Retrográdny Chirón

vplyv a prevy v živote

Kto/ čo je Chirón?

Chirón je typický svojou špecifickou eliptickou dráhou, pričom jej obeh trvá zhruba 50 rokov. Svojou kozmickou púťou pripomína ľudský život. Po narodení sa cítime oddelení od svojho domova, sme rozpoltení, väčšinou pociťujeme osamelosť a nedostatok lásky. Keď sa prebudíme, uvedomíme si svoje väzby a spojenie so svetom, kde žijeme. Uvedomujeme si potrebu bezpodmienečnej lásky v našich srdciach, vnútorného mieru a snažíme sa ich prežívať.

Chirón je planéta/ kométa so silnou symbolikou premeny – presun od skostnatených názorov či emócií k inovatívnemu prístupu. Predstavuje zmenu vo videní sveta – od naivne detinského pohľadu až k pohľadu zrelej múdrosti. Prebúdza naše vnútorné dieťa a tiež hlbokú múdrosť, ktorá je uložená vo vnútri každého z nás. Chirón pôvodne pochádza z iných priestorov mimo našu slnečnú sústavu, preto je planéta vnímaná ako izolovaný vesmírny objekt nachádzajúci sa ďaleko od domova. Súčasne tak získava odstup a širší rozhľad, na rozdiel od planét, ktoré celú svoju existenciu trávia vo vnútri našej slnečnej sústavy. Chirón sa dlhšiu dobu nachádza ďalej od Slnka, je tak odklonený od svetla, zároveň má temný povrch a pohlcuje svetlo. Svoj chvost rozžiaruje v čase, keď sa blíži ku Slnku.

Aké energie nám prináša jeho retrogradita?

✅ Je liečiteľom zranení v zmysle, že nám vnútorné zranenia a traumy zvedomí a nasmeruje nás, ako ich preliečiť či pustiť. Jeho energie sú vhodným obdobím na zameranie sa na skúmanie zranení, ktoré nám už dlhšie v živote spôsobujú cyklenie sa v určitých emóciách. 

✅Jedná sa však o pokojnejšie obdobie introspekcie, pričom Chirón sa najdlhšie zdržiava práve pod vplyvom znamenia Barana, čo nám prináša možnosti zamerať na svoju identitu, či identity ega ..🙂  čo nám prináša možnosti väčšej ,,kontroly" nad svojím rastom a posunom vpred.

➡️Aké staré ,,milostné rany" som ešte nedoliečil/a?
➡️Kde sa ešte vnímam ako obeť svojich rodičov/ kolegov/ partnera?
➡️Aké identity som na seba prebral/a?
➡️Aké JA SOM... o sebe neustále tvrdím?
➡️V ktorých emočných reakciách sa neustále cyklím?

Retrográdny - ,,spätný" chod planét nám dáva mnoho darov, vyčistiť, posunúť, odhaliť a transformovať, čo by za bežných dní (a priameho chodu planét ostalo hlboko ukryté) a ,,vyskočilo" na povrch vtedy, keď by sme to najmenej čakali. Takto sa na to môžeme vedome pripraviť 🤷🏻‍♀️😊

S láskou
Sany Asia🤍

🔹Kompletný prehľad retrogradity planét 2024

🔹Energie retrográdneho Merkúra tu.

🔹Energie retrográdnej Venuše a Marsu

🔹Energie retrográdneho Jupiteru

🔹Energie retrográdneho Uránu

🔹Energie retrográdneho Neptúna

🔹Energie retrográdneho Pluta tu.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR