Galaktické aktivačné portály 2024

(1.tretina roka) + predikcia k 2024

Vo všetkých galaktických aktivačných portálových dňoch (GAP dni) sú hranice medzi svetmi a brány medzi dimenziami ,,tenšie" resp. otvorené ,,širšie" ako v bežné dni. Čas otvorených brán nám slúži na synchronizáciu medzi pozemským - hmotným svetom a duchovným svetom - i tým našim vnútorným, kedy je možné stimulovať kolektívne i individuálne transformácie v nás. Všetko, čo v dané dni cítime je zosilnené – ,,pozitívne alebo negatívne", takže je skvelé byť vedomý a prítomný, spolutvoriť múdro a s určitým citom i rozumom

GAP dni na celý rok 2024, ktoré si možeš poznačiť do kalendára a primárne sa dané dni venovať svojmu vnútornému svetu. Sú to dni kedy sa môžeš cítiš emočne vypätejšie ale o to jednoduchšie nájdeš príčinu a prepustíš ju.

JANUÁR ➡️ 5. 13. 16. 22. 25.

FEBRUÁR ➡️ 4. - 13. február je 10-dňový galaktický aktivačný maratón

MAREC ➡️ 15. - 24. marec je opäť 10-dňový galaktický aktivačný maratón

APRÍL ➡️ 3. 6. 11. 14. 22. 26. 30.

Pripomínam, že žijeme v skutočne významnej dobe, ktorá je živá silami tvorenia aj silami ničenia. Ničiace sily prírody začnú vo väčšom merítku ukazovať svoju stránku práve v roku 2024. Kde sa staré zbúra, môžu sa postaviť nové základy. Moje vízie sú viac-menej totožné s víziami predpovedanými už v starovekých a domorodých proroctvách po tisícročia. Všetko sa deje, aby nás katalyzovalo do rýchleho a na budúcnosť budovaného evolučného procesu. Náš svet predstavuje úplne novú realitu a nové možnosti, ktoré môžeme sledovať, keď sa dokážeme otvoriť budúcnosti a hlavne novým energiám budúcnosti.

Nový energo-newsletter na január 2024 nájdeš tu.

Aké témy nám prináša aj počas budúceho roku lunárny uzol a aké čierna Luna

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR