Zviera ako duchovný sprievodca

symbolika O - Ž (3.časť)

1.časť (A-J) nájdeš tu

2. časť (K-N) nájdeš tu

Symbolika a synchronicity sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Pre každé zviera sú typické určité vlastnosti a schopnosti, ktoré vyplývajú z jeho jedinečného charakteru a hlavne ich odkaz na našej ceste má pre nás veľakrát dôležitú úlohu v nasmerovaní. Či už ich stretneš naživo, uvidíš v televízii na obrázku alebo máš ich sošku priamo doma, niečo ti napovedajú.

Opica🐒Spája nás s jednoduchosťou a radosťou bytia. Vyživuje spojenie s druhými a dáva oporu tým, ktorí sa cítia spoločensky znevýhodnení alebo uzavretí do seba. Posilňuje hravosť, zvedavosť, sebaprejavenie. Podporuje zmysel pre život v harmonickej komunite.

Orol 🦅 symbol povznesenie sa nad pozemské záležitosti a získanie jasného nadhľadu. Pomáha pri prekonaní svetského a vnímaní najhlbšej pravdy skrývajúcej sa v situáciách. Zlepšuje duchovné vízie a ukazuje nám, že je čas otvoriť sa tvorivej inšpirácii.

Páv🦚 Vyživuje pocit plnosti, kompletnosti a celistvosti vo svojom ja. Presadenie vlastnej autentickosti a autority. Vynáša na povrch najcelistvejšie Ja. Zlepšuje dôveru a podporuje sebavedomie. Prináša duchovnú hojnosť a prejavenie vlastnej krásy vo svete.

Pavúk🕷spriadateľ sietí podporuje vnútorné prepojenie a integráciu, spojenie s najhlbšou vnútornou múdrosťou. Ako nástroj prepájania nás podporuje v opätovnom pospájaní toho, čo sme v sebe cítili ako oddelené. Dáva pocit spojenia a integrácie na všetkých úrovniach nášho bytia.

Slon🐘 ukazuje pevné a hlboké uzemnenie a duchovný rozvoj. Zlepšuje telepatickú komunikáciu na diaľku, pomáha nám počúvať druhých aj sebe. Pre dobré zapamätanie toho, čo je dôležité. Na uznanie svojej intuitívnej ženskej stránky a na precítenie Matky Zeme v jej obrovskej veľkosti. Posilňuje naše vrodené vodcovské schopnosti, ktoré sa usilujú o blaho všetkých.

Sova🦉umožňuje prístup k využitiu našej najvyššej múdrosti. Dáva jasné videnie skrze vlastnú temnotu. Pomáha postaviť sa čelom k veciam, ktoré vyžadujú našu pozornosť. je symbolom jasnosti mysle, videnie pravdy v jadre situácií a hovorenie súcitným hlasom.

Srnka🦌 symbol vedomého pohybu, veľkého uvedomenia a pokoja. Podporuje nežnosť a mier. Zlepšuje schopnosť rýchlo meniť smer bez straty vlastného stredu. Prehlbuje uvedomenie prítomného okamihu. Dáva jasné videnie toho, čo sa deje okolo nás a aj vo vnútri nás. Jemne a nežne rozvíja odovzdanosť, pokoru a dôveru.

Tiger🐅 symbol upokojenia mysle a vstúpenia do čistého a prirodzeného stavu vedomia a sily prítomného okamihu. Podporuje nás, aby sme sa stali silnými a koncentrovanými. Vyživuje zmysel pre duchovnú silu a majstrovstvo. Ukazuje nám, že by sme mali jednať správne, jeho podobizeň sa zjaví sa, keď čelíme protichodným alebo náročnejškím voľbám.

Tuleň🦭 učiteľ jednoduchosti a toho ako žiť bez námahy. Podporuje nás, aby sme sa naučili vyvinúť úsilie a potom nechať veci prirodzene vyvíjať. Učí nás preplávať životom s eleganciou a ľahkosťou. Je oporou tým, ktorí sa príliš snažia. Uľavuje telu a podporuje pozitívny obraz o svojom tele.

Vážka majster slobody a ilúzie podporuje človeka v cestovaní medzi dimenziami, pomáha otvárať duchovné energie. Na relaxáciu a prežitie snovej, priestorovej, ľahkej energie. Ukazuje nám, že je čas sa upokojiť a odpočinupť si po namáhavých obdobiach. Prináša opustenie minulosti a duchovný rozvoj.

Veľryba🐳 je symbolom spojenia s vyššími rovinami vedomia za pozemskou úrovňou. je vhodná pri duchovnom raste na najhlbších úrovniach. Upokojuje a prečisťuje myseľ a pomáha spojiť sa s vyššou Inteligenciou. Dáva „väčší obraz“ reality, ako môže byť vnímaná z vyšších úrovní – na úrovniach medzidruhového a medzigalaktického poznania a komunikácie. Nesie v sebe múdrosť dávnych vekov.

Veverička🐿 podporuje človeka v nájdení dynamického spojenia práce a hry. Zvyšuje uvedomenie vlastného vnútorného dieťaťa plného života a učí preťažených ľudí prežívať svoju prácu ako hru. Mení akúkoľvek úlohu v príjemnú hru. Zlepšuje schopnosť zhromažďovať a uchovávať zdroje. Pomáha plánovať a šetriť energiu pre budúcnosť.

Vlk🐺 symbol uzemnenia, čo dáva prístup k schopnosti spoznať svoju pravdu. Pomáha pri urovnaní vzťahov a nastavení hraníc medzi nami a ostatnými. Posilňuje láskavosť a pocit spolupatričnosti s komunitou. Kultivuje silu charakteru, integritu a pripomína nám, že si máme ctiť svoje celoživotné úsilie.

Vrana svojou energiou nás podporuje v nachádzaní a zdokonaľovaní našej šamanskej sily. Pomáha nám vidieť hlboko do podstaty reality. Podporuje rozvoj a presadenie našej hlbokej intuitívne schopnosti a objavovanie lekcií paradoxov v našom živote. Poukazuje nám na pohyb medzi rôznymi rovinami, prenikanie za ilúziu.

Zajac🐇 symbol vytvárania hojnosti na všetkých úrovniach nášho života. Podporuje a zlepšuje vrodenú tvorivosť. Posilňuje dôveru v našu schopnosť tvoriť život podľa svojich snov. Pomáha nám čeliť množstvu zmien v rušných obdobiach. Podporuje tvorivosť a prejavenie vo všetkých aspektoch života.

Zebra🦓 upozorňuje nás poznanie mocného spojenia protikladov v sebe samom. Pomáha nám dostať sa za hranicu čiernobieleho - polaritného myslenia a zbaviť sa projekcií. Na videnie skutočnej pravdy za tým, čo môže na prvý pohľad vyzerať skryté. Pomáha nám zachovať si svoju individualitu v skupine. Vyživuje zmysel pre komunitu a spoluprácu.

Žaba🐸 jej posolstvom je, že máme každý deň prežiť ako zázrak a vnímať  život s dôverou ako transformačný proces. Dáva silu a istotu tým, ktorí prekonali emocionálne a duchovné zmeny. Rozvíja prispôsobivosť zmenám a transformáciám ako súčasti nášho života.

Žirafa🦒 rozvíja schopnosti vidieť cestu životom z vyššej, jasnej a pri tom uzemnenej perspektívy. Zlepšuje duchovný rozvoj a víziu, súčasne s tým nás však podporuje v tom, aby sme všetko zažívali z dobre uzemneného stredu. Podporuje nás vo vyhľadávaní blaha a naťahovaní krku aj pre dobro druhých. JA aj MY v rovnováhe😊

Ideš po prírode na prechádzke a zrazu uvidíš nejaké zviera? Alebo vo výklade nejakú jeho podobizeň či plagát? Nič sa nedeje náhodou, naše okolie je odrazom našich myšlienok pripade zvesťou a nápovedou k ďalšiemu smerovaniu. Pokiaľ stretneme napr. zviera, ktoré v nás vyvolá strach o to silnejšie jeho posolstvo je. Ake zvieratá si v poslednej dobre stretol/a? 

O kvantovej fyzike a našej realite, ktorá to potvrdzuje si možeš prečítať tu.

S láskou
Sany Asia🤍

Moje stretnutia za posledné týždne 🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR