Čísla

..a ich energie možno inak..

Na začiatok tohto článku mám potrebu uviesť jeden dôležitý fakt ☝🏼nepoznám numerológiu v doposiaľ známej forme, ani ju nijak nevyužívam vo svojom poslaní. Aspoň nie vedome, štrukturovane vo forme akou je odovzdávané toto učenie ako veda doposiaľ. Moje pokusy spojiť sa s touto vedou v aktuálnej forme, za posledné roky nevyšli. Prihlásila som na kurz, kam ma to nepustilo, dokonca opakovane. Skriptá mi ležali v komore cez 2 roky bez povšimnutia až som ich napokon darovala.

Jediné čo je mi známe, ako si vypočítať životné číslo váš dátum narodenia spočítate napr. 12.5.1987 ➡️ 1+2+5+1+9+8+7 = 33 teda 3+3 = 6 Čo sa s tým ďalej v aktuálnej numerológii ,,deje" netuším.

Tento článok vznikol formou akou pracujem s číslami ja = intuitívne, sťahujúc energie a informácie zhora prepájajúc ich s výkladom formou senzibility načítania ich nosnej energie. Preto prosím skúste teraz na doposiaľ známe presvedčenia spojené s číslami zabudnúť a otvoriť sa aspoň na moment energii čísel z trochu inej perspektívy. A možno z tej istej či čiastočne podobnej, veď čo ja neznalec štrukturovanej numerológie vlastne viem.. 🙃

1 🟰 nové začiatky, samostatnosť neskôr vo vyšších stupňoch vedomia jednota
JA a nové začiatky. Každý nový začiatok začína mojím rozhodnutím (samostatnosť), to za nás nikto iní neurobí. Majstrovstvo samostatnosti a nových začiatkov smeruje do jednoty v našom vnútri a neskôr i navonok.

2 🟰 intuícia, polarita v zmysle ľudské vs.. božie, vo vyšších stupňoch vedomia dualita a spolupráca
Polaritne v sebe poznáme najprv človeka, neskôr i božstvo až nakoniec zistíme, že sa nemusia vylučovať. Dualita pripúšťajúca oba smery možností a vzájomnú spoluprácu. Pokiaľ 2 vznikne z čísla 11 jedná sa navyše o podporu energie Srtvoriteľa.

3 🟰 vyššie učenie, katalizátor ,,urýchľovač” energie, kreativita radosti a vnútorného dieťaťa v jednom
Katalyzátor energie urýchlujúci reakcie dvoch zdanlivo nesúvisiacich vecí či udalostí, ktorý v sebe nesie i energiu kreativity radosti a vnútorného dieťaťa. Rovnako ako keď do rodiny pribudne tretí, zdanlivo nesúrodých člen, ktorý urýchli zmenu vzťahovej dynamiky. 

4 🟰 energia Matky Zeme, fyzický svet - pochopenie a založenie na štruktúre
Vzťah k prírode, zemi, hlboké uzemnenie a energia prežívania cez fyzično. Od listu hlávkového šalátu až po náš mozog má všetko hmotné určitú prirodzenú štruktúru. Mravec či včela sa prirodzene rodí do štruktúry v ktorej má svoje prirodzené miesto. Rovnako i ľudia, avšak po zabudnutí objavujú potrebu opätovne nájsť svoje prirodzené miesto.

5 🟰 sebarozvoj, sebarealizácia - veľmi rýchla zmena
Toto číslo v sebe nesie energiu zmeny, ktorú každý znáša alebo prijíma rozdielne. Pre niekoho značí táto energia obtiažnosť adaptácie či priamo komplikáciu, pre niekoho nesie energiu radosti a ľahkosti z posunu vpred. Energia tohto čísla nie je stabilná a každý ju dokáže uchopiť zo svojej úrovne vedomia.

6 🟰 posvätnosť, komunikácia harmónia - rovnováha, srdce a láska
Nesie energiu rovnováhy srdca a bezpodmienečne lásky, napr. harmóniu a rovnováhu v zmysle hlavy a srdca, yin a jang, ľavej a pravej hemisféry atď.. Pokiaľ 6ka vznikne z čísla 33 nesie v sebe navyše vysokú duchovnú energiu Krista (prosím energiu Krista chápte NIE ako tú s ktorým je späjané náboženstvo vo forme uctievania v akej nám ho podávali). V histórii toto číslo bolo aj najviac ,,zneužívané” na presný opak, avšak jedná sa o číslo s veľmi silnou energiou. A to vieme, že s každou silnou energiou vieme buď budovať alebo deštruovať. 

7🟰 celistvosť, vnútro - hĺbka, dokonalosť a poznanie božskosti
Mnoho ľudí toto číslo vníma ako šťastné, pričom skutočne v sebe nesie istú dávku energie dokonalosti. Viac k tomu nie je potrebné dodať. Snáď len, že je to dokonalé aké to je🙃

8 🟰 praktické číslo nekonečného zhmotnovania, návrat energie
Číslo predstavujúce dokonalý karmický a dharmický kolobeh energie. Všetko vo vesmíre má zdánlivú štruktúru. Jednoducho povedané to čo vyšleš sa ti krásne zhmotný, či už sa ti výsledok páčiť bude alebo aj nie. Súčasne nesie v sebe energiu nekonečna hojnosti, lásky, zdravia..s čímkoľvek ju spojíme. Pozor - dôležitý je zámer i dopad..✨

9 🟰dokončenie, smrť, zavŕšenie, citlivosť, duchovnosť a ľudskosť súšasne
Kde niečo končí niečo nové začína… Kde niečo začína, však muselo niečo najprv skončiť..  A už sa opäť vraciame na začiatok♻️

Majstrovské čísla

11 ➡️ osvietenie - číslo s pomocou energie stvoriteľa

22 ➡️ majstrovský tvorca kozmických zákonov, úplné odovzdanie sa

33 ➡️ kristova energia (Kristus ako titul, nie meno) o tom si viac môžeš prečítať tu

44 ➡️ energia živlov tvoriach hmotu - okamžitá manifestácia

55-88 doposiaľ pre mňa neprístupné významy energie ďalších majstrovských čísel

99 ➡️ zavŕšenie celého vývojového kruhu duše ,,nanebovstúpenie" najvyššieho majstrovstva

Vyvíja sa Zem a vyvíjajú sa i energie a posolstvá čísel. Veda o číslach je veľmi silnou a vznešenou vedou, ktorá sa mnohým z nás odhalí v najbližších rokoch viac z iných uhlov pohľadu. Samozrejme pokiaľ tomu budeme dostatočne otvorení na úrovni vedomia.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR