Energetická reciprocita

TVORBA personalizovanej meditačnej terapeutickej nahrávky podľa nacítenia alebo konkrétnej témy
dodané na WhatsApp
65 €
ONLINE SOS konzultácia, vhľady, slepé miesta, konštelácie, vzťahová dynamika, mini emočný tréning
30 min (videohovor WhatsApp, Facetime, Telegram)
75 €
OSOBNÁ diagnostika fyzického zdravia a orgánov Biogeometriou + konzultácia a odovzdanie Biosignatures
v spolupráci s manželom Matúšom - prvý a súčasne jediný certifikovaný biogeometrik v SR
137 €
ONLINE konzultácie, koučing, emočný tréning, slepé miesta, shadows work, vzťahová dynamika, prerod prenatálu, EFT, NLP, spájanie s Vyšším JA, emočný tréning, energetické konštelácie a tetaregres terapie
60 - 65 min (videohovor WhatsApp, Facetime, Telegram)
165 €
ONLINE dvojsedenie
75 - 115min
215 €
ONLINE mentoring - balíček živého sprievodu rastu a rozvoja so zameraním na určitú tému
3x videohovor stretnutie po 30-35 min s návodom na ďalšie obdobie
225 €
OSOBNÁ komplexná diagnostika všetkých úrovní s písomným výstupom a konzuláciou (mentálne, emočné, pohybové a duševné vzorce, presvedčenia a slepé miesta). Pohybovú diagnostiku zabezpečujem v spolupráci s Matúšom Dzianom (pohybový terapeut)
200 min
349 €
EXCLUSIVE reštart s denným osobným sprievodom (potrebné absolvovať úvodnú konzultáciu kompatibility)
5 dní po 6 hodín
3250 €
Písomne vypracovaná analýza duše
7-9 PDF strán
165 €
Svetelný alebo runový výklad (3-8 úrovní)
online
68 €
Spolupracujúca tlmočníčka (AJ)
60 - 70 min
45 €

📍Zámerom je aby si ma nepotreboval/a a dokázal/a pracovať samostatne.

📍Bude ti poskytnutý návod na najbližšie týždne či mesiace.

📍Cenník je platný od 1.6.2023 

Niektoré z referencií, pričom pod konkrétnymi vzdelávacími programami a podujatiami nájdeš ďalšie.

Emočné tréningy a odblokovanie

Dokážete zvládnuť vypäté situácie? Emócie hrajú kľúčovú rolu v spôsobe akým vnímame, chápeme a zdôvodňujeme osoby, veci, javy a situácie vôkol nás. EQ je jedným z najdôležitejších aspektov pri vzájomnej sociálnej interakcii ľudí na profesnej či osobnej úrovni. Pokiaľ človek netrpí neurologickou anomáliou je schopný zdokonaľovať jednotlivé zložky EQ, vrátane pochopenia a kultivácie emócií v náročných chvíľach. Emócie dokážeme identifikovať a odblokovať z nášho tela i kineziologickým testovaním a jemnou technikou.

Nastavenie mysle

Slúžite svojej mysli a nie ste jej pánom? Stretávate sa so strachom, úzkosťou, negativitou, stresom alebo napätím? Cítite, že máte všetko, ale chcete od života viac? Formou NLP, regresných terapií, mentoring, koučingu či iných techník, spoločne odkrývame často nevedomé, no deštruktívne pôsobiace myšlienky, strachy i traumatické zážitky z minulosti, ktoré vplývajú negatívne na nás i naše vzťahy. Pri sedeniach hľadáme pochopenie a emočné odreagovanie spomínaných faktorov, pričom ich spracúvame a posúvame na novú úroveň.

Vzťahové poradenstvo

Rozdielnosť mužsko-ženského princípu z mentálneho hľadiska, neurologických predispozícií, energetiky, cykličnosti, primárnych potrieb pohlaví či emočného naplnenia sú témy, ktoré nám v škole neobjasnili. Ich pochopenie a aplikovanie do praxe prináša párom, rodinám, súrodencom, priateľom i kolegom harmonickejšie prežívanie medziľudských vzťahov, ktoré v konečnom dôsledku prináša o 30% vyššiu prosperitu v iných oblastiach života.

Shadows work

Keďže práve naše podvedomie komunikuje v symboloch a riadi väčšinu našich presvedčení a vier, môžeme pomocou práce s tieňmi pracovať na podprahových vzorcoch, ktoré sme ,,pochovali na úrovni nášho podvedomia". Shadows work nás prenesie do minulosti a dovoľuje nám dotýkať sa našich koreňov. Vďaka nim sa zabehané chodníčky každodennosti narušia a my môžeme vidieť za horizont prítomnosti v prijatí celistvosti oboch našich pólov. Vďaka práci s našimi tieňmi rozširujeme vedomie, ukryté v hĺbke našej duše.

Rozvoj detí

Pomohlo by Vám ako rodičom, lepšie pochopiť zmýšľanie, cítenie a konanie Vašich detí, keby ste poznali základné míľniky vývoja detí po mentálnej stránke? V rámci výchovného poradenstva sa do pubertálneho veku dieťaťa zameriavam výlučne na poradenskú činnosť smerovanú na rodičov, nakoľko problémy a negatívne prežívanie detí je možné skutočne odstrániť len pod podmienkou, že zmena v správaní, prežívaní a vzťahoch, nastane v prvom rade u rodičov, ktorých správanie deti primárne zrkadlia. Presvedčenia, ktoré si deti formujú v útlom detstve vďaka svojmu okoliu, im predurčujú cestu životom.

Komunikačné poradenstvo

Komunikujete doma alebo na pracovisku svoje potreby a výsledný efekt sa nedostavil? Používate správne komunikačné nástroje? Dokážete si nastaviť hranice?Navzdory novým technológiám, a našej non-stop on-line dostupnosti sa prevažná časť komunikácie, teda základu našich súkromných i profesných vzťahov, zmrštila na rozsah niekoľkých správ na sociálnych sieťach, či krátkemu neosobnému telefonátu. Spoločne si ukážeme prvky efektívnej a neefektívnej komunikácie z pohľadu deštruktivity a rastu.

EFT

Zdajú sa Vám terapeutické techniky nedostatočne efektívne? Emotional Freedom Techniq (EFT) má na rozdiel od mnohých terapeutických metód priaznivý vplyv i keď vnútorné presvedčenie klienta nie je vysoké. Metóda holistickej akupresúrno-sugestívnej terapie slúži na programovanie podvedomia, podporu sebaúcty, elimináciu strachov a úzkostí. Ide o nebolestivú metódu odstraňujúcu bloky v našom energetickom systéme, čo prináša rovnováhu na úrovni tela i duše. Po dôkladnom osvojení metodiky EFT dokážu klienti pracovať na odstraňovaní svojich problémov samostatne v pohodlí domova.

Rodinné konštelácie

Je Vaše vnímanie iných zatienené vzniknutými konfliktmi a problémovými situáciami? Možnosť nahliadnuť na Vaše vzťahy nezávislou stranou, pomôže identifikovať jadro problému, rozšíri Vaše vnímanie a pochopenie ostatných, pričom Vás posunie na ceste k naplňujúcim vzťahom. Stanete sa tolerantnejšími a nezávislejšími bez toho, aby ste sa museli obetovať či obviňovať druhých. V prípade, že nie je motivácia, záujem o zmenu či zlepšenie vzťahov u všetkých členov rodiny, prípadne partnera, je potrebné rešpektovať to. Súčasne je možné uskutočniť prospešné zmeny pre toho, kto o pomoc žiada.

Pre firmy a školy

Máte pocit, že riešite len biznis a medziľudským vzťahom, individuálnym potrebám či komunikácii sa nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili? Pritom práve vďaka zdravým medziľudským vzťahom stúpa naša produktivita až o 30 %. Realizácia individuálnych školení, seminárov, workshopov alebo vedených meditácií so zvukoterapiou je možné po dohode, usporiadať v rámci celého sveta. Aktuálne i minulé verejné podujatia nájdete v sekcii NAŽIVO.