Energo-letter 1/2024

Energetické míľniky a predikcie tém

Každý mesiac si budeme prinášať praktickú ucelenú nápovedu dôležitých energetických míľnikov, vplyvov a ich tém, ktoré odporúčam poznačiť si do diára a zvedomovať. Pokiaľ žijeme v súlade s vonjakšími energiami, dovoľuje nám to veľakrát pustiť, transformovať či jednoducho plynúť v danom období s väčšou ľahkosťou. Samozrejme odporúčam poznačiť si i pre teba ten najdôležitejší míľnik, kedy sa Slnko vracia tam, kde začalo pred rokom a tým sú tvoje narodeniny.

Čo nás v januári čaká a neminie?
Tento mesiac môžeme postrádať čiastočne živel vody a najmä plne živel vzduchu, pokiaľ v sebe nesiete hlavne spomenuté živly, vedzte že sa jedná o dočasný stav.

1️⃣LUNÁRNE ENERGIE
NOW 11. január v znamení Kozorožca (podporujúce energie púšťania blokov, odpúšťanie mužom i zverejňovanie ideí)
SPLN 25. január v znamení Leva presne o 18:54 (vhodné nabíjanie minerálov a začiatok pôstu/očisty)

2️⃣PLANETÁRNE POHYBY
2. január nám končí retrográdny Merkúr, ktorého stacionálne energie môžeme pociťovať ešte do cca 7.1.
27. január nám končí retrográdny Urán, ktorého stacionálne energie môžeme ešte pociťovať  do konca mesiaca
Aké témy dovtedy môžeš s podporou retrogrády Uránu vyriešiť, si pripomenieš tu.

3️⃣GAP (galaktické aktivačné portálové dni)
5. január
- podporujúce energie na otvorenie tém, v ktorých sa cítime nedostatoční, cheme sa zbaviť určitej závisloti či vybudovať si novú rutinu
13. január
- skvelý deň na vytváranie dlhodobých plánov, spoluprác, výlety
16. január
- obrovský portál na zrýchlenú manifestáciu v hmote
22. január - energia poukazujúca na ťažkosti s vyjadrovaním sa
25. január
- lepšie napojenie na Vyššie Ja, podporené vypúšťanie nových nápadov do obehu (pozor v autenticite)

4️⃣KOZMICKÉ UDALOSTI a iné PORTÁLOVÉ DNI
3. - 4. január budú voľným okom viditeľné padajúce meteoritické roje Quadrantidy
11. január je dôležitý portálový deň, kedy odporúčam meditovať na rozpoznanie vnútorného hlasu, ktorý vás volá do nových destinácií, povolaní či techník v pomocných profesiách. Je vítané odpovedať na zmenu vykročením za ňou.
12. január je možné planétu Merkúr pozorovať na oblohe
20. januára sa stretáva Pluto v Vodnárovi so Slnkom, čo značí nové cca 20-ročné obdobie. Pluto ovplyvňuje masy a kolektívy a nasmeruje našu pozornosť viac na komunity, ale keďže sa pohybuje pomaly, nejaký čas potrvá, kým to v pravý čas to všetci pocítime, hlavne na sociálno-politickej úrovni.

Až do júna pre nás stále platia i energie čiernej Luny a teda témy - perfekcionalizmu, posunu sexuality, odpočinok vs. práca a čistoty. Viac o nich nájdeš tu.

Ďakujem za vašu priazeň a podporu v predošlom roku 2023. Najmä chcem poďakovať svojmu manželovi Matúšovi, ktorý stojí po mojom boku, za jeho silu a najmä vytrvalosť. Eve Galkovej za excelentnú, kreatívnu i rýchlu spoluprácu, prítomnosť a vhľady počas celého roka. A v neposlednom rade rodine biologickej - mamke Val a otcovi Ďurimu za starostlivosť a to, že pri mne stoja za každých okolností a stále sa snažia vytvárať podmienky, ktoré mi uľahčujú venovať sa svojmu poslaniu. Ako i rodine duchovnej, s ktorou tvoríme centrum Ja som láska, kde sa už od apríla verím vidíme.

Ďakujem i všetkým bytostiam, ktoré akýmkoľvek spôsobom podporili moju činnosť alebo si z nej aspoň niečo vzali. Radostný vstup do pomyselného ,,nového roka 2024", ktorí bude parádnou jazdou v energii čísla 8. Ale o tom neskôr..

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR