Kvantová realita skutočnosti

(1.časť)

Kvantová realita je oceánom energie, ktorý vzniká a po milisekundách zmizne, pulzuje stále dokola..🔄Nie je v ňom nič pevné a stabilné. Práve naopak, jedinou istotou je premenlivosť. Každá naša myšlienka nám umožňuje zhromažďovať a držať pokope objekty a veci, ktoré vidíme v tomto neustále sa meniacom energetickom poli našej reality.

Prečo vlastne potom oči väčšiny ľudí vidia človeka v tele, nie len blikajúci ,,kondóm” energie? (Pozn. auru➡️ neviem si pomôcť, človek vyzerá z môjho uhla pohľadu najprv ako kondóm🤷🏼‍♀️😅)

Predstav si pás, ktorý beží v kine na premietači s filmom. Je súborom rôznych obrázkov s frekvenciou približne 24 snímkov za sekundu. Záznam je rozdelený v istom časovom intervale. Avšak vďaka rýchlosti, akou jeden obrázok mení druhý, vzniká ilúzia vízie, a myslíme si, že vidíme nepretržitý a pohyblivý obraz ➡️ film.

Takto to funguje so všetkými hmotnými objektmi, aj našimi telami v kvantovej realite. Máme min 11 fyzických zmyslov, ale pre účely príkladu použijem len 5 základných, ktoré nás naučili alebo, ktoré väčšina ľudí používa (videnie👀 sluch👂🏼dotyk✌🏼čuch👃🏼a chuť👅). Každý z týchto zmyslov má veľmi rôznorodé spektrum (napr. pes počuje zvuky v inom rozsahu ako my..hady vidia svetlo v inom spektre ako my, cítim emócie čuchom, niekto ich vibračne počuje..a tak ďalej). Inak povedané, náš súbor zmyslov vníma okolité more energie z určitého svojského A VEĽMI OBMEDZENÉHO UHLA POHĽADU (keď pre nič iné, už len preto, že väčšina ľudí využíva len 5 zmyslov). Naša myseľ buduje obraz, ktorý je značne obmedzený, neúplný a nepresný. LEN INTERPRETUJE. Všetky naše interpretácie sú založené výlučne na "vnútornej mape" reality, ktorú tvoríme my, nie na objektívnej realite. Akoby sme sa postavili pred obraz Piccasa v múzeu a začali opisovať, čo na ňom vidíme - budeme ho len interpretovať. A každý inak.. Preto pre niekoho znamená tučný 400kg, pre niekoho 100kg človek a niektoré ženy si prídu tučné aj keď majú 45 kíl. Naša ,,mapa reality” je výsledkom celoživotných skúseností spojených s našimi myšlienkami (bežne nie viditeľnou energiou), ktoré určujú, čo tvorí túto energiu. Myšlienky doslova ovládnu časticu vesmíru po častici, aby vytvorili fyzický hmotný život.

Pozri sa okolo seba👀 Všetko, čo vidíš v našom fyzickom svete začalo ako myšlienka➡️ ktorá rástla tak, ako bola zdieľaná a vyjadrená, až kým nebola dostatočne ,,dospelá" na to, aby sa v niekoľkých etapách stala fyzickým objektom. MYŠLIENKA, KTORÁ SA ČASTO OPAKUJE SA STÁVA ČASOM PRESVEDČENÍM AŽ VIEROU. Preto platí ➡️ staneš sa doslova tým, na čo najviac myslíš. Tvoj život sa stane tým, čomu najviac veríš. Ak veríš, že sa niečo zlé stane, vlastne to tvoríš. Ak veríš, že peňazí je nedostatok, bude to tak..💸 Ak veríš, že sa dá ochorieť od nôh, budiš🤷🏼‍♀️ Pokiaľ veríš, že si niečo nezaslúžiš, trantadadá🪄Myslíš si, že musíš celý život tvrdo pracovať, aby si si niečo mohol dovoliť? Budeš tvrdo pracovať.. Svet je doslova zrkadlom našich myšlienok🪞ktoré nám umožňujú fyzicky zažiť to, o čom sme presvedčení, že je pravdivé..

A teraz si predstav, že máš denne 60-80 tisíc myšlienok a 90-95% z nich si ani neuvedomuješ, pretože tvoje vedomie je otvorené len na 5-10%? Aká je tvoja realita?

✅Ako postupne rozšíriť svoje vedomie?
✅Ako uvidieť viac svojich podprahových vier?
✅Ako učiniť svoju myseľ šťastným a radostným miesto?

Pod článkom nájdeš info o akadémii, ktorá ti môže byť nápomocná v zmene reality rozšírením vedomia 😊

S láskou
Sany Asia🤍

2.časť článku nájdeš tu.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR