Ako hosť v Talkslow na tému nevera, ego, pokora, žiarlivosť či nová spiritualita (2023) 

Prednáška zo summitu Transformácia bytia II. (2022)

Meditácia z konferencie Vlna Života (2022)

Jasnozrivé vízie skvantovaného kolektívneho vedomia (2025)