenie rovnováhy energií v našom vnútri.
632 €

PLYNUTIE ŽIVLOV jún 2024

4- víkendový cyklus prepojenia so živlami
Živel je pralátka tvoriaca podstatu našich tiel i tohto sveta. Pokiaľ si so živlami vytvoríme rešpektujúci vzájomný vzťah, dokážeme dosiahnuť majstrovstvo, kde nás oheň, voda, zem i vzduch výrazne prepoja so Zemou a urýchlia posun transformácie skvalitnenia života nášho i Zeme. Plynutie živlov, akadémia hlbokej práce s elementom ohňa, vody, zeme a vzduchu - jemnej a zároveň mocnej ženskej i mužskej sily v nás i na Zemi, je zameraná na prepojenie všetkých atribútov.
1984 €

MENARCHÉ jún 2024

víkendový pobyt pre ženy
Posvätný prechod Menarché v neskoršom veku je veľkým darom a požehnaním. V dospelosti ponúka možnosť prežiť svoju prvú menštruáciu znova, radostnejšie a s úľavou ju prežívať i do budúcnosti.  Víkend mimo hlavnej aktivácie Menarché, venujeme i liečeniu rodových línii za sprievodu zvukoterapie krištáľových mís a gongov. Srdečne ťa pozývam na transformačný víkend plný liečivej ženskej energie a výživy zameraný na najdôležitejšie prvé 3 energetické centrá žien v prekrásnom prostredí panenskej prírody.
245 €

HOJNOSŤ ŽIVOTA 16.9.

Prekodóvanie na multidimenzionálnu hojnosť
Všetky kurzy hojnosti s ktorými som sa doposiaľ stretla, vytvorila ich či absolvovala, boli zamerané na mentálnu rovinu, teda presvedčenia o peniazoch, alebo emocionálnu rovinu a vďačnosť. Samozrejme všetky mali do môjho života istý prínos, avšak niečo mi v nich časom začalo chýbať - komplexnosť. 65 unikátnych dní na prekódovanie rezonancie multidimenzionálnej hojnosti. Pomocnými nástrojmi budú aktivačné invokačné súvetia a najmä symboly - katalyzátory a zrýchlovače našej energie a rezonancie s VŠEhohojnosťou.
195 €

CESTA SLOBODY ostrov MILOS

9-dňový dovolenkový pobyt pokoja mysle
POSLEDNÉ 2 miesta pre dospelých a 1 pre dieťa. 7.ročník transformačného zážitkového a oddychového pobytu pri mori, tentokrát zameraného na vnútorný pokoj mysle a ľahkosť. Preži obohacujúce chvíle v spoločnosti vedomých ľudí, oddýchni si a začni na svet nazerať slobodnejšou optikou. Milos je označovaný ako najkrajší a najtajuplnejší európsky ostrov s dychberúcimi 70 plážami, prezývaný aj ostrovom pokoja a lásky, či európskym Karibik.
1235 €
Stráv 5 dní uprostred prírody v prekrásnom prostredí na samote stredného Slovenska s rovnako naladenými pármi a venuj sa poznaniu seba a svojho partnera. Pobyt je určený pre páry v kríze ako i šťastné páry, ktoré chcú prehĺbiť svoj fungujúci vzťah. Celý program je konštelovaný na správne uchopenie vlastnej sily a prepojenie rovnováhy energií v našom vnútri.
632 €

Múdrosť draka

2-mesačný sprievodný program rozširovania vedomia

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vedomého partnerstva