Retrográdny Urán

vplyv a prevy v živote

Aké energie nám prináša retrogradita Uránu?

✅ Oslobodzovanie sa spod nadvlády ,,ego"hodnôt a premieňame rebríček vnútorných hodnôt.

✅ Lieči vnútorné zranenia a traumy v zmysle, že nám ich zvedomí a nasmeruje nás, ako ich preliečiť či pustiť. Jeho energie sú vhodným obdobím na zameranie sa na skúmanie zranení, ktoré nám už dlhšie v živote spôsobujú cyklenie sa v určitých emóciách či životných ,,hrách rolí".

✅ Zvedomuje vzťah k hmote, čiže primárne k peniazom či k svojmu telu. Vyslovene nás svojimi energiami a situáciami ktoré nám prinesú do života, dotlačí prehodnotiť svoj životný štýl alebo napr. stravovanie.

Prinavracia k PRIRODzeným hodnotám, čiže k PRÍRODe. Príroda bude stále viac a viac ,,kričať" nech sa prebudíme, alebo inak povedané bude sa viac čistiť cez rôzne lokálne menšie klimatické zmeny, čím sa postupne pripravuje na väčšiu kataklizmu a transformačný bod zlomu o ktorom sme si písali pred rokom a pol.

✅Pokiaľ máš jasnovidné vhľady ako ja, opačný chod Uránu mi ich stále zosilní, môže sa ti tak diať i cez sny.
Veľakrát sa jedná i o vízie, ktoré nás majú nasmerovať k obrovskej zmene.

Okrem toho, že nás energie📍retrográdneho Uránu budú sprevádzať až do roku 2024 máme aktuálne spolu 7 retrográdnych planét 📍retrográdneho Chiróna, súčasne s 📍retrográdnou Venušou, tiež 📍retrográdny Merkúr, rovnako ako 📍retrográdny Saturn,📍 retrográdne Pluto a v neposlednom rade 📍retrográdny Neptún, čo znamená, že vesmír už nevie ako inak povedať: Je čas⏰ obrátiť pozornosť do seba a venovať sa témam, ktoré konečne potrebujú prepustiť, stransformovať, či prijať. Je čas ísť hlbšie..⏰

Retrográdny - ,,spätný" chod planét nám dáva mnoho darov, vyčistiť, posunúť, odhaliť a transformovať, čo by za bežných dní (a priameho chodu planét ostalo hlboko ukryté) a ,,vyskočilo" na povrch vtedy, keď by sme to najmenej čakali. Takto sa na to môžeme vedome pripraviť 🤷🏻‍♀️😊

Článok môžeš podporiť zdieľaním a šírením vedomia ďalej.

S láskou
Sany Asia🤍

🔹Kompletný prehľad retrogradity planét 2023

🔹Energie retrográdneho Merkúra tu.

🔹Energie retrográdnej Venuše a Marsu

🔹Energie retrográdneho Jupiteru

🔹Energie retrográdneho Neptúna

🔹Energie retrográdneho Pluta tu.

🔹Energie retrográdneho Chiróna.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR