Biely, ružový, červený a fialový Mesiac

Lunárne fázy mesiaca a ženy

Často sa ma ženy pýtajú, prečo sa im mení menarché (menštruácia) a neovulujú či menštruujú pravidelne v súlade s Lunou. Je to z dôvodu, že každé napojenie sa na určitú fázu lunárneho cyklu má svoje špecifiká, ktorými by sme sa ako ženy mali v danej fáze života zaoberať.

To, že lunárny cyklus sa rozdeľuje do štyroch fáz: novolunie (now), dorastajúci Mesiac, spln a ubúdajúci Mesiac, už vieme. Taktiež vieme, že ako fázy Mesiaca, aj menštruačný cyklus ženy má svoje štyri fázy: menštruácia, predovulačná fáza, ovulácia a predmenštruačná fáza.

Prečo sa nám však cyklus v nadväznosti na mesiac počas života mení? Načo je vhodné sa vtedy zamerať?

Biely Mesiac🤍
Pokiaľ krvácaš na now a ovuluješ so splnom, spadáš do cyklu bieleho Mesiaca. Keďže zem je najviac úrodná počas splnu (v tomto prípade v čase tvojej ovulácie), je cyklus bieleho Mesiaca spájaný s archetypom matky. Tento cyklus je spájaný s väčším potenciálom pre stvorenie nového života, avšak neznamená to, že v inom vykle to je nemožné.

Ružový Mesiac💗
Niektoré ženy krvácajú s dorastajúcim mesiacom a ovulujú s ubúdajúcim mesiacom, čo zodpovedá cyklu ružového Mesiaca. Súlad tu nastáva s energiou jari, čo je obdobie rastu a nových začiatkov - archetypom milenky. Táto fáza sa považuje za sebaobjavovanie a transformáciu na emočnej, mentálnej úrovni. Nachádzaš sa skrátka v prechode a premene na niečo väčšie.

Červený Mesiac❤️
Ženy menštruujúce so splnom a ovulujúce s novoluním, zodpovedajú cyklu červeného Mesiaca. Cyklus veľmi spojený s intuíciou, ponorom do seba a odovzdávaním svojich vnútorných darov, energia sa tu totiž prirodzene sťahuje dovnútra - archetyp stareny. Vo fáze života, kde menštruácia prichádza v časoch červeného mesiaca je vhodné prezentovať svoje talenty a deliť sa o svoju múdrosť. Keď menštruujeme v súlade s červeným mesiacom takto, sme viac ako na stvorenie nového života, zamerané na vlastný rast, sebarozvoj, sprevádzanie či kreatívnu tvorbu.

Fialový Mesiac💜
Cyklus Fialového Mesiaca zodpovedá ženám, ktoré krvácajú s ubúdajúcim mesiacom a ovulujú s dorastajúcim mesiacom. Tento cyklus najviac zodpovedá potrebe zmeny, zbaveniu sa nepotrebného alebo naopak potrebe otvorenia sa novému a príprave na nový spôsob života (prežívania) - archetypu čarodejnice.

V ktorej fáze mesiaca menštruuješ? K akému životnému obdobiu ťa Luna aktuálne vyzýva?

Starší, ale aktuálny článok o Orionskom konflikte vo vnútri mnohých ľudí si môžeš prečítať tu. 

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR