Zviera ako duchovný sprievodca

symbolika K-N (2.časť)

1.časť (A-J) nájdeš tu

3. časť (O-Ž) nájdeš tu.

Duchovia zvierat do nášho života vstupujú alebo naopak z neho odchádzajú v závislosti od toho, akým smerom sa v živote uberáme. Pre každé zviera sú typické určité vlastnosti a schopnosti, ktoré vyplývajú z jeho jedinečného charakteru.

Kolibrík🦜 symbol ľahkosti a veľkej vytrvalosti. Posilňuje pocity radosti, potešenia a oslavy daru toho ,,byť živý v ľudskom tele.“ Pomáha v čase fyzického putovania (cestovanie, zmena domova či práce...). Prináša odvahu v situáciách, keď čelíme emocionálnym výzvam a dodáva energiu povznesenia pre vyrovnanie s nevyriešenými záležitosťami z minulosti.

Korytnačka🐢 ako symbol prežívania hlbokého uzemnenia a jednoty so Zemou. Dodáva hlbokú emocionálnu a duchovnú ochranu, pomáha cítiť sa bezpečne aj v zložitých situáciách a prostrediach. Podporuje zameranie sa na prítomný okamih a starostlivosť o záležitosti, ktoré sa majú riešiť. Pomáha nám spomaliť a vážiť si prítomnosť. Dáva veľkú oporu ľuďom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu cítia na Zemi osamelí.

Kôň🐎 posilňuje naše srdce, vyživuje zmysel pre milujúcu otvorenosť, spolupatričnosť a prepojenie s druhými. Podporuje rozvoj prehlbujúceho sa zmyslu seba samého, vyživujúcej sily vytrvalosti v hĺbke nášho srdca. Nežným nenápadným liečivým spôsobom otvára srdcovú čakru.

Labuť🦢 rozširuje našu kapacitu poznania a prijatia vlastnej dobroty a krásy. Vyživuje zmysel pre ladnosť, krásu a zlepšuje sebaúctu. Pomáha nám uvidieť inakosť druhých ako dar a povzbudzuje nás, aby sme prežívali život ako vzácny a posvätný dar.

Lev🦁 symbol presadenia našej najhlbšej osobnej autority a duchovnej sily. Posilňuje zmysel pre to mať sa dobre a mať silu, podporuje nás v prepojení s vnútornými archetypmi kráľa a kráľovnej. Je pomocníkom v rozvíjaní odvahy a čeliť svojim strachom. Vyživuje a zlepšuje sebadôveru. Podporuje vodcovstvo, schopnosť dosahovať ciele a byť úspešný.

Líška🦊 podporuje rozvoj nášho nezávislého myslenia a dôveru vo vlastné rozhodnutie. Posilňuje schopnosť nájsť múdre riešenia v zložitých situáciách. Rada sa s ňou rozvíjam keď sa snažím rozpustiť spoločenské dogmy podmieňovania na nájdenie vlastnej cesty. Pomáha vidieť „do hĺbky situácií“ a robiť múdre rozhodnutia.

Mačka🐱 symbol majstrovskej meditácie, osobnej mágie a sily odolať akejkoľvek negativite. Pomáhajú nám na ceste dosiahnutia bezpodmienečnej lásky tým, že našu pozornosť a energiu presmerovávame najskôr na nás samých.

Medveď🐻 hlboko prepája so silou a rytmami Zeme. Podporuje nás v spriadaní myšlienok, plánov a snov a v ich dovedení až k „zberaniu plodov.“ Pomáha napojiť sa na silu vlastného podvedomia. Podporuje nás v naladení sa na vlastný prirodzený cyklus odpočinku a aktivity ( a nie len otročenia..)

Motýľ🦋 je urýchľovač transformácie. Podporuje nás v dobách emocionálnych a duchovných zmien. Učí nechať odísť minulosť, postupovať vpred a dôverovať v schopnosť vetra niesť nás. Podporuje pocit ľahkosti, elegancie a jemného plynutia v procese dávania a prijímania. Vyživuje harmonickú rovnováhu medzi zraniteľnosťou a vnútornou silou.

Mravec🐜 nám pomáha v dobách neúnavnej práce, je symbolom produktivity, sústredeného úsilia a služby komunite.

Myš🐭 stelesňuje spojenie, komplexnosť a rovnováhu. Je sprievodcom na ceste kde hrdinsky prekonávame určité úskalia života. Zbiera a uchováva informácie až do okamihu, kedy ich budeme potrebovať. Prenáša informácie medzi vedomím a podvedomím a môže nás taktiež upozorniť, že sa cítime nevidení inými.

Netopier🦇 je skvelým pomocníkom na osvetlene a orientáciu v osobnej temnote. Dáva dôveru pre riešenie a liečenie nedokončených tém ako aj rešpekt a rozpoznanie toho božského v našom tieni. Pomáha nám vedieť, kým sme a kde sme bez akýchkoľvek pretvárok.

Zaujímavosťou spätou s duchovnými zvieratami je, že zvyčajne si ich nevyberáme my, práve naopak - oni si vyberajú nás. Duchovné zviera si nás nájde v snoch, v meditácii alebo v nečakanej situácii, aby nám čosi odkázalo. Odkedy rozvíjam telepatickú komunikáciu so zvieratami chodí ich viac a viac, pár spriaznených zvieracích duší z posledného mesiaca nájdeš nižšie 🙂

S láskou
Sany Asia🤍

Stretnutia za posledný mesiac🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR