Atlantída a súčasnosť

pradávna sila mnohých z nás

Už pred viac než 2 400 rokmi opísal filozof Platón silný štát disponujúci nevídanou technológiou s nekonečnou hojnosťou a energiou. Nazval ju Atlantída a nechal ju v prírodnej katastrofe zmiznúť v mori. Platón písal o Atlantíde ako o morálnej lekcii a inteligencii súčasne, pričom Atlantídu a Atlanťanov použil, ako príklad arogancie a prípadného pádu prílišnej moci, ktorá sa začne zneužívať iným smerom. 

Podľa gréckej mytológie, keď si Bohovia rozdelili vládu nad zemou, Poseidon dostal veľký ostrov v Atlantickom mori. Na tomto ostrove sa zamiloval do ľudskej ženy Cleito a ich potomkovia sa stali pôvodnou vládnucou triedou Atlantídy. Poseidon a Cleito 5 párov dvojčiat, rozdelil ostrov na 10 oblastí pre každého zo svojich potomkov. Prvé dieťa Atlas, sa stal kráľom Atlantídy a dostal Atlantický oceán a najlepšiu centrálnu časť Atlantídy. Hovorí sa, že tieto polobožské poloľudské deti a ich potomkovia sú začiatkom atlantského ľudu a budovaním mocnej civilizácie. Môžu to byť aj predkovia iných starovekých civilizácií, ktoré vznikli po páde Atlantídy. Toľko k legendám, ktoré nemajú ďaleko od pravdy 🙂

Atlantída bola kedysi vyspelou civilizáciou, ktorú obývali, bytosti = ľudia vyvinutí genetickým experimentom kombinovania DNA ľudí na Zemi v tom čase, a bytostí z hviezd . Alebo ako nás mnohí radi nazývajú - mimozemšťanov, no jednoducho my ľudia 🙃 Vysvetľujem to po lopate, aby bolo zrejmé prečo sme v období Atlantídy mali veľmi vysokú vibráciu, otvorených množstvo teraz nazývaných mimozmyslových darov ako telepatia, telekinéza, dematerializácia, jasnozrivosť, jasnočuch atď.. Môžeme si napísať, že Atlantída za aroganciu a pýchu akou sa začalo pristupovať k zneužívaniu  mocných darov bola potopená, ale nerada živým polaritný koncept dobra vs. zla. Jednoducho Atlantída dosiahla vrchol, ako akákoľvek iná civilizácia (ako napr. v súčasnosti i tá naša) a Zem si v tom období taktiež prechádzala transformačným bodom zlomu, aký nás zanedlho, ako ľudstvo taktiež čaká. Tak bol pochopiteľný jej ,,pád" či potopenie. 

Nie som zástancom rýpania sa v minulosti, pokiaľ to nie je za účelom uchopenia a posunu čohosi aktuálneho, čiže prečo vlastne píšem článok o Atlantíde? Mnoho z nás v nej žilo, vlastne pravdepodobne každý kto číta tento článok aspoň raz. Aktuálne energie mnohým otvárajú práve nespracované traumy z obdobia Atlantídy, či zneužitia moci, ktoré nám bránia za posunom k väčšej autenticite, kde si už otázku: ,,Čo by som urobil/a, kedy som sa nechcela niekomu zavďačiť?" nebudeme musieť pokladať, aby sme boli skutočne autentickí.  V témach Atlatídy je ukrytý obrovský kus životnej sily mnohých ľudí, sebalásky, ktorá sa potopila a duša často nestihla pochopiť či prežiť istú emóciu či uvedomenie a tak sa trauma zapísala na duševnej úrovni. 

LENŽE talenty, schopnosti, danosti z minulých životov chcú byť obnovené a integrované do súčasného života. Doslova volajú po našej pozornosti. 

Ako zistíš či si ťa táto téma volá? Či v nej máš hlboko ukryté poklady? Daj si malý test:
🔵Bytostne ťa to ťahá k vode a najmä moru?
🔵Cítiš, že je v tebe oveľa väčšia sila, než si dokážeš predstaviť alebo pripustiť?
🔵Občas máš strach zo zneužitia moci?
🔵Pociťuješ spätosť s delfínmi, veľrybami, korytnačkami, miluješ mušle?
🔵Máš strach z vody či utopenia?
🔵Už si sa v tomto živote ako malý/á topil/a?
🔵Desí ťa hĺbka, kde nevidíš na dno?
🔵Bojíš sa v živote robiť rozhodnutia, pretože by si mohol/a ,,zlyhať" urobiť chybu?

Áno, áno, áno? Vitaj bývalá Atlanťanka či Atlanťan 

Za posledný pol rok som bola pozbierať a integrovať svoje fragmenty duše na území Španielska, Portugalska, Turecka, Srí Lanky, Chorvátstka, Talianska, Grécka, Peru a Malty. Je to pre mňa dôležitý a zároveň čarovný proces, pretože stačí ,,tak málo" aby sme sa spojili s energiou miesta, kde sme kedysi prebývali, požiadať Zem aby nám prinavrátila stratený fragment duše a integračný proces začína. Pre posunutie sa a navýšenie našej vibrácie je nevyhnutné vstúpiť si ešte viac do vlastnej sily, ktorá tu na Zemi pramení zo SEBALÁSKY. Až KEĎ SI DOVOLÍME milovať seba, môžeme dosiahnuť stupeň bezpodmienečnej lásky, ktorý je len krôčikom k obrovskému potenciálu a darom Atlantídy. Veď to poznáš keď si DOVOLÍŠ kúpiť letenku, poletíš. Keď SI DOVOLÍŠ žiť v hojnosti, môže do tvojho života vstúpiť. A čo je opakom DOVOLENIA SI? musím... Keď SI DOVOLÍŠ pustiť musím...a DOVOLÍŠ SI niečo v živote urobiť inak, začnú sa diať zázraky❣️ Tento krok za teba nikto neurobí.

Zvyknem sa stretávať s otázkou, či môžem povedať ako túto realitu ohnúť.. Môžem.. a veľa kľúčov hádžem do svojich blogov či videí, nájsť zámky kam pasujú, potrebuje však každý z nás sám🔑

O orionskom konflikte v mnohých ľuďoch si prečítaš tu. 

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR