Retrográdne energie Merkúra

vplyv a prejavy v bežnom živote

Všetky termíny retrogradnych energií planét na rok 2024 si môžeš poznačiť z článku tu.

Hoci sa zvyčajne k našej Zemi zatiaľ ľudstvo vo všeobecnosti nespráva ako k vyššie vedomej bytosti, ktorá má vlastné cykly a fungovanie - rovnako ako máme i my ľudia i keď vo väčšom merítku, napriek tomu má planéta Zem ako i každá iná planéta určitú energiu, ktorou na nás vplýva. Vplýva na nás predsa každá jedna vec v našom okolí, potom rozhodne i planéty v okolí našej Zeme.

AKÉ ENERGIE PRINÁŠA RETROGRÁDNY MERKÚR DO BEŽNÝCH DNÍ?

➡️ naša myseľ je schopná viac efektívne čerpať z univerzálneho vedomia z ,,predchádzajúcich čias"

Máme tendenciu sa vracať podvedome, ale vedome mysľou do minulosti či minulých životov. Človek si ani nie je vedomý, že to robí, ale keď sa spomalíme v situáciách počas obdobia retrográdneho Merkúru, uvedomíme si, že jednáme ako v minulosti a na základe vzorcov, ktoré nemáme nejakým spôsobom dočistené.

➡️ je možnosť náročnejšieho dosiahnutia porozumenia od druhých

Čiastočne je to tak kvôli prevráteniu Merkúrovho symbolu, kedy hmota získava prevahu nad duchom a dušou a v dôsledku toho máme pocit, že sa príliš zaoberáme formou ideí a to pôsobí na rozvoj ako veľký blok. Vlnová dĺžka na ktorej sa odohráva náš mentálny život sa môže naozaj líšiť od toho, čo ľudia chcú, čo sa očakáva a patrí vo väčšinovej spoločnosti, pretože naše myšlienkové procesy majú sklon sa opakovať ako nekonečná nahrávka a následkom toho je, že väčšina toho, čo tvoríme sú iba kópie toho, čo sme už urobili len v inom tvare alebo forme.

➡️ retrográdny Merkúr vplýva na elektroniku

Kazí sa, prichádza k častejším haváriám, ktoré nám majú ukázať kde sme zišli z cesty a celkovo môžeme mať pocit, že veci viac drhnú/nefungujú.

➡️ veľakrát môžeme mať problémy s komunikáciou

Mávame problém vyjadriť, čo chceme, čo vyvoláva pocit, že nás druhý nechápu a čudujeme sa, prečo nevidia veci rovnako ako my. V podstate sa celkovo cítime viac oddelení od spoločnosti a výsledkom je, že sa zúfalo pokúšame vytvoriť si s ostatnými kontakt ale v období retrogrády to stagnuje, rovnako ako i vzťahy. Tu vzniká tendencia ,,zlepšovať” vzťahy a komunikáciu cez zdôrazňovanie svojich myšlienok, čo samozrejme ľudia nemajú radi.

➡️ môžeme mať pocit, že sa medzi ľuďmi necítime dobre, že nás posudzujú či odsudzujú. Viac sa snažíme získavať ich prijatie, avšak to všetko je len energetický vplyv pôsobenia retrográdneho Merkúru a my by sme práve naopak mali ísť hlbšie do seba porozumieť sebe a namiesto snahy, aby nám porozumeli druhí. Môžeme mať pocit, že druhí sú oveľa „chladnejší“ k nám alebo, že my máme tendenciu byť chladnejší k ľuďom. Táto vibrácia chce, aby sme boli pozorní hlavne my sami k sebe, preto nám nastoľuje komunikačnú bariéru či už medzi ľuďmi alebo v elektronike.

➡️ zvýrazňujú sa tendencie presviedčať ľudí o tom, že to, čo je správne pre nás je správne aj pre nich ale v podstate by si mali uvedomiť jednoduchú vec. Pojmem to ľudsky ➡️ včely 🐝 sadajú na kvety, komáre🦟 sadajú na krv čiže na kožu ľudí/ živočíchov a muchy🪰 na hovná. Všetky 3 druhy majú aktuálne v ekosystéme nezastupiteľné miesto a tak bude zbytočne presviedčať včela🐝 muchu aby sadla na kvet🌷 a mucha komára aby sadol na hovno💩 Jednoducho takýmto spôsobom sa môžeme pozrieť ako v retrográdnom Merkúre ,,funguje” dávať nevyžiadané rady.

Čo nám dáva do plusu retrográdny Merkúr?

✅koncentráciu

✅hĺbku - ponor do seba, aby sme vydolovali, čo nemáme ešte nejakým spôsobom spracované/ rozvinuté

✅ odlišný pohľad, ktorý v priamom pohybe planéty nie je možný, uvidíme niektoré veci, ktoré sme pred tým nechceli vidieť

✅ kontakt s rôznymi časovými obdobiami súčasne, čiže dokážeme prepájať minulosť 🔁 súčasnosť 🔁budúcnosť. Odporúča nám pozrieť aj do minulosti. Nie som zástancom toho, aby sme sa bahnili v minulosti, ale mali by sme sa v nej občas porýpať, pokiaľ v nej niečo potrebujeme pochopiť, pustiť alebo uchopiť .....a ideme ďalej. Napr. v minulých životoch som bola vedma a pôsobila na rôznych miestach, dôležitá otázka je - ,,Čo z toho dokážem zužitkovať TU A TERAZ?" Nedám si niekde nálepku alebo plaketu kým som bola, to rado robí len ego – Ja som bola Kleopatra , ja som bol Napoleon atď.. To nie je vôbec podstatné, jednoducho práve v retrográdnom Merkúre máme možnosť sa pozrieť späť, možnosť hlbšie nazrieť na svoju minulosť, niečo v nej pochopiť, posunúť sa cez to TERAZ ďalej, aby sme ŽILI DNEŠOK a tvorili zajtrajšok po akom túžime.

S láskou
Sany Asia🤍

🔸Energie retrográdnej Venuše a Marsu tu.

🔸Energie retrográdneho Saturnu tu a retrográdneho Jupiteru

🔸Energie retrográdneho Uránu

🔸Energie retrográdneho Pluta tu.

🔸Energie retrográdneho Neptúna tu.

🔸Energie retrográdneho Chiróna tu.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR