Ak do vzťahu

zavíta rutina

(1. časť)

Generácie našich predkov zostávali spolu zvyčajne z hospodárskych či sociálnych dôvodov, kvôli deťom, alebo jednoducho z obáv z predsudkov okolia. Dnes je často dôvodom na rozchod to, že ľuďom zavíta do vzťahu rutina a majú pocit, že ich vzťah tým skončil. Aktuálna generácia očakáva od vzťahov viac.

Ako spoločnosť máme zväčša zdeformované predstavy o sexualite z pornofilmov a skreslené predstavy o vzťahoch z romantických filmov. V klasických romantických príbehoch príde k vtipnému a mierne roztržitému zoznámeniu, neskôr prichádza zaľúbenie, mierna roztržka a defilé v podobe finále. Obaja padnú do náručia po tom, čo on alebo ona beznádejne zamilovaní verejne vyjadria svoje pocity či ospravedlnenie za predošlú roztržku. A žili šťastne až do smrti.... Lenže viete, čo nám filmári neukážu? Čo bolo potom....po zaľúbení..? Ako žili šťastne až do smrti a aké je nato potrebné vynaložiť množstvo energie a vedomého partnerského rozvoja? Romantický film vám neukáže ,,to do list,, povinností oboch partnerov, na zemi špinavé ponožky a v umývadle dlhé vlasy, zrkadlo v kúpeľni pokryté bielymi škvrnami od zubnej pasty a oblečenie, ktoré nechodí samé od seba do skrine. Ani toaletu, kde záchodová doska je pre muža sklopená a pre ženu poklop hore.

Miesto, kde sa do vzťahov premieta každodenná realita a tlak súčasného životného štýlu. Svet, kde sú partneri ,,slepí a nároční" či presvedčení o tom, že sú príliš unavení nato, aby mohli riešiť svoje problémy. Miesto, kde sa zväčša ľudia  reálne ocitnú po záverečných titulkoch romantického filmu. Miesto, kde muži od žien unikajú a ženy majú emocionálne ,,náladičky“, kde muži hodnotia ženy a ženy kontrolujú mužov.

Ako poznáme 4 ročné obdobia, je vhodné osvojiť si znalosť fázovitosti našich vzťahov. Predsa len od zeme nechceme, aby v decembri rodila a naopak v marci odpočívala. Uvedomujeme si jej cyklus. Osvojením si vzťahových cyklov vieme vedome prijať, ako sa my sami alebo partner cíti či začne vo vzťahu správať... Zrazu sa môžeme pozerať na zmenu potrieb partnera ako na prirodzený vývin vzťahu, nie ako na niečo, čo nám môže ublížiť. V našej kultúre sa za významné vzťahové míľniky považujú zásnuby, svadba, počatie a narodenie dieťaťa.. avšak, nie každá dvojica si svoju budúcnosť spája s takýmto scenárom. Ak nemáme k dispozícii vhodnú šablónu čo od vzťahov očakávať, nevieme posúdiť, či problémy, ktoré vo vzťahu vznikli, sú iba bežnou súčasťou dozrievania vzťahu a zmien, ktoré vývoj vzťahu prináša. Väčšina dvojíc začne svoj vzťah porovnávať so spriatelenými dvojicami, susedom či kolegom, avšak do podstaty nikdy nepreniknú.

Priblížime si špecifické úskalia jednotlivých fáz od ,,ľúbim ťa“ po celoživotné spolužitie, i to, ako ich správnym uchopením možno partnerský vzťah živiť dlhodobo láskou a radosťou.

1️⃣. fáza - zbližovanie
Dvojica si neželá nič iné, ako byť spolu. Prežívame rozkoš už len vďaka tomu, že môžeme byť v blízkosti svojho partnera. Sexuálny život prekvitá a všetky rozdiely sa zdajú byť nepodstatné a zabudnuté. Z dvoch ľudí sa stáva dvojica, pričom zbližovanie poskytuje zážitky a motiváciu na sebazdokonaľovanie. Ak jeden z dvojice miluje náročnú turistiku či operu, druhý partner si prirodzene osvojí jeho záujmy, len aby s ním mohol tráviť čas. V etape zbližovania partneri na seba prenášajú príjemné vlastnosti toho druhého, ktoré sa začínajú stávať súčasťou ich osobnosti. Intenzita vzťahu sa odráža v tom, ako si obaja partneri navzájom rozumejú.
Časté nástrahy etapy❓ strach zo straty partnera alebo hádky, pritom robíme mnoho preto, aby sme nešli do konfliktu. Konflikt však vzťah posúva do nových dimenzií, takže vo vzťahu je dobré ho miestami mať, ale samozrejme mal by byť konštruktívny. Nakoľko sa nestihla vyvinúť istota vzťahu, podvedome sa obávame, že odlišný názor by mohol mať pre vzťah fatálne následky.

✅TIP✅ V etape zbližovania je veľmi dôležité netlmiť svoje autentické pocity a vyjadrovať ich.

2️⃣. fáza - vytváranie spoločného domova
V tejto etape sa vzťah upevňuje a partneri sa rozhodnú pre spoločné bývanie. Obaja si zvyčajne uvedomujú aspekty spoločného života mimo spálne a vytváranie spoločného domova sa stáva novým vyjadrením lásky. V tejto fáze sa začína vytváranie partnerského puta. A spolužitie zároveň so znižujúcou sa intenzitou očarenia znamená, že na povrch vypláva, čo sme v prvej etape zbližovania potlačovali.
Časté nástrahy fázy❓ Zvláštne správanie partnera sa nám môže začať razom javiť ako neznesiteľný zlozvyk. Hádky zvyčajne kulminujú pri delení si rolí a povinností. I keď majú obaja partneri/obe partnerky moderné názory, isté modely a vzorce správania z pôvodných rodín zaručene spôsobia nejakú roztržku. Ďalšou nástrahou je, že výmeny názorov prebiehajú v uzavretých cykloch apartneri sa často ešte nedokážu posunúť k riešeniu sporu namiesto boja.
V 1. etape je pre partnerov najdôležitejší vzťah, pričom v 2. fáze to je návrat k rodine a kamarátom, mimo vzťahovým faktorom, čo môže u jedného z partnerov vyvolávať úzkosť.

✅TIP✅ Vo fáze vytvárania spoločného domova je dôležité rozlišovať významné a menej významné podnety na konflikty a naučiť sa riešiť konflikty konštruktívne a s humorom i nadhľadom.

Aké sú ďalšie fázy vzťahov, ich nástrahy a tipy na efektívnejšie preklenutie nájdeš tu v pokračovaní článku. Vďačnosť za článok môžeš vyjadriť zdieľaním.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR