Galaktické aktivačné portály 2023

Ideálny čas zamerať sa na seba

Vo všetkých galaktických aktivačných portálových dňoch (GAP dni) sú hranice medzi svetmi a brány medzi dimenziami ,,tenšie" resp. otvorené ,,širšie" ako v bežné dni. Čas otvorených brán nám slúži na synchronizáciu medzi pozemských - hmotným svetom a duchovným svetom - i tým našim vnútorným, kedy je možné stimulovať kolektívne i individuálne transformácie v nás. Všetko, čo v dané dni cítime je zosilnené – ,,pozitívne alebo negatívne", takže je skvelé byť vedomý a prítomný, spolutvoriť múdro a s určitým citom i rozumom

GAP dni na celý rok 2023, ktoré si možeš poznačiť do kalendára a primárne sa dané dni venovať svojmu vnútornému svetu. Sú to dni kedy sa môžeš cítiš emočne vypätejšie ale o to jednoduchšie nájdeš príčinu a prepustíš ju.

JANUÁR ➡️12. 14.

FEBRUÁR ➡️ 2. 3. 22. 24.

MAREC ➡️ 13. 17. 24. 25.

APRÍL ➡️ 1. 7. 12. 15. 20. 28.

MÁJ ➡️ 1. 6. 9. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

JÚN ➡️ 28. 29. 30.

JÚL ➡️ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 17. 20. 25. 28.

AUGUST ➡️5. 10. 13. 18. 24. 31.

SEPTEMBER ➡️ 1. 8. 12. 29.

OKTÓBER ➡️1. 20. 21.

NOVEMBER➡️9. 11. 28.

DECEMBER ➡️2. 9. 10. 17. 23. 28. 31.

Pripomínam, že polarizácia nebude energeticky v roku 2023 podporená. Práve naopak všetko bude na našej ceste veľmi potrebné. Čiže..

⚪️iba pozitivita neprinesie ROVNOVÁHU
⚫️iba negativita neprinesie ROVNOVÁHU

⚪️,,kamarátenie” sa iba s vyšším ,,JA” neprinesie ROVNOVÁHU
⚫️,,kamarátstvo” iba s nižším ,,JA” neprinesie ROVNOVÁHU

⚪️iba svetlo neprinesie ROVNOVÁHU
⚫️iba tma neprinesie ROVNOVÁHU

⚪️nič nie je len biele
⚫️nič nie je len čierne

🔑ROVNOVÁHA je axióma 2 ,,extrémov”🔑
Všetko je len o uhle pohľadu a ten môže byť rôzny, nastavuje si ho každý sám🙃

Myslíš, že iba, len a alebo ti prinesie rovnováhu? Všetko bude pre nás najbližší rok potrebné na ceste k Novej Zemi, na ceste k sebe. Celý január 2023 bude pre nás dôležité POZNANIE, že keď zistíme, čo je pre nás najlepšie, a podľa toho konáme, vytvoríme si sústredený šťastnejšie pocity v živote a tým sme pripravení preniesť sa do hravejšieho a príjemnejšieho stavu bytia. Vesmír ťa môže vyzvať na uchopenie tejto lekcie príjemnejším i nepríjemnejším spôsobom. Závisí to od toho, ako ďaleko na svojej ceste si. Chceš niečo zmeniť či posunúť na inú úroveň? Je správny čas⏳

Aké retrográdne planéty nás čakajú v roku 2023 sa dočítaš tu

S láskou

Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR