Retrográdne energie Venuše a Marsu

vplyv a prejavy v bežnom živote

AKÉ ENERGIE PRINÁŠA RETROGRÁDNA VENUŠA DO BEŽNÝCH DNÍ?

➡️ naše ,,rany" nielen často otvára a tiež má sklon preháňať ich dopad

➡️ pociťujeme nedostatok lásky, ktorý máme tendenciu deklarovať svojmu okoliu (často vo forme a z pohľadu - obete☝🏼

➡️ otvára témy lásky a vynáša na povrch čo láskou skutočne nie je..PODMIENENÁ LÁSKA, ktorú si my ľudia s BEZPODMIENEČNOU láskou často zamieňame + nám v tomto období prichádzajú aj rôzne uvedomenia ohľadom lásky.. (väčšinou tej romantickej, či sme už slobodní alebo ,,zadaní") 

➡️ otvára tendencie skúmať, či nám druhí venujú rovnako veľkú pozornosť ako si venujeme my sami (☝🏼pozor druhí nie sú povinní nám jej venovať rovnako veľa..ale my sme v retrográde jednoducho viac citlivejší na dožadovanie sa pozornosti🙂)

➡️ nie sme si vtedy celkom istí, čo sa nám páči, čo nie a čo nám prináša rozpor medzi žitím svojho života a vedomím jeho prežívania

➡️ v období retrográdnej Venuše sa často vyskytujú problémy s opačným pohlavím, pretože máme sklon nevedome vopred programovať svoje budúce vzťahy tak, aby súhlasili s minulými šablónami

➡️ tendencie k značnej neistote a snahe neustále niekam patriť spôsobom o ktorom sa domnievame, že nám zaistí jednotu s druhými. Z časti nevedome však pritom od seba ľudí odstrkujeme ☝🏼☝🏼☝🏼 (pozor ide len o pocit bezpečia, na ktorom zakladáme svoju identitu)

➡️ prináša veľkú vnútornú osamelosť, pretože si máme tendencie brániť šťastiu tým, že sa oň až príliš usilujeme 🤷🏼‍♀️

Čo nám dáva do plusu retrográdna Venuša?

✅ priestor uvidieť kde spadáme do role obete a kde sa cítime ako obeť okolností

✅ navnímať vzťahovú dynamiku vôkol nás

✅ zvedomiť si nerovnováhu nášho vnútorného muža a vnútornej ženy

✅ vnímať koľko pozornosti skutočne potrebujeme a zvedomiť si či si ju skutočne aj dávame

——-

AKÉ ENERGIE PRINÁŠA RETROGRÁDNY MARS DO BEŽNÝCH DNÍ?

➡️ nedostatok kontaktu s realitou svojich systémov potrieb. Prežívať môžeme problémy pri koordinovaní myšlienok a činov 👉🏼máme väčšiu tendenciu prežívať viac minulé cykly a programy z minulosti (vracať sa do úplne nespracovaného) čo prinajmenšom mierne vzdialené od nášho vedomia. 

➡️ následkom obráteného magnetizmu retrográdneho Marsu prežívame aj sexuálne problémy (pretože vtedy nemáme plne schopnosť regulovať tok energie, ktorý nám dáva Mars v direktíve - priamom smere)

➡️ je náročnejšie efektívne zladiť svoje vlastné energetické stavy s energiami, ktoré prijímame od druhých (čo prináša obrovské emocionálne výbuchy a iracionalitu)

➡️ dokážeme reagovať neúmerne silne na určitého človeka a vytvoriť si o ňom veľmi silný pocit ,,v pozitívnom či negatívnom zmysle", skôr než by sme sa vedome pozreli na dôvody, ktoré sa s našimi reakciami spájajú..Vzťahy sa v tomto období môžu jednoduchšie narušiť, avšak pokiaľ sme si všetkého vedomí, vieme tomu krásne (aspoň čiastočne) predchádzať😊

➡️ tendencie robiť unáhlené závery a zároveň odkladať nevyhnutné akcie, ktoré by všetko, čo nás trápi, napravili - radi sa tu ,,bahníme"☝🏼

Retrográdny Mars je z môjho subjektívneho nacítenia náročnejší pre ženy ako pre mužov, pretože pudový systém má sklon znižovať našu ženskosť a Yin energiu. Ženy dokonca možu na nevedomej úrovni chovajú necítiť k mužou náklonnosť.. (a to i vyžarujú). Na vedomej úrovni však ženy niekedy dávajú najavo pravý opak a stavajú muža na piedestal, vytvárajúc si tak určitý druh uctievania ,,idolu" čo vytvára vnútorní rozkol a často disharmóniu...☝🏼

Čo nám dáva do plusu retrográdny Mars?

✅ vyplavuje navonok hlboké vrstvy pocitov viny a hanby, pričom nám dáva možnosť ich pustiť či transformovať. Keďže vina a hanba sú najnižšiefrekvenčné emócie môže sa jednať o veľmi liečivé obdobie.

Retrográdny - ,,spätný" chod planét nám dáva mnoho darov, vyčistiť, posunúť, odhaliť a transformovať čo by za bežných dní (a priameho chodu planét ostalo hlboko ukryté) a ,,vyskočilo" na povrch keď by sme to najmenej čakali. Takto sa na to môžeme vedome pripraviť 🤷🏻‍♀️😊

S láskou
Sany Asia🤍

🔹Kompletný prehľad retrogradity planét 2024

🔹Energie retrográdneho Merkúra tu.

🔹Energie retrográdneho Jupiteru tu.

🔹Energie retrográdneho Uránu tu.

🔹Energie retrográdneho Pluta tu.

🔹Energie retrográdneho Neptúna tu.

🔹Energie retrográdneho Chiróna tu.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR