Retrográdne energie Pluta

vplyv a prejavy v bežnom živote

Pluto je planétou spájanou s tajomnom, nevedomím, nazývaná aj ako planéta deštruktívneho - nevedomého správania. Pluto je spájané s dynamikou moci, skrytými plánmi a tieňovým ja, ktorému sa ľudia tak radi vyhýbajú. Aktuálne máme Pluto v Kozorožci až do roku 2024, čo sa jednoznačne globálne dotýka tematiky moci, autorít, financií, veku a hodnôt.

AKÉ ENERGIE PRINÁŠA RETROGRÁDNE PLUTO DO BEŽNÝCH DNÍ?

➡️ prináša mnoho zmien pri témach/ situáciách, ktoré sme dlho pozorovali

➡️ napomáha ešte viac ich skúmať a analyzovať dopady rôznych scenárov

➡️ situácie a rozhovory dovádza k tomu, aby sme šli až na dreň, našli základ, korene príčin, preto sú pre nás v období retrogradity Pluta veľmi dôležité malé detaily, ktoré nám postupne počas niekoľkých mesiacov vytvoria veľkú skladačku.

➡️ zamýšľanie nad svojou minulosťou – minulými partnermi/ prácami/ postojmi či akú cestu už ušli a ako veľmi sa zmenili

➡️ priamo pred očami sa na nás budú ,,usmievať" naše nevzladnuté, podvedomé programy, ktoré si vyžiadajú zmenu, nakoľko doposiaľ neboli pochopené a spracované vzorce správania, ktoré by už nás nemali ďalej ovládať😬

➡️ vynáranie žiarlivosti či tendencií až prehnane si držať svoju pravdu - retrográdne Pluto so svojimi energiami napomáha objaviť hraničné postoje a názory, ktoré neprospievajú našim ako i manipulatívne sklony

Čo nám dáva do plusu retrográdny Merkúr?

✅ hĺbku nevedomia - ponor do seba, aby sme vydolovali, čo nemáme ešte nejakým spôsobom spracované/ rozvinuté

✅ odlišný pohľad, ktorý v priamom pohybe planéty nie je možný, uvidíme niektoré veci, ktoré sme pred tým nechceli vidieť

✅ bližší kontakt s pohľadom na minulosť a možnosť sa z nej poučiť

✅ zvýšený cit pre detaily

✅ možnosť na zmenu

Retrográdne Pluto s jeho energiou na nás pôsobí tento rok 163 dní 🔜 1.5. - 11.10.2023

S láskou
Sany Asia🤍

🔹Kompletný prehľad retrogradity planét 2024

🔹Energie retrográdneho Merkúru tu.

🔹Energie retrográdnej Venuše a Marsu tu.

🔹Energie retrográsneho Jupitera.

🔹Energie retrográdneho Uránu.

🔹Energie retrográdneho Neptúna tu.

🔹Energie retrográdneho Chiróna.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR