PREDOŠLÉ SEMINÁRE A WORSHOPY

CELISTVOSŤ ŽENY |BA

cyklus 3 stretnutí
Sme kedykoľvek pripravené zahrnúť láskou a starostlivosťou svoje okolie, ale vieme dať lásku a pozornosť sebe samej? Pri dnešnom životnom tempe, často zabúdame, že i my sa potrebujeme vyživovať a cítiť šťastné. Každá z nás sa ocitla v situácii, kedy sama sebe nerozumie, necíti sa spokojná, naplnená či milovaná. Túžite aby Vás okolie lepšie chápalo a prijímalo, začnite tým, že spoznáte samú seba vo svojej celistvosti.

VPLYV NÁŠHO DETSTVA |4-lístok

(vypredané)
Generácie našich predkov nám odovzdali množstvo kvalít, a zároveň aj ohromné množstvo chybných vzorcov, strachov, presvedčení a traumatických zážitkov. Ako nás rodovo ovplyvňujú detské zranenia a ako ich v dospelosti môžeme identifikovať v bežnom živote a pracovať s nimi?

RODINNÉ KONŠTELÁCIE a riešenie konfliktov

Konferencia pre ženy
Ako nás rodovo ovplyvňujú detské zranenia a ako ich v dospelosti môžeme identifikovať? Existuje spôsob ako jednoduchšie riešiť konfliktné situácie?

VPLYV NÁŠHO DETSTVA |BB

seminár s diskusiou
Generácie našich predkov nám odovzdali množstvo kvalít, a zároveň aj ohromné množstvo chybných vzorcov, strachov, presvedčení a traumatických zážitkov. Ako nás rodovo ovplyvňujú detské zranenia a ako ich v dospelosti môžeme identifikovať v bežnom živote a pracovať s nimi?

EMOČNÁ ROVNOVÁHA |Jakaí

(vypredané)
Zážitkový workshop zameraný na ľudí, ktorí chcú byť sami strojcami svojho šťastia. Cítite, že chcete od života viac? Aby sme mohli byť spokojní musíme vedome rásť a prijať fakt, že úplné a trvalé šťastie je plne v našich rukách.

SILA OSOBNÝCH VIBRÁCIÍ

(vypredané)
Veda nás dlhodobo učí spoliehať sa nato, čo vidíme a čo môžeme fyzicky uchopiť, preto často zanedbávame naše myšlienky a emócie, energie na základe ktorých fungujeme a tvoríme realitu nášho života.

PODNECUJ POTENCIÁL DETÍ |KC Dunaj~

►ako funguje detský mozog ►negatívne vzorce, ktoré nevedome odovzdávame ►vedomé rodičovstvo – bezpečné zázemie ►základné mentálne mílniky vývoja detí ►tvorba pozitívného vzťahu k športu
Je možné harmonicky zladiť svet žien a mužov? Prečo sa muži a ženy vyrovnávajú s ťažkými situáciami rozdielne? Aké sú rozdiely medzi neurologickými danosťami či emočnými potrebami mužov a žien? Osvojte si základy umenia porozumieť príčinám správania sa opačného pohlavia a harmonizujte svoje vzťahy.

POTENCIÁL DETÍ | Žilina

Spoznajte fungovanie detského mozgu a využite najnovšie neurovedecké poznatky v starostlivosti o svoje deti. Premeňte každodenné rodičovské situácie, hádky či strach, na príležitosť formovať detský mozog, podporiť jeho dôležitý rast či vzťah k športu. Naše vlastné presvedčenia a vzorce správania ovplyvňujú deti najsilnejšie.

ŽENA vs. MUŽ |Žilina

Je možné harmonicky zladiť svet žien a mužov? Prečo sa muži a ženy vyrovnávajú s ťažkými situáciami rozdielne? Aké sú rozdiely medzi neurologickými danosťami či emočnými potrebami mužov a žien? Osvojte si základy umenia porozumieť príčinám správania sa opačného pohlavia a harmonizujte svoje vzťahy.

ŽENA vs. MUŽ |Radnica LC

(vypredané)
Je možné harmonicky zladiť svet žien a mužov? Prečo sa muži a ženy vyrovnávajú s ťažkými situáciami rozdielne? Aké sú rozdiely medzi neurologickými danosťami či emočnými potrebami mužov a žien? Osvojte si základy umenia porozumieť príčinám správania sa opačného pohlavia a harmonizujte svoje vzťahy.

NASTAVENIE MYSLE |Jakaí

Žijeme život naplnený vedomosťami periodickej sústavy prvkov, rovníc s dvomi neznámymi či veľkosti čísla pí, avšak nevieme ako sa zachovať, keď máme oznámiť niečo nepríjemné, konštruktívne komunikovať s partnerom alebo so svojim dieťaťom? Prečo nás v škole nenaučili to najdôležitejšie - vzťah k sebe, či základy vzťahovej dynamiky?

ŽENA vs. MUŽ |KC Dunaj~

(vypredané)
Je možné harmonicky zladiť svet žien a mužov? Prečo sa muži a ženy vyrovnávajú s ťažkými situáciami rozdielne? Aké sú rozdiely medzi neurologickými danosťami či emočnými potrebami mužov a žien? Osvojte si základy umenia porozumieť príčinám správania sa opačného pohlavia a harmonizujte svoje vzťahy.