KONTAKTY

Chceš ma kontaktovať alebo dostávať informácie o novom blogu či podujatiach emailom?

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR

Ja som láska o. z.

Ing. Eva Galková

média a marketing koordinátor
spolupráce, média, marketing

Pomôžeš vedomému eko projektu?

Ako ho môžeš podporiť?

Mgr. Eva Gergelyová

prekladateľka a tlmočníčka (AJ)
tlmočenie podujatí a konzultácií