Ak do vzťahu

zavíta rutina

(2. časť)

Mnoho dvojíc či jednotlivcov z mojej praxe poukazuje práve na problémy vo vzťahoch, ktoré so sebou prináša prechod z jednej fázy do druhej, no keďže nemajú poznatky o jednotlivých etapách vzťahu, považujú tieto problémy za osobné zlyhanie, prípadne zlyhanie partnera. Aké ďalšie vzťahové fázy, spomenuté v 1.časti článku môžu postretnúť na ceste života náš vzťah? Aké sú úskalia jednotlivých fáz celoživotného spolužitia a ako ich správnym uchopením možno partnerský vzťah živiť dlhodobo láskou a radosťou?

3️⃣. fáza - sebapresadzovanie
Pričom v predošlých fázach bolo dôležité, čo majú partneri spoločné a to, aby spolu trávili viac času, v etape sebapresadzovania by dôvera partnerov mala byť neotrasiteľná, aby im umožňovala venovať sa niektorým činnostiam aj individuálne. Je úplne prirodzené, že v partnerskom vzťahu raz prídu k slovu osobné vlastnosti, preferencie či zvyky oboch partnerov. Pre zdravý vývoj vzťahovej dynamiky je individualita potrebná. Mnoho individuálnych záujmov či stretnutí prináša do vzťahu viac tém na rozhovor, keď sa partneri neskôr stretnú. V tejto etape je dôležité, aby sa každý z partnerov staral o rovnováhu individuálnych a spoločných záujmov.
Časté nástrahy etapy❓ Pre mnoho osôb je táto fáza po zbližovaní a vytváraní spoločného domova šokujúcou. Niektoré dvojice dokonca pre spokojnosť protistrany predstierajú, že ich osobné záujmy nie sú dôležité, ale takto vzniká z dlhodobého hľadiska vnútorná zatrpknutosť a narastá nespokojnosť. Ďalším problémom v etape sebapresadzovania je, keď jeden z partnerov začne presadzovať svoje potreby skôr ako ten druhý. Následne prichádzajú výčitky. Pokiaľ má jeden z partnerov nízku sebahodnotu, je žiarlivý alebo nemá jasnú predstavu o tom kým je, môže byť pre neho jednoduchšie držať sa partnera, ako si vybudovať vlastnú identitu. Tu je dôležité rozvíjať saindividuálne, nakoľko by sme nemali očakávať, že náš partner je zodpovedný za to, aby sme sa necítili osamelí, či celiství.

✅TIP✅ Je dôležité poznať svoje individuálne potreby a napĺňať ich. Rovnako ako si spoločne sadnúť a prediskutovať, koľko času chcem venovať samej/samému sebe. Vítané je nájsť kompromis, inak sa rovnováha vychýli v prospech jedného z dvojice, čo časom naruší harmóniu vzťahu. Túto diskusiu je vhodné otvárať a prehodnocovať, stále keď jedna zo strán pocíti volanie.

4️⃣. fáza - spolupráca
Cca 4. až 14. rok vzťahu je charakteristický vysokým stupňom podpory, ktorí si partneri navzájom poskytujú. Vzrušenie a čerstvé zážitky, o ktorých partneri komunikujú, oživujú vzťah pokiaľ si ich partneri mimo bežných ,,povinností“ dovolia zaradiť do svojho vzťahu. Nové podnety zvyčajne prináša spoločný projekt, na ktorom participujú obaja partneri. Väčšinou je ním dieťa, avšak nemusí to byť zvykom, môže ísť aj o cestovanie či budovanie spoločného podnikania.. Bez ohľadu na to, či ide o spoločné alebo individuálne ciele, všetky podnety spestrujú vzťah. Neistotu a strach zo straty partnera, typický pre predchádzajúce etapy, vo fáze spolupráce nahradí stálosť a spoľahlivosť.
Rozdielne názory si už partneri nevysvetľujú vo veľmi dlhých diskusiách ako v predošlých fázach,riešia sa efektívnejšie.
Nástrahy fázy❓ Etapa spolupráce je zo všetkých spomenutých pravdepodobne najrizikovejšia. Je tu potrebná veľmi veľká dávka veľkorysosti oboch partnerov a zmiernenie očakávaní, že ten druhý je statická skriňa, ktorá sa nemení. Situácie na riešenie sa v akýchkoľvek typoch vzťahov vyskytujúcez naše očakávania, že sa ľudia nemenia a stále majú tie isté potreby ako na začiatku vzťahu.

✅TIP✅ Je vhodné osvojiť si presvedčenie, že nové aktivity a zmeny osobnosti nenarušia harmóniu vzťahu, práve naopak, dajú mu novú šťavu a zlepšia kvalitu. Štvrtá aj piata etapa býva zvyčajne jednoduchšia, pokiaľ sa pár stretne v zrelom veku.

5️⃣. fáza – adaptácia
Približne 15. – 25. rok vzťahu. Obaja partneri sú vyťažení životnými zmenami, ktoré im stavia do cesty život. Či už študujúce a odchádzajúce deti z domu, alebo prípadná starostlivosť o starších rodičov, úmrtia príbuzných či vysoké pracovné tempo. Po toľkých spoločných rokoch sa akoby partneri vzdávajú vzájomnej romantickej predstavy. Vnímajú že partner nejaký bol a zrejme taký aj ostane a načo mu budeme vytýkať zlozvyky a hádať sa. Paradoxom je, že akonáhle sa vzájomné prijmeme a neusilujeme jeden druhého meniť, sme vo vzťahu spokojnejší, priateľstvo a spoločný život sú prioritou. V dôsledku zvýšenej sebadôvery prichádza aj nová vlna sexuálnej aktivity. Intímne spolužitie nie je síce také časté ako v prvej fáze je však kvalitnejšie.
Nástrahy fázy❓ Partneri svoj vzťah považujú až tak za samozrejmí, že sa prestanú snažiť robiťvnímavé či intímnejšie gestá. Ďalšou nástrahou je, že sa podvedome jeden z partnerom chce vrátiť opár fáz späť. Začne mu chýbať vášeň z fázy zbližovania alebo ženy po odchode detí začnú opätovne hľadať samé seba a vracať sa do fázy sebapresadzovania. Stáva sa, že partneri sú vo fáze adaptácie takí presvedčení, že jeden druhého dokonale poznajú, že míľniky v živote ako smrť rodičov či okrúhle jubileá môžu vzťah poznačiť neočakávaným spôsobom.

✅TIP✅ Umením tejto fázy je dobre partnerovi načúvať. Partneri sa v etape adaptácie zvyčajne spoliehajú na svoje predpoklady týkajúce sa reakcie druhého a jeho priorít, avšak vychádzajú z minulosti. Je dobré pýtať sa a načúvať. Nielen tomu čo sa povedalo, ale aj tomu čo ostalo nevyslovené. Každý z nás sa totiž mení každý jeden deň.

6️⃣. fáza – obnova
Asi po 25. roku života sa puto medzi partnermi a realita celoživotného spolužitia ustáli do romantického a blízkeho vzťahu. Akoby sme opísali okruh a začíname sa vracať na začiatok, pričom si užívame aj plody svojho vzťahu a to je všetka vedome investovaná práca na partnerstve. Pre túto etapu je veľmi príznačný humor a spomienky.
Nástrahy fázy❓ Problémy, ktoré sa môžu objaviť vo fáze obnovy, sú podobné ako v etape splývania, že sa niekedy bojíme vysloviť svoje odlišné stanovisko, najmä keď si jeden nárokuje na časdruhého. Pokiaľ deti od nás očakávajú priveľkú pomoc s vnúčatami, prípadne možné zdravotné problémy jedného z partnerov.

✅TIP✅ Umením v tejto fáze je trpezlivosť.

Môže sa stať, že fázy na vás úplne nesadnú, prípadne a nimi presúvate rýchlejšie, slúžia len ako pomôcka na zvedomenie. Samozrejme niektorí partneri majú najprv dieťa a potom tvoria vlastný domov, hoci v tomto poradí je náročnejšie harmonizovať nezávislosť so spoločnou závislosťou teda povestné JA a MY... Vzťahy majú svoj prirodzený rytmus, na ktorý vplývajú osobité okolnosti, kedyprechádzame zmenami, ktoré sú pre vzťah nesmierne potrebné, prirodzené i nevyhnutné.

Osvojením si vzťahových cyklov vieme vedome prijať, ako sa my sami alebo partner cíti či začne vo vzťahu správať... Zrazu sa môžeme pozerať na zmenu potrieb partnera ako na prirodzený vývin vzťahu, nie ako na niečo, čo nám môže ublížiť. Pretože my sa skutočne môžeme rozhodnúť žiť doma v harmónii, ľahkosti a radosti. Nikto sa predsa rád domov nevracia na bojisko a už vôbec rád nespáva vedľa svojho pomyselného nepriateľa.. Vkladajme do svojich vedomých vzťahov viac lásky, porozumenia a rešpektu.

Vďačnosť za článok môžeš vyjadriť jeho zdieľaním.
1.časť článku nájdeš tu.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR