Retrográdne energie Neptúnu

vplyv a prejavy v bežnom živote

Aké tendencie v nás podnecujú energie retrográdneho Neptúna?

✅Našim motívom správania či konania chýba všeobecný základ, ktorý by človek pri koreni každej motivácie očakával. Namiesto toho vibrujeme podľa akéhosi ,,Vesmírneho volania", ktoré každý počujeme individuálne, na základe našej cesty a plánu duše.

✅Tým sa pre naše okolie môžeme zdať viac, než kedykoľvek inokedy, čudní, či ešte čudnejší.. Naše pocity totiž nepochádzajú z materiálnej/hmotnej sféry, ale sú priamym spojením s našou dušou. Dokážeme byť preto viac, než inokedy ,,spirituáni”, čo prináša to, že sa súčasne staráme menej o formálnu stránku ortodoxných princípov - čiže o nejakú štruktúru, čo by ako malo, či nemalo byť…

✅V retrogradite Neptúna vzťahujeme svoje pocity oveľa menej k fyzickej realite ako k vnímaniu kozmickej alebo multidimenzionálnej reality. Vieme toho oveľa viac, než by sme kedy dokázali vložiť do slov, pretože tu spoznávame obmedzujúci charakter jazyka, ktorý je iba ďalším sformovaným mantinelom, spútavajúcim nekonečné chápanie nášho vesmíru..v preklade, spomínam to často➡️ľudská reč je z mojho pohľadu značne obmedzujúca.

✅ Vidíme lepšie než kedykoľvek zdanie a ilúzie, v ktorých žijeme...či žijú druhí… a urobíme v tomto období najlepšie,☝🏼ak sa pokúsime nebúrať druhým ich vzdušné zámky a zároveň si uchováme vnútornú pravdu, ktorú v tomto období (s)poznáme.

Energie retrográdneho Neptúna sa nám otvoria ➡️ 2.7.2024 a budú nás sprevádzať až do 8.12.2024.

Retrográdny - ,,spätný" chod planét nám dáva mnoho darov, vyčistiť, posunúť, odhaliť a transformovať, čo by za bežných dní (a priameho chodu planét ostalo hlboko ukryté) a ,,vyskočilo" na povrch vtedy, keď by sme to najmenej čakali. Takto sa na to môžeme vedome pripraviť.

S láskou
Sany Asia🤍

🔹Kompletný prehľad retrogradity planét 2024

🔹Energie retrográdneho Merkúra

🔹Energie retrográdnej Venuše a Marsu

🔹Energie retrográdneho Jupiteru

🔹Energie retrográdneho Saturnu

🔹Energie retrográdneho Uránu

🔹Energie retrográdneho Pluta

🔹Energie retrográdny Chiróna

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR