Transformačný bod zlomu

(1.časť)

Rozmeníme si aktuálnu transformáciu vedomia na ,,drobné” a súčasne globálne vzorce z ktorých v rámci našej reality vystupujeme. Z pohľadu Stvoriteľa je to všetko jednoducho EVOLÚCIA a vzniklo z LÁSKY, ale keďže sme kolektívne do bodu z ktorého sa nato možeme pozerať takto v jednoduchosti - ešte nedospeli, pre mysle mnohých bude možno jasnejšie keď pochopia prečo sa to deje…

Transformácia, ktorá aktuálne prebieha na Zemi je koncom
➡️ modelu otrok a otrokár (nerovnosť)
➡️ modelu obeť🔄hrdina🔄tyran
➡️ vývojového štádia digitálnej globalizácie
➡️ závislosti na peniazoch a hmote
➡️ vojen (rodinných, pracovných, biologických, informačných, obchodných, surovinových, technologických, finančných, civilizačných, digitálných (toto hlavne riešime 2022-2024)
➡️ závislosti na technológiách ako ich dnes poznáme - zvyšuje sa aktivita Slnka, pričom v 2023 možu nastať slnečné erupcie a geomagnetické búrky, ktoré môžu mať ,,fatálne” následky pre digitálny svet a ,,kontrolovanú spoločnosť” do ktorej sme mali modelom aktuálnych technológii ako ich dnes poznáme smerovať. Nebojte, nebudeme si dlho šúchať kameň o kameň😊 v roku 2024 a 2026 začnú na Zem prúdiť kvantá informácii, ktoré nám sprístupnia kvantové technológie. Nato aby ich naše mysle dokázali zachytiť sa máme čo najviac vyčistiť a zjednotiť na úrovni energetických centier či aj TELA🔑

Civilizácia aktuálne prechádza zrýchľujúcou sa globálnou transformáciou (2020 - 2029 najintenzívnejšie a do 2032 sa budeme ustálovať). TRANSFORMÁCIA je sprevádzaná zmenou životných podmienok skrz klimatický faktor (video dostupné niekde na byme.sk/blog) v rôznych podobách, ktoré od nás vyžadujú rýchle prispôsobenie sa a adaptáciu na nové podmienky a tým urýchlia vývoj ľudskej populácie na úrovni vyššieho vedomia🔑🔑byť sám sebou, autentický, počúvať svojho vnútorného Boha - srdce a prepojiť sa s intuíciou. Celý proces spojený s prechodom do veku Vodnára je sprevádzaný transformáciou prírody, ktorá je kľúčovým faktorom a hýbateľom vo vývojovom otváraní nášho vedomia ľudskej civilizácie 🔑zmeny prírodných podmienok urýchľujú vývoj populácie, ale súčasne dochádza aj k redukcii populácie.

Nezmieriteľná polarita v dualite a prirodzený tok sú sprievodné znaky, ktoré signalizujú príchod bodu zlomu. V súčasnej dobe hovoríme o transformačnom bode zlomu, ktorý kompletne zmení podmienky pre život na planéte, áno aj formou procesu depopulácie. Zmierenie zo smrťou a jej prizvanie do našich životov značne uľahčí vašu ďalšiu cestu. 🔑🔑🔑NAŠE VEDOMIE SA SMRTI NEBOJÍ, NAŠE EGO ÁNO. VEDOMIE VIE, ŽE JE VEČNÉ A NA NIČOM NEZÁVISÍ, EGO SI MYSLÍ, ŽE SMRŤOU O NIEČO PRICHÁDZA A TAK SA VYVOLÁVANÍM STRACHU ZO SMRTI UDRŽUJE PRI ŽIVOTE. Či mu to dovolíme závisí od toho ako veľké je vaše vedomie a teda odhodlanie, voľa a pevne rozhodnutie meniť svoje myšlienkové mapy🔑🔑🔑

Počas štúdia filozofie mi utkvel v mysli Herakleitos, podľa ktorého nemáme zabúdať NA JEDNOTU PROTIKLADOV ➡️ každá vec potrebuje svoj protiklad (noc a deň, zima a teplo, dobro zlo.. atď.)
Tieto protiklady potom spolu „bojujú“ a jeden sa mení v druhý, teda ovolyvňovaním sa navzájom evolučne vyvíjajú jeden druhý🤍 Pri elementoch napr. obrazne oheň žije smrťou zeme, vzduch žije smrťou ohňa, voda žije smrťou vzduchu, zem smrťou vody. Táto protikladnosť vecí, kde nič nie je stále a nemenné vytvára harmonickú jednotu sveta. Svet a jeho harmonické protiklady riadi zákon, ktorý Herakleitos nazýval „logos“ Úlohou človeka je potom toto „logos“ vedomie, podľa ktorého prebieha všetko dianie vo svete, pochopiť a ,,podriadiť sa mu” za seba dopĺňam 🔑🔑🔑prijatím so zvedavosťou čo nám krásne prinesie.

Alebo samozejme máme 2.možnosť začať panikáriť, vykúpiť potraviny, postaviť si bunker, zavrieť sa zo strachu doma (to už si mnoho ľudí v praxi vyskúšalo, DOBROVOĽNE umlčaní náhubkami ZO STRACHU PRED SMRŤOU PRESTALI ŽIŤ. Túto skúsenosť však už máme teraz to možeme urobiť inak ➡️ OTVORIŤ SA ŽIVOTU A RADOSTI Z NEHO kamkoľvek nás naša slobodná duša a vedomie zavolá🕊🕊

Transformačný bod zlomu, ktorý je previazaný s prechodom do veku Vodnára (resp. hlavne nasadením sa na jeho energie), duchovnou evolúciou, našim znovuzrodením a vznikom nového vývojového druhu človeka je v súlade s evolučným cyklom planéty. Jedná sa o cyklický prírodný vývojový proces spolužitia planéty a iných civilizácií, v súlade s bezpečnostnými protokolmi planéty, ktoré zaisťujú ROVNOVÁHU ↔️ HARMONIZÁCIU NEROVNOVÁH.

Vďaka že sa o tento dokonalý systém náš Stvoriteľ postaral, vďaka za bezpečnostné protokoly, inak by sa ľudstvo v komforte a pohodlnosti možno zničilo úplne a samo nejakou tou bombičkou💣 lebo EGO RADO VIŤAZÍ💪🏼 Lenže akosi zabúdame na to, že tam kde je víťaz musí byť zákonite i porazený🤷🏻‍♀️ Najkrajšie to vidíš vo dvojici s partnerom - s egom vlastne nie je možné ,,vyhrať" - buď ste víťazi obaja alebo porazení obaja🙃

2.časť dostupná tu

PS: Pokiaľ sa chceš svojej vnútornej transformácie chopiť s vôľou a odhodlaním zanedlho štartujem opäť 4 živé denné sprievodné programy v trvaní 2-3 mesiace 84 krokov šťastnej mysle (myšlienky a emócie, vzťahy, hojnosť), Láskavé vzťahy (sebaláska, vzťahy) a Múdrosť draka (energetický program na rozširovanie vedomia) a Hojnosť života Je jedno odkiaľ si, postačuje ti Whatsapp a denne si dovoliť 20-30 min pre seba.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR