Služby

V súčasnosti presahujeme dobu, kde človek venuje všetku pozornosť svojim svalom na tele. Vývoj napreduje a ľudia si uvedomujú rovnakú nevyhnutnosť transformácie rôznych úrovní mozgu i mysle, kultivácie podvedomých vzorcov, sile myšlienok, emócií či pamate tela.

Nastavenie mysle

Slúžite svojej mysli a nie ste jej pánom? Stretávate sa so strachom, úzkosťou, negativitou, stresom alebo napätím? Cítite, že máte všetko, ale chcete od života viac? Formou NLP, regresných terapií, mentoring, koučingu či iných techník, spoločne odkrývame často nevedomé, no deštruktívne pôsobiace myšlienky, strachy i traumatické zážitky z minulosti, ktoré vplývajú negatívne na nás i naše vzťahy. Pri sedeniach hľadáme pochopenie a emočné odreagovanie spomínaných faktorov, pričom ich spracúvame a posúvame na novú úroveň.

Emočné tréningy a odblokovanie

Dokážete zvládnuť vypäté situácie? Emócie hrajú kľúčovú rolu v spôsobe akým vnímame, chápeme a zdôvodňujeme osoby, veci, javy a situácie vôkol nás. EQ je jedným z najdôležitejších aspektov pri vzájomnej sociálnej interakcii ľudí na profesnej či osobnej úrovni. Pokiaľ človek netrpí neurologickou anomáliou je schopný zdokonaľovať jednotlivé zložky EQ, vrátane pochopenia a kultivácie emócií v náročných chvíľach. Emócie dokážeme identifikovať a odblokovať z nášho tela i kineziologickým testovaním a jemnou technikou.

Vzťahové poradenstvo

Rozdielnosť mužsko-ženského princípu z mentálneho hľadiska, neurologických predispozícií, energetiky, cykličnosti, primárnych potrieb pohlaví či emočného naplnenia sú témy, ktoré nám v škole neobjasnili. Ich pochopenie a aplikovanie do praxe prináša párom, rodinám, súrodencom, priateľom i kolegom harmonickejšie prežívanie medziľudských vzťahov, ktoré v konečnom dôsledku prináša o 30% vyššiu prosperitu v iných oblastiach života.

Rodinné konštelácie

Je Vaše vnímanie iných zatienené vzniknutými konfliktmi a problémovými situáciami? Možnosť nahliadnuť na Vaše vzťahy nezávislou stranou, pomôže identifikovať jadro problému, rozšíri Vaše vnímanie a pochopenie ostatných, pričom Vás posunie na ceste k naplňujúcim vzťahom. Stanete sa tolerantnejšími a nezávislejšími bez toho, aby ste sa museli obetovať či obviňovať druhých. V prípade, že nie je motivácia, záujem o zmenu či zlepšenie vzťahov u všetkých členov rodiny, prípadne partnera, je potrebné rešpektovať to. Súčasne je možné uskutočniť prospešné zmeny pre toho, kto o pomoc žiada.

Rozvoj detí

Pomohlo by Vám ako rodičom, lepšie pochopiť zmýšľanie, cítenie a konanie Vašich detí, keby ste poznali základné míľniky vývoja detí po mentálnej stránke? V rámci výchovného poradenstva sa do pubertálneho veku dieťaťa zameriavam výlučne na poradenskú činnosť smerovanú na rodičov, nakoľko problémy a negatívne prežívanie detí je možné skutočne odstrániť len pod podmienkou, že zmena v správaní, prežívaní a vzťahoch, nastane v prvom rade u rodičov, ktorých správanie deti primárne zrkadlia. Presvedčenia, ktoré si deti formujú v útlom detstve vďaka svojmu okoliu, im predurčujú cestu životom.

EFT

Zdajú sa Vám terapeutické techniky nedostatočne efektívne? Emotional Freedom Techniq (EFT) má na rozdiel od mnohých terapeutických metód priaznivý vplyv i keď vnútorné presvedčenie klienta nie je vysoké. Metóda holistickej akupresúrno-sugestívnej terapie slúži na programovanie podvedomia, podporu sebaúcty, elimináciu strachov a úzkostí. Ide o nebolestivú metódu odstraňujúcu bloky v našom energetickom systéme, čo prináša rovnováhu na úrovni tela i duše. Po dôkladnom osvojení metodiky EFT dokážu klienti pracovať na odstraňovaní svojich problémov samostatne v pohodlí domova.

Komunikačné poradenstvo

Komunikujete doma alebo na pracovisku svoje potreby a výsledný efekt sa nedostavil? Používate správne komunikačné nástroje? Dokážete si nastaviť hranice?Navzdory novým technológiám, a našej non-stop on-line dostupnosti sa prevažná časť komunikácie, teda základu našich súkromných i profesných vzťahov, zmrštila na rozsah niekoľkých správ na sociálnych sieťach, či krátkemu neosobnému telefonátu. Spoločne si ukážeme prvky efektívnej a neefektívnej komunikácie z pohľadu deštruktivity a rastu.

Zvukoterapia a meditácie

Trpíte výbuchmi hnevu, smútkom, nespavosťou, či častými zápalmi? Zvukoterapia s využitím ručne tepaných tibetských misiek, známych tisícky rokov, slúži na liečenie a harmonizáciu tela i mysle na celobunečnej úrovni. Napomáha regenerácii orgánov a svalov pomocou špecifických vibračných i zvukových frekvencií. Môže byť sprevádzaná vedenou meditáciou. Zvukoterapia je vhodná pre každého klienta bez ohľadu na vek a je realizovaná individuálne alebo formou vopred dohodnutej skupiny.

Pre firmy a školy

Máte pocit, že riešite len biznis a medziľudským vzťahom, individuálnym potrebám či komunikácii sa nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili? Pritom práve vďaka zdravým medziľudským vzťahom stúpa naša produktivita až o 30 %. Realizácia individuálnych školení, seminárov, workshopov alebo vedených meditácií so zvukoterapiou je možné po dohode, usporiadať v rámci celého Slovenska i Česka. Aktuálne i minulé verejné podujatia nájdete v sekcii NAŽIVO.

Nastavenie mysle - koučing, poradenstvo, EFT, regresné terapie
80 € / 60-75 min
Odblokovanie emócií, emočné tréningy a komunikačné poradenstvo
80 € / 60-75 min
Vzťahové poradenstvo a rodinné konštelácie
80 € / 60-75 min
Poradenstvo v oblasti rozvoja detí
80 € / 60-75 min
Zvukoterapia a vedená meditácia
(2-5 osôb / 60 €) pri väčšej skupine osôb podľa dohody
45 € / 30-35 min
On-line konzultácie a poradenstvo (skype/ facetime/ whatsapp)
70 € / 50 - 55 min
Písomné konzultácie
bezkontaktné poradenstvo
36 €

📍 Klienti s Human Immunodeficiency Virus majú sedenia za zvýhodnenú cenu 70 €

ONLINE program - EMOČNÁ ROVNOVÁHA

5 týždňový kurz kultivácie emočných reakcií

Pre každého kto chce byť pánom svojich emócií.

ONLINE program - LIEK na PENIAZE

5 týždňový kurz finančnej slobody

Pre každého kto chce prežívať hojnosť a prosperitu.

ONLINE program - VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

6 týždňový kurz vzťahovej dynamiky

pre páry i nezadaných