5 potencionálnych cností

..a ich zveľaďovanie..

Každý z nás disponuje 5 potencionálnymi cnosťami.

1️⃣DOBROTOU
2️⃣PRIMERANOSŤOU
3️⃣POZNANÍM
4️⃣RITUÁLOM
5️⃣VEDOMOSŤAMI

Každá jedna nám pomáha zveľadiť naše lepšie stránky osobnosti a získať potrebné skúsenosti na ceste duše. Možu sa však stať problematickými pokiaľ rozvíjame jednu cnosť na úkor druhej.

Napríklad:
1. Ak pri jednaní s ľuďmi neustále vyžaduješ len dobrotu, ľahko sa stane že budeš pôsobiť neauteticky a prepiato. Keď by ťa na ulici prepadol zlodej, asi sa nezohneš po púpavu, nech ju ovonia aká je krásna. Prípadne pokiaľ na teba denno denne hučí šéf nebudeš sa na neho v kŕči usmievať a rázne si vytýčiš hranicu. 

2. Keď si zas priveľmi zameraný na primeranosť, možeš pôsobiť veľmi formálne a odťažito. Doležité je nájsť vo svojom jednaní rovnováhu a cítiť, kde je čo vhodné alebo i nie je.

3. Veľké zameranie na poznanie časom prináša prílišnú snahu meniť život ostatných a časom často možeme postrádať úctu a rešpekt ku rýchlosti ciest ostatných vôkol seba.

4. Prílišná zameranosť na opakované rituály - dostáva ľudí do prehnaného lipnutia na pravidlách a opakujúcich sa schémach, čo človeku bráni vidieť širší obsah súvislostí a často i užívať si život plnými dúškami. Neustále držanie sa akejsi disciplinovanosti može poľahky spôsobiť vytratenie radosti zo života.

5. Pokiaľ to preháňaš so získavaním vedomostí, časom sa stávaš chladným a často i strnulým. Mentálna úroveň získava prevahu nad emocionálnou. Čo navonok opäť pôsobí na ľudí mätúco a neautenticky, pretože síce veľa vieš, ale chýba priestor na pretavovanie do praxe. Tým stráda emocionálna stránka a nedosahuje level vyspelosti oproti racionálnej sfére.

Ani jedna zo spomenutých potencionálnych cností nie je absolútnou normou správania sa. Našim zámerom v súlade s rovnováhou je neustále zveľaďovanie a vzájomné prispôsobovanie cností životu a našej jedinečnosti. Súčasne samozrejme majstrujeme iné cnosti, ktoré sú na ceste za rozširovaním vedomia skryté v situáciách bežného dňa, bez toho aby sme ich vôbec spozorovali. Ale o tom inokedy.. 🙂

S láskou
Sany Asia🤍

Pre veľký záujem otvárame v apríli 2024 ďalšie ročníky v prírodnom ekocentre na strednom Slovensku.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR