PREDOŠLÉ PODUJATIA

(vypredané) CELISTVOSŤ ŽENY

cyklus 3 hlbinných stretnutí
ochopte a vnímajte svoje denné, mesačné i životné cykly. Transformujte svoju ženskú celistvosť na najvyššiu možnú úroveň. Sebapoznanie je jedným zo základných pilierov spokojného a naplneného života každej z nás. Našou najprirodzenejšou ženskou súčasťou je zdieľanie a láska.

GAP maratón (50+ účastníkov)

Harmonizačný 9 dňový program
Harmonizácia energetického tela počas GAP maratónu, pre započatie nového cyklu s mojim živým sprievodom.

Portál LEVIA BRÁNA (200+ účastníkov)

Harmonizačný 8 dňový program
Harmonizácia energetického tela počas otvorenia energetického portálu pre započatie nového cyklu s mojim živým sprievodom.

CESTA SLOBODY (vypredané)

víkendový retreat pobyt
Chcete sa oslobodiť od strachov a obáv? Zažiť množstvo praktických cvičení, prežitkových rituálov i meditácií, ktoré majú veľký vplyv na Vaše mentálne nastavenie i zdravie. Prežiť transformačný víkend a začnite na svet nazerať inou optikou.

Ritual odpúšťania (online)

Myslíte si, že niečo vo svojom živote (NE)chcete, ale myslieť Vám na danú situáciu, vec či osobu neprinieslo doposiaľ žiadne výsledky? Naše podvedomie komunikuje cez symboly a pomocou rituálov dokáže prijímať, ukončiť či zmeniť naše podvedomé vnímanie.

Rituál prijímania (online)

Myslíte si, že niečo vo svojom živote chcete, ale myslieť Vám na danú situáciu, vec či osobu neprinieslo doposiaľ žiadne výsledky? Naše podvedomie komunikuje cez symboly a pomocou rituálov dokáže prijímať, ukončiť či zmeniť naše podvedomé vnímanie.

Vlna odpustenia (konferencia)

Ako hosť som prednášala na tému VEDOMÉHO od-pustenia, komunikačných nástrojoch EGA a spúšťača čistiaceho procesu v rámci vzťahovej väzby. Vzácnou súčasťou konferencie bola i Adela Vinczeová a Jaroslav Dušek.
Vyše 8 tisíc účastníkov zo Slovenska i Čiech na jednom mieste. Prepojenie duchovna, vedy a hmoty. 3 aspekty patriace k sebe. Na rôzne úrovne bytia - telo, myseľ, emócie, duch, duša i energetika sa pozrieme z pohľadu 22 odborníkov na svoje oblasti.

Rituál prijímania (online)

(vypredané)
Myslíte si, že niečo vo svojom živote chcete, ale myslieť Vám na danú situáciu, vec či osobu neprinieslo doposiaľ žiadne výsledky? Naše podvedomie komunikuje cez symboly a pomocou rituálov dokáže prijímať, ukončiť či zmeniť naše podvedomé vnímanie.

Ženská cesta k láske (konferencia)

Ako efektívne pracovať s emóciami a pocitmi vo vzťahu? Aké rituály máme doma zavedené? Ako riešim konfliktné situácie a čo sú najdôležitejšie aspekty vo vzťahoch som porozprávala na konferencii Stana Lička Ženská cestá k láske.

CELISTVOSŤ ŽENY |BA

cyklus 3 stretnutí
Sme kedykoľvek pripravené zahrnúť láskou a starostlivosťou svoje okolie, ale vieme dať lásku a pozornosť sebe samej? Pri dnešnom životnom tempe, často zabúdame, že i my sa potrebujeme vyživovať a cítiť šťastné. Každá z nás sa ocitla v situácii, kedy sama sebe nerozumie, necíti sa spokojná, naplnená či milovaná. Túžite aby Vás okolie lepšie chápalo a prijímalo, začnite tým, že spoznáte samú seba vo svojej celistvosti.

VPLYV NÁŠHO DETSTVA |BA

(vypredané)
Generácie našich predkov nám odovzdali množstvo kvalít, a zároveň aj ohromné množstvo chybných vzorcov, strachov, presvedčení a traumatických zážitkov. Ako nás rodovo ovplyvňujú detské zranenia a ako ich v dospelosti môžeme identifikovať v bežnom živote a pracovať s nimi?

RODINNÉ KONŠTELÁCIE a riešenie konfliktov

Konferencia pre ženy
Ako nás rodovo ovplyvňujú detské zranenia a ako ich v dospelosti môžeme identifikovať? Existuje spôsob ako jednoduchšie riešiť konfliktné situácie?

VPLYV NÁŠHO DETSTVA |BB

seminár s diskusiou
Generácie našich predkov nám odovzdali množstvo kvalít, a zároveň aj ohromné množstvo chybných vzorcov, strachov, presvedčení a traumatických zážitkov. Ako nás rodovo ovplyvňujú detské zranenia a ako ich v dospelosti môžeme identifikovať v bežnom živote a pracovať s nimi?

EMOČNÁ ROVNOVÁHA |Jakaí

(vypredané)
Zážitkový workshop zameraný na ľudí, ktorí chcú byť sami strojcami svojho šťastia. Cítite, že chcete od života viac? Aby sme mohli byť spokojní musíme vedome rásť a prijať fakt, že úplné a trvalé šťastie je plne v našich rukách.

SILA OSOBNÝCH VIBRÁCIÍ

(vypredané)
Veda nás dlhodobo učí spoliehať sa nato, čo vidíme a čo môžeme fyzicky uchopiť, preto často zanedbávame naše myšlienky a emócie, energie na základe ktorých fungujeme a tvoríme realitu nášho života.

PODNECUJ POTENCIÁL DETÍ |KC Dunaj~

►ako funguje detský mozog ►negatívne vzorce, ktoré nevedome odovzdávame ►vedomé rodičovstvo – bezpečné zázemie ►základné mentálne mílniky vývoja detí ►tvorba pozitívného vzťahu k športu
Je možné harmonicky zladiť svet žien a mužov? Prečo sa muži a ženy vyrovnávajú s ťažkými situáciami rozdielne? Aké sú rozdiely medzi neurologickými danosťami či emočnými potrebami mužov a žien? Osvojte si základy umenia porozumieť príčinám správania sa opačného pohlavia a harmonizujte svoje vzťahy.

POTENCIÁL DETÍ | Žilina

Spoznajte fungovanie detského mozgu a využite najnovšie neurovedecké poznatky v starostlivosti o svoje deti. Premeňte každodenné rodičovské situácie, hádky či strach, na príležitosť formovať detský mozog, podporiť jeho dôležitý rast či vzťah k športu. Naše vlastné presvedčenia a vzorce správania ovplyvňujú deti najsilnejšie.

ŽENA vs. MUŽ |Žilina

Je možné harmonicky zladiť svet žien a mužov? Prečo sa muži a ženy vyrovnávajú s ťažkými situáciami rozdielne? Aké sú rozdiely medzi neurologickými danosťami či emočnými potrebami mužov a žien? Osvojte si základy umenia porozumieť príčinám správania sa opačného pohlavia a harmonizujte svoje vzťahy.

ŽENA vs. MUŽ |Radnica LC

(vypredané)
Je možné harmonicky zladiť svet žien a mužov? Prečo sa muži a ženy vyrovnávajú s ťažkými situáciami rozdielne? Aké sú rozdiely medzi neurologickými danosťami či emočnými potrebami mužov a žien? Osvojte si základy umenia porozumieť príčinám správania sa opačného pohlavia a harmonizujte svoje vzťahy.

NASTAVENIE MYSLE |Jakaí

Žijeme život naplnený vedomosťami periodickej sústavy prvkov, rovníc s dvomi neznámymi či veľkosti čísla pí, avšak nevieme ako sa zachovať, keď máme oznámiť niečo nepríjemné, konštruktívne komunikovať s partnerom alebo so svojim dieťaťom? Prečo nás v škole nenaučili to najdôležitejšie - vzťah k sebe, či základy vzťahovej dynamiky?

ŽENA vs. MUŽ |KC Dunaj~

(vypredané)
Je možné harmonicky zladiť svet žien a mužov? Prečo sa muži a ženy vyrovnávajú s ťažkými situáciami rozdielne? Aké sú rozdiely medzi neurologickými danosťami či emočnými potrebami mužov a žien? Osvojte si základy umenia porozumieť príčinám správania sa opačného pohlavia a harmonizujte svoje vzťahy.