Retrogradita planét 2024

Kedy a čo prinesie do nášho života?

Čo prináša RETROGRADITA PLANÉT do našich životov?

Niekedy máme v živote pocit, že veci nejdú ako by sme si ich predstavovali. Akoby sme jedno obdobie urobili 20 krokov vpred a následne 15 vzad. Keď sedíme v rýchliku a prechádzame pomaly idúci vlak, taktiež môžeme nadobudnúť dojem, akoby vlak išiel naspäť - vieme však, že to nie je pravda. Reálne spätný chod vo vesmíre neexistuje...len stagnácia ,,odumieranie". Astrológia vychádza pri sledovaní slnečnej sústavy z geocentrického pohľadu - zo Zeme (ktorý nie je úplne ,,presný" je mierne obmedzujúci) ..každopádne je to ten ,,najaktuálnejší" pohľad aký zatiaľ potrebujeme mať sprostredkovaný pre pochopenie a vývoj. Práve počas retrogrády máme pocit, že galaktický majstri - planéty vôkol nás sa určitú dobu pohybujú akoby opačne, aj keď v skutočnosti len maximálne spomalia svoj chod vpred. Tento jav nazývame RETROGRADITA PLANÉT. Retrográda je potrebná aby z nás energeticky vytiahla ,,tiene a nefunkčnosti." V retrográdnom období môžeme mať pocit, že napriek tomu že sme urobili 3000 krokov vpred za posledné mesiace nášho rozvoja, počas retrográdu ich robíme 6000 vzad☺️ Je to len naše pojímanie, tie kroky ,,vzad" sú potrebné, aby sme vedeli, kde sme niečo opomenuli a mohli ísť do väčšej hĺbky. Čo je pre nás dôležité v praktickom živote - zvedomiť si tieto dni a prijať ich ako ,,normálnu" súčasť nášho vývoja -  preto odporúčam poznačiť si retrogrády do kalendárikov.

MERKÚR retrográdny ➡️ 2.január 2024 končí retrográda z roku 2023; 2.4. - 25.4.2024. (24 dní); 5.8. - 28.8.2024 (24 dní); 26.11. - 15.12.2025 (20 dní) 

VENUŠA retrográdna ➡️ nebude retrográdna 🙂

MARS retrográdny ➡️ 7.12.2024 - pretrváva až do roku 2025 (z toho 25 dní v roku 2024)

JUPITER retrográdny ➡️ 9.10.2024 - koniec roka (84 dní v roku 2024)

SATURN retrográdny ➡️ 29.6. - 15.11.2024 (140 dní)

URÁN retrográdny ➡️ pretrváva od 2023 - 27.1.2024; 1.9.2024 - pretrváva až do roku 2025

NEPTÚN retrográdny ➡️ 2.7. - 8.12.2024 (159 dní)

PLUTO retrográdny ➡️ 2.5. - 12.10.2024 (163 dní)

CHIRÓN retrográdny  ➡️ 26.7. - 29.12.2024 (177 dní)

Priamy pohyb planét je mimo uvedených dátumov. Tu si odporúčam poznačiť aj GAP dni roku 2024, ktoré ti môžu byť na ceste posunu vpred taktiež nápomocné.

Po kliknutí na akýkoľvek názov planéty sa bližšie dočítaš o energiách, ktoré so sebou retrogadita danej planéty nesie a môžeš sa v tom po celý rok ľahko orientovať.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR