Sebarozvoj

Forma investície zvyšujúca poznanie i sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššií stupeň. V akomkoľvek veku i oblasti nám umožňuje prekonávať hranice vlastných nekonečných možností.

Živel je pralátka tvoriaca podstatu našich tiel i tohto sveta. Pokiaľ si so živlami vytvoríme rešpektujúci vzájomný vzťah, dokážeme dosiahnuť majstrovstvo, kde nás oheň, voda, zem i vzduch výrazne prepoja so Zemou a urýchlia posun transformácie skvalitnenia života nášho i Zeme. Plynutie živlov, akadémia hlbokej práce s elementom ohňa, vody, zeme a vzduchu - jemnej a zároveň mocnej ženskej i mužskej sily v nás i na Zemi, je zameraná na prepojenie všetkých atribútov.
1984 €

EXTATICKÉ DÝCHANIE 25.júl

prepojené s dynamickou meditáciou
Spojenie extatického dýchania, ktoré otvára cestu našej energii, v spojení s dynamickou meditáciou a kakaom na srdcovú čakru prebúdza pocity lásky, radosti a vďačnosti. Rovnako krásne uzemňuje a dokáže nás hlboko prepojiť s vnímaním nášho tela. Vedie človeka do rozšíreného stavu vedomia veľmi jemným, ľahkým spôsobom a práve vďaka týmto vlastnostiam je kakao výborným pomocníkom pre prehĺbenie so svojím vnútorným svetom pri extatickom dýchaní a dynamickej meditácii, ktorou púšťame pred procesmi kontrolu.
95 €

MENARCHÉ 13.september

víkendový pobyt pre ženy
Posvätný prechod Menarché v neskoršom veku je veľkým darom a požehnaním. V dospelosti ponúka možnosť prežiť svoju prvú menštruáciu znova, radostnejšie a s úľavou ju prežívať i do budúcnosti.  Víkend mimo hlavnej aktivácie Menarché, venujeme i liečeniu rodových línii za sprievodu zvukoterapie krištáľových mís a gongov. Srdečne ťa pozývam na transformačný víkend plný liečivej ženskej energie a výživy zameraný na najdôležitejšie prvé 3 energetické centrá žien v prekrásnom prostredí panenskej prírody.
245 €

HOJNOSŤ ŽIVOTA 23.9.

Prekodóvanie na multidimenzionálnu hojnosť
Všetky kurzy hojnosti s ktorými som sa doposiaľ stretla, vytvorila ich či absolvovala, boli zamerané na mentálnu rovinu, teda presvedčenia o peniazoch, alebo emocionálnu rovinu a vďačnosť. Samozrejme všetky mali do môjho života istý prínos, avšak niečo mi v nich časom začalo chýbať - komplexnosť. 65 unikátnych dní na prekódovanie rezonancie multidimenzionálnej hojnosti. Pomocnými nástrojmi budú aktivačné invokačné súvetia a najmä symboly - katalyzátory a zrýchlovače našej energie a rezonancie s VŠEhohojnosťou.
195 €

(vypredané) CESTA SLOBODY ostrov MILOS

9-dňový dovolenkový pobyt pokoja mysle
POSLEDNÉ 2 miesta pre dospelých prípadne + s 1 dieťaťom. Zážitkový a oddychový pobyt pri mori, tentokrát zameraného na vnútorný pokoj mysle a ľahkosť. Preži obohacujúce chvíle v spoločnosti vedomých ľudí, oddýchni si a začni na svet nazerať slobodnejšou optikou. Milos je označovaný ako najkrajší a najtajuplnejší európsky ostrov s dychberúcimi 70 plážami, prezývaný aj ostrovom pokoja a lásky, či európskym Karibik.
1235 €
Stráv 5 dní uprostred prírody v prekrásnom prostredí na samote stredného Slovenska s rovnako naladenými pármi a venuj sa poznaniu seba a svojho partnera. Pobyt je určený pre páry v kríze ako i šťastné páry, ktoré chcú prehĺbiť svoj fungujúci vzťah. Celý program je konštelovaný na správne uchopenie vlastnej sily a prepojenie rovnováhy energií v našom vnútri.
632 €

Múdrosť draka

2-mesačný sprievodný program rozširovania vedomia

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vedomého partnerstva