Transformačný bod zlomu

(2.časť - Platónsky rok)

1.časť dostupná tu

Transformačný bod zlomu, ktorý je previazaný s prechodom do veku Vodnára, duchovnou evolúciou, našim znovuzrodením a vznikom nového vývojového druhu človeka je v súlade s evolučným cyklom planéty. Jedná sa o cyklický prírodný vývojový proces spolužitia planéty a iných civilizácií, v súlade s bezpečnostnými protokolmi planéty, ktoré zaisťujú ROVNOVÁHU ↔️ HARMONIZÁCIU NEROVNOVÁH.

Bezpečnostné protokoly Zeme sú previazané s precesnými tzv. platónskymi rokmi. Veľký platónsky rok má 12 cyklov (platónskych mesiacov - eónov alebo vekov) po 2150-60 rokov. Je to rovnaké ako gregoriánsky rok má 12 mesiacov po 30-31 dní, tak platónsky rok má 12 cyklov, pričom jeden ,,mesiac" trvá 2150-2160 rokov to je ➡️ 12 x 2150 až 2160 rokov = 25 800 - 25 920 gregoriánskych rokov = 1 Platónsky rok. Každý z týchto 2150-60 prislúcha jednému znameniu. Platónsky rok zahŕňa zlatú, striebornú, bronzovú i železnú dobu ľudstva. 

Precesia prebieha tak pri zemskej osi, ako aj pri zemskom tekutom jadre. Dni rovnodennosti v priebehu precesného roka sú spojené so zaisťovaním dynamickej rovnováhy na planéte pomocou 4 živlov - zeme, vody, ohňa a vzduchu ➡️ niekoľkohodinové zemetrasenia, otváranie zemskej kôry, záplavy, vulkány a vietor. 

Planéta Zem dýcha pulzuje a nasáva vodu v súlade s precesným rokom (v malom to vidíme na prílive a odliv každý deň), ktorú následne vypustí a dôjde k potope sveta. V podstate zakaždým v polovici precesného cyklu v deň rovnodennosti raz za 13 000 rokov dôjde k väčšej potope Zeme (napr. Atlantída..). Voda nad a pod zemou cyklicky pulzuje a riadi ju cyklický kyvadlový proces medzi súhvezdím Draka a Orionu, ktorý je prepojený s precesnými cyklami rovnodennosti nástupom veku Leva a Vodnára. Teraz sa voda z oceánov nebadane stráca (rovnako ako je to možné vidieť pred Tsunami alebo pri odlive) a následne dôjde k jej namnoženiu (ako pri prílive). Minerál, ktorý akumuluje vodu pod povrchom sa volá Ringwoodit a našli by sme ho v prechodovej zóne plášťa v hĺbke 400 do 700 km. Celý proces je previazaný so ,,solárnym zábleskom" a transformáciou človeka na vedomého, ktorý dokáže cyklické potopy sveta harmonizovať, pretože sa prepojí s kozmickým vedomím.

Prechod do veku Vodnára znamená, že sa os našej Zeme posúva z energetického vplyvu súhvezdia Rýb do energetického vplyvu súhvezdia Vodnára. Prechádzame transformáciou ako na globálnej úrovni tak i na individuálnej. Vymenia sa póly Zeme a hoci sa celá zmena deje z pohľadu človeka pomaly a nebadane, tí ktorí zažívajú turbulentné obdobia by mohli protestovať, lebo cítia veľkú nepohodu. Všetci priebežne prechádzame s postupujúcou zmenou skrz svoje telo a vedomie, ktoré bolo zvyknuté fungovať na energiu vo frekvencii Rýb, a teraz sa učíme fungovať vo frekvencii energie Vodnára.

Žijeme totiž na konci veľkého cyklu, ktorý trval 26 tisíc rokov a približne v roku 2100 už sa budeme nachádzať v úplne novom 26 tisíc rokov trvajúcom cykle. Neboj dožijeme, naše DNA bude už iné a hlavne zahodíme blbé presvedčenia, že musíme starnúť. Je vedecky dokázané, že naše telo každých 7 rokov vymení každú jednu bunku nášho tela za novú, tak prečo by sme mali starnúť či chradnúť..prečo by mala byť staršia? ..Späť k téme.. Na konci každého takéhoto cyklu prechádza ľudstvo a celá Zem neuveriteľne intenzívnymi zmenami ➡️ staré je rozborené az popola a trosiek povstáva úplne Nová Zem. Všetci vo svojom vnútri veľmi dobre cítime, že žijeme v „dobe konca“. Po skončení nášho veku príde nová doba, čiže nový svet, kedy spoznáme seba samého. Táto doba sa síce úplne plne má prejaviť až po 2100, ale vchádzame do nej bezprostredne na konci „doby chaosu a prudkých zmien“, teda už od roku 2020.

Konečne si začíname globálne uvedomovať kam dávame svoju energiu a čo ňou podporujeme (materiálny svet, konzum, nahánanie sa za ziskom, starý svet, systém, spôsob myslenia a na hovno prístup k iným ľuďom či prírode). Každý bol alebo bude postavený voľbe, či chce ďalej pokračovať v dave, alebo nie, či bude dávať svoju vnútornú silu vonkajším udalostiam a či sa dokáže aj vo vyostrených situáciách a napätí stíšiť , prepojiť so svojou vnútornou silou a vnímať svoje pocity, ktoré sú kompasom na ceste zmien a vývoja.

Naše duše si sem prišli pre skúsenosť uzatvárania jedného z cyklov i zmeny civilizácie. Celý tento prechod bude sprevádzaný počas niekoľkých rokov pôsobením prírodných živlov a solárnych zábleskov ➡️ duchovnej transformácie v nás🌟

🔑Kam dávaš svoju energiu vo forme myšlienok a slov?

🔑Kam dávaš svoju energiu vo forme pozornosti?

🔑Kam dávaš svoju energiu vo forme zdravia?

🔑Kam dávaš svoju energiu vo forme vzťahov?

🔑Kam dávaš svoju energiu vo forme peňazí?

🔑Kam dávaš svoju energiu vo forme práce?

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR