Retrográdny Jupiter

vplyv a prevy v živote

Aké energie nám prináša retrogradita Jupitera?

Veľmi zaujímavé hĺbavé multimenzionálne prežitky alebo ich podvedomé asociovanie 🙂

✅ Je lepšie, keď sa pod vplyvom spätného chodu Jupitera máme na pozore v oblasti kritičnosti. Aby sme neboli príliš kritickí k druhým, pretože niekedy môžeme vidieť, že vonkajší svet vibruje podľa pravidiel, ktoré nedokážeme pochopiť, nakoľko naše myslenie je už nastavené na civilizáciu budúcnosti. Je dobré učiť sa druhými trpezlivosti alebo vo vyššom leveli ich len nestranne pozorovať. Hlavne môžeme mať tendencie myslieť si, že iní ľudia musia vnímať veci ako my, no opak je pravdou. Nie sú povinní a veľakrát ani schopní pochopiť naše vnútorné pravdy, čím prichádza k veľkému množstvu ilúzií, že každý to musí mať rovnako. Pozor máme jednu duchovnú podstatu ale rozličnú duchovnú úroveň vývoja vedomia.

✅ S retrográdnym Jupiterom sa spája aj ohromné ​​množstvo zážitkov déja-vu. Mávate ich? Čas a miesta z minulosti či budúcnosti sa všetky miešajú v kontinuálnej prítomnosti, takže v akúkoľvek danú chvíľu alebo na akomkoľvek danom mieste má človek sklon hádzať všetky tieto chvíle alebo miesta do jedného vreca so všetkými podobnými chvíľami a miestami, ktoré kedy prežil - aj v paralelných realitách. Vedomie sa preto rozprestiera simultánne naprieč týmito dimenziami, často bez obmedzenia.

✅ Ľudia vďaka retrográdnym energiám Saturnu môžu pôsobiť často nekonzistentne, pretože nedokážeme priamo plne obmedziť pozornosť mysle na svoje vnútro alebo na jeden určitý bod. Namiesto toho absorvujeme z okolia symboly svojich myšlienok. Čím viac tieto vonkajšie symboly predstavujú pravdy, ktoré sme sa dozvedeli v predchádzajúcom živote, tým lepšie sa cítime, hoci často nevieme prečo. Napríklad: v minulom živote som sa v morskom svete utopil - uvidím reportáž o utopených plavcov. Môj pocit ,,...ach veď ja stále hovorím, že plávať v otvorenom mori je nebezpečné..." ma v tom utvrdí. Avšak tu sa nejedná o podvrdenie pravdy, ale len prepojenie prežitkov a skúseností z minulosti, ktoré volajú po zvedomení a často i zmene myslenia. Čo znamená, že vesmír už nevie ako nás podporiť a zvestovať: Čas⏰ obrátiť pozornosť do seba a venovať sa témam, ktoré konečne potrebujú prepustiť, stransformovať, či prijať. Je čas ísť hlbšie..⏰

Retrográdny - ,,spätný" chod planét nám dáva mnoho darov, vyčistiť, posunúť, odhaliť a transformovať, čo by za bežných dní (a priameho chodu planét ostalo hlboko ukryté) a ,,vyskočilo" na povrch vtedy, keď by sme to najmenej čakali. Takto sa na to môžeme vedome pripraviť 🤷🏻‍♀️😊

S láskou
Sany Asia🤍

🔹Kompletný prehľad  retrogradity planét 2024

🔹Energie retrográdneho Merkúra tu.

🔹Energie retrográdnej Venuše a Marsu

🔹Energie retrográdneho Uránu

🔹Energie retrográdneho Neptúna

🔹Energie retrográdneho Pluta tu.

🔹Energie retrográdneho Chiróna.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR