Zviera ako duchovný sprievodca

symbolika A-J (1.časť)

Vesmír i naši sprievodcovia nám cez rozne symboliky ukazujú smerovanie na ceste životom. Výklad symbolík sa može pre každého odlišovať, preto vám prinášam svoju zjednodušenú pomôcku na rozvoj a bližšie chápanie sily symboliky zvierat a ich energie, ktoré možete zúžitkovať napr. v rámci meditácii, snení či výkladoch. Duchovná sila zvierat nám môže byť nápomocná rovnako aj v podobe ich vizuálnych podôb, ktorými sa možeme obklopiť.

Aligátor/krokodíl🐊 predstavuje silu prejavovania vašej vlastnej reality a to, ako sa realita, ktorú žijete, vytvára z vašich myšlienok a predstáv. Pripomína nám prítomnosť vo vedomom tvorení - ako môže byť konštruktívna i deštruktívna, keď svoju energiu smerujeme kam vedome netúžime.

Bizón🦬nám ukazuje keď je vhodné spomaliť a spojiť sa s rezonanciou a rytmami Zeme. Posilňuje zmysel pre posvätnosť a vnímanie posvätnej prepojenosti medzi nami. Je symbolom akéhosi vnútorného stíšenia a prežitia vlastného hlbokého vnútorného ticha a pokoja. Pomáha nám navnímať hlboký pocit vďačnosti za dar všetkého života.

Bobor🦫 je symbol budovania. Podporuje nás pri utváraní plánu nášho života v jasnom myslení, plánovaní, tvorení a riešenie problémov. Je obzvlášť nápomocný v začiatkoch nových projektov či budovaní čohosi nového. Podporuje prijatie štruktúry ako nevyhnutnej súčasti tvorivého procesu najmä keď si niekto rád ,,lieta len v oblakom".

Čmeliak🐝 symbol presadenia vlastnej sily bytia a plných schopností. Vyživuje silu, dodáva pocit nepremožiteľnosti a úplnej dôvery vo vlastné schopnosti. Podporuje nás, aby sme dokázali to, čo sa ostatným môže zdať nemožné.

Delfín🐬 je obrovským učiteľom sily hravosti a bezpodmienečnej lásky. Jeho symbolika dodáva pocit radosti, smiechu a potešenia, avšak tiež súcit so sebou samým či druhými. Prehlbuje silu liečenia a transformácie dychom, vodou, láskou, radosťou a meditáciou. Zlepšuje vybavovanie snov, duchovný vývoj a telepatickú komunikáciu medzi človekom a zvieratami.

Drozd🪹 je symbolom výživy a materskosti pre seba samého. Pomáha vybudovať zdravé dospelé ego, podporuje schopnosť žiť v rodinnej harmónii a či prežitie života ako druhu služby. Pomáha vytvoriť harmóniu z chaosu a zotaviť sa z emocionálnej traumy. Je poslom jari – čohosi nového - nádeje a šťastia v nás.

Gepard🐆 je skvelým pomocníkom a symbolom na rýchle plnenie úloh, vysokú výkonnosť a sústredenosť. Dodáva energiu na „kvantový skok" ľuďom, ktorí sa cítia uviaznutí alebo zablokovaní. Pomáha posilniť nervový systém ľuďom žijúcim pod stresom alebo rozhýbať sa potom, čo bolo urobené určité rozhodnutie. Je efektívnym pomocníkom, ak chceš efektívne využívať čas a svoje zdroje energie.

Had🐍 je šamanským učiteľom podporujúcim iniciáciu do najhlbších, transpersonálnych ríš duše. Dodáva nám silnú podporu pre transformáciu najhlbších úrovní a napomáha prehĺbiť a integrovať vlastnú skúsenosť archetypálnych energií vrátane smrti a znovuzrodenia.

Havran🖤 vyžaruje pokoj a vnáša osvietené vedomie, často sa objavuje ako posvätný sprievodca do šamanskej ríše.

Holubica🕊 vyživuje pocit mieru, pokoja a tichosti v srdci nášho života. Upokojuje myseľ a pomáha nám prežiť radosť prítomného okamihu. Posilňuje zmysel pre vieru v niečo vyššie ako sme my sami a dovoľuje nám ctiť a oceniť krásu jednoduchosti.

Hroch🦛 podporuje uzemnenie a výrazne nás podporuje pri riešení starých emocionálnych tém. Pomáha ľuďom, ktorí sa potrebujú naučiť znova prežívať svoje pocity, nakoľko sa od nich odpojili. Podporuje vzájomne prepojené skúsenosti fyzickej a emocionálnej roviny života. Je vhodným symbolom pre rozvoj duchovnej stránky súčasne hlboko ukotvenej vo fyzickom svete.

Hus🤍 je symbolom spojenia sa so životom ako súčasť posvätného cyklu tvorenia vesmíru narodenia – smrti - znovuzrodenia. Podporuje nás v poznaní, kam smerujeme a dáva pocit domova. Podporuje tých, ktorí stratili svoju cestu a želajú si nájsť svoj duchovný stred alebo ľudí nasmeruje, kedy majú viesť a kedy hľadať príklad vonku a nasledovať inšpiráciu v živote iných.

Chobotnica🐙 prináša jednoduchšie ponorenie sa do vnútornej hlbiny nášho sveta, mierumilovnosť a vedie náš na ceste samoty, ktorá je liečivá.

Jaguár🐆 posilňuje spojenie so šamanskou silou 4.úrovne a duchom pralesov. Je vhodným na zažitie hlbokého uzemnenia a kultivácie jednoty so svetom prírody v našom srdci. 

Jeleň🦌 v tibetskom budhizme je považovaný za posvätného poslucháča a zobrazovaný po oboch stranách zlatého kolesa dharmy, ktoré predstavuje kolobeh života - smrti - znovuzrodenia. Taktiež symbolizuje zotavenie energie srdca. a poukazuje na to, že máme byť ostražití.

Energia vyjadrenia duchovných sprievodcov v podobe zvierat sa nám može prihovárať aj cez rozne obrázky. Vesmír s nami komunikuje neustále, my to vnímame najmä v prítomnosti, aj to je jeden z dôvodov prečo je tak dôležitá 🙂

2. časť (K-N) nájdeš tu.

3. časť (O-Ž) nájdeš tu.

S láskou
Sany Asia🤍

Chceš odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR