Emočné tréningy a odblokovanie

Dokážete zvládnuť vypäté situácie? Emócie hrajú kľúčovú rolu v spôsobe akým vnímame, chápeme a zdôvodňujeme osoby, veci, javy a situácie vôkol nás. EQ je jedným z najdôležitejších aspektov pri vzájomnej sociálnej interakcii ľudí na profesnej či osobnej úrovni. Pokiaľ človek netrpí neurologickou anomáliou je schopný zdokonaľovať jednotlivé zložky EQ, vrátane pochopenia a kultivácie emócií v náročných chvíľach. Emócie dokážeme identifikovať a odblokovať z nášho tela i kineziologickým testovaním a jemnou technikou.

Nastavenie mysle

Slúžite svojej mysli a nie ste jej pánom? Stretávate sa so strachom, úzkosťou, negativitou, stresom alebo napätím? Cítite, že máte všetko, ale chcete od života viac? Formou NLP, regresných terapií, mentoring, koučingu či iných techník, spoločne odkrývame často nevedomé, no deštruktívne pôsobiace myšlienky, strachy i traumatické zážitky z minulosti, ktoré vplývajú negatívne na nás i naše vzťahy. Pri sedeniach hľadáme pochopenie a emočné odreagovanie spomínaných faktorov, pričom ich spracúvame a posúvame na novú úroveň.

Vzťahové poradenstvo

Rozdielnosť mužsko-ženského princípu z mentálneho hľadiska, neurologických predispozícií, energetiky, cykličnosti, primárnych potrieb pohlaví či emočného naplnenia sú témy, ktoré nám v škole neobjasnili. Ich pochopenie a aplikovanie do praxe prináša párom, rodinám, súrodencom, priateľom i kolegom harmonickejšie prežívanie medziľudských vzťahov, ktoré v konečnom dôsledku prináša o 30% vyššiu prosperitu v iných oblastiach života.

Rituály

Rituály disponujú istou symbolikou a emocionalitou. Keďže práve naše podvedomie komunikuje v symboloch a riadi väčšinu našich presvedčení a vier, môžeme pomocou rituálov pracovať na podprahových vzorcoch. Rituály majú taktiež moc nás preniesť do minulosti a dovoľujú nám dotýkať sa našich koreňov. Vďaka nim sa zabehané chodníčky každodennosti narušia a my môžeme vidieť za horizont prítomnosti. Vďaka rituálom si k sebe ako magnet pritiahneme vedomie, ukryté v hĺbke našej duše.

Rozvoj detí

Pomohlo by Vám ako rodičom, lepšie pochopiť zmýšľanie, cítenie a konanie Vašich detí, keby ste poznali základné míľniky vývoja detí po mentálnej stránke? V rámci výchovného poradenstva sa do pubertálneho veku dieťaťa zameriavam výlučne na poradenskú činnosť smerovanú na rodičov, nakoľko problémy a negatívne prežívanie detí je možné skutočne odstrániť len pod podmienkou, že zmena v správaní, prežívaní a vzťahoch, nastane v prvom rade u rodičov, ktorých správanie deti primárne zrkadlia. Presvedčenia, ktoré si deti formujú v útlom detstve vďaka svojmu okoliu, im predurčujú cestu životom.

Rodinné konštelácie

Je Vaše vnímanie iných zatienené vzniknutými konfliktmi a problémovými situáciami? Možnosť nahliadnuť na Vaše vzťahy nezávislou stranou, pomôže identifikovať jadro problému, rozšíri Vaše vnímanie a pochopenie ostatných, pričom Vás posunie na ceste k naplňujúcim vzťahom. Stanete sa tolerantnejšími a nezávislejšími bez toho, aby ste sa museli obetovať či obviňovať druhých. V prípade, že nie je motivácia, záujem o zmenu či zlepšenie vzťahov u všetkých členov rodiny, prípadne partnera, je potrebné rešpektovať to. Súčasne je možné uskutočniť prospešné zmeny pre toho, kto o pomoc žiada.

EFT

Zdajú sa Vám terapeutické techniky nedostatočne efektívne? Emotional Freedom Techniq (EFT) má na rozdiel od mnohých terapeutických metód priaznivý vplyv i keď vnútorné presvedčenie klienta nie je vysoké. Metóda holistickej akupresúrno-sugestívnej terapie slúži na programovanie podvedomia, podporu sebaúcty, elimináciu strachov a úzkostí. Ide o nebolestivú metódu odstraňujúcu bloky v našom energetickom systéme, čo prináša rovnováhu na úrovni tela i duše. Po dôkladnom osvojení metodiky EFT dokážu klienti pracovať na odstraňovaní svojich problémov samostatne v pohodlí domova.

Komunikačné poradenstvo

Komunikujete doma alebo na pracovisku svoje potreby a výsledný efekt sa nedostavil? Používate správne komunikačné nástroje? Dokážete si nastaviť hranice?Navzdory novým technológiám, a našej non-stop on-line dostupnosti sa prevažná časť komunikácie, teda základu našich súkromných i profesných vzťahov, zmrštila na rozsah niekoľkých správ na sociálnych sieťach, či krátkemu neosobnému telefonátu. Spoločne si ukážeme prvky efektívnej a neefektívnej komunikácie z pohľadu deštruktivity a rastu.

Pre firmy a školy

Máte pocit, že riešite len biznis a medziľudským vzťahom, individuálnym potrebám či komunikácii sa nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili? Pritom práve vďaka zdravým medziľudským vzťahom stúpa naša produktivita až o 30 %. Realizácia individuálnych školení, seminárov, workshopov alebo vedených meditácií so zvukoterapiou je možné po dohode, usporiadať v rámci celého sveta. Aktuálne i minulé verejné podujatia nájdete v sekcii NAŽIVO.
Nastavenie mysle - koučing, poradenstvo, EFT, regresné terapie
60 - 75 min
90 € 
Balík - 5 stretnutí
5x 60 - 75 min
400 €
Dvojsedenie
120 min (platí mimo rituálov a online konzultácií)
150 €
Odblokovanie emócií a srdcovej hradby, emočné tréningy
60-75 min
90 €
Vzťahové poradenstvo, rozvoj detí a komunikačné poradenstvo
60-75 min
90 €
Online konzultácie a poradenstvo
55 - 60 min (WhatsApp, Facetime, Messanger)
75 €
Písomné konzultácie
55 - 60 min bezkontaktné poradenstvo
75 €
Rituál od-pustenia, od-pojenia, lásky, očisty a prijatia
30 min rituál bez konzultácie
60 €
Rituály
60 min konzultácia s rituálom
90 €
Splnové rituály
90 min konzultácia s rituálom
120 €
Rodinné figurkové konštelácie
90 min s konzultáciou
120 €
Runový výklad - odpovede rún
18 €

📍 Klienti s Human Immunodeficiency Virus majú štandardné sedenia za zvýhodnenú cenu 80 €