Majstrovanie emočnej úrovne

Čím si postupne máme prejsť?

V roku 21.12.2012 sa udiala dôležitá kozmická udalosť, v skratke - akoby na Zem skrz veľkú svetelnú bránu zažiarila silná fotónová energia, ktorá nás aktuálne stále viac viac ,,núti” cez situácie bežného života navyšovať svoju energiu a vibrácie do vyšších stupňov. Pokiaľ telesný (aj nervový) i energetický systém nie sú správne vyladené na náš vlastný stred, vyššie vibrácie budú v našich telách i životoch narážať na odpor. Pokiaľ budú nové vyššie vibrácie narážať napr. na vzdorovité časti ega, bude sa to diať a stupňovať dovtedy, kým človek nebude ochotný ich prepustiť či pretransformovať. Asi ako keď vám niekto začne búchať na dvere a búši stále viac a viac, kým vás to ,,prinúti" otvoriť a zistiť čo sa tam deje..

Signály, ktorý poukazujú nato, že je čas prepustiť odpor sa ukazujú v živote najčastejšie na úrovni emočného tela cez:
➡️ bolesti a choroby tela
➡️ neláskavé deštrukčné vzťahy či hádky
➡️ nedostatok hojnosti financií
➡️ pretrvávajúce či opakujúce sa pocity strachov, frustrácie, zlosti, hnevu, hanby, viny, či smútku
➡️ nespokojnosť s akoukoľvek oblasťou života
➡️ strata práce, sociálneho postavenia, bývania… a iné

Čím si postupne ako ľudia na emocionálnej úrovni prechádzame? (fázami nemusíte prechádzať v uvedenom poradí)

1. fáza ODLÚČENIE - pri príchode na Zem skoro všetkým* bytostiam vymažú pamäť a sú im deaktivované kódy DNA, aby dokázali intenzívne zážitky prežiť a znovu sa k sebe prinavrátiť.
*Pri sebe ako i iných indigovo-krištálovych či plne indigových deťoch často vnímam, že spomienky alebo ich časť ostáva zachovaná, lebo je to súčasťou našej cesty.. Z určitého uhla sa môže javiť ešte náročnejšia, pretože pokiaľ si pamätáte blaho inde, môže vám prv Zem pripadať ako náročnejšie a pochmúrnejšie.. Je to však len ilúzia v inom ponímaní...

✅Človek si v tejto fázy potrebuje prejsť skúsenosťami ako odlúčenie od partnera, či samotnej rodiny - prekonanie strachu zo samoty, strach zo straty a pomyselné hľadanie raja mimo Zeme cez rôzne úniky (hmotné - alkohol, drogy, hry hazardné/ počítačové..; duchovné - nonstop meditovanie, ulietavanie si do astrálu počas dňa, žitie len v budúcnosti či minulosti - neschopnosť užívať si prítomný okamih..). ,,Jediný, kto ti vytvorí raj na Zemi si len ty sám/a..a potom sa vesmír rád pridá.." 🙂

2. fáza SEBAÚCTA - identifikácia s rolami a egom, najčastejšie sa prejavuje cez modely správania ako: ,,prirodzene je najlepší ten, čo porazí ostatných..” ,,hry na ja som v práve a kto má pravdu..” alebo naopak ,,ostatní to vedia lepšie ako ja..” či ,,nič lepšie si nezaslúžim..” a neustále spochybňovanie sa.

✅ Človek si tu prechádza skúsenosťami, kde mu okolie zrkadlí jeho vlastnú úroveň sebalásky, sebahodnoty, sebaistoty atď.. vačšinou nie tým príjemným spôsobom.. Skrátka tu platí: ,,Nehľadaj vonku, čo sám nemáš vo vnútri a ani sa netvár, že to získaš tým, že to čo sám nemáš rozdávaš von.." 🤷🏼‍♀️ Tu platí aj, že pokiaľ nezmajstrujeme bezpodmienečnú lásku k sebe, nedosiahneme ju ani k iným.

3. fáza ISTOTA - ľudia majú často svojimi myšlienkami, slovami či činmi tendenciu vytvárať nehostinné prostredie navonok, pretože ho majú sami vo svojom vnútri (viď hororové proroctvá z 2012 o totálnom konci sveta).

✅Tu si ľudia potrebujú prejsť skúsenosťami, kde zistia že strach je len emócia a nezabíja.. skúsenosti nás privedú k tomu, že zistíme, ako sa dokážeme prispôsobiť a adaptovať na akékoľvek podmienky bez ohľadu, že by sme v nich museli natrvalo zotrvať. ,,Jednoducho - zriecť sa svojich pomyselných ,,istôt" - veď tou jedinou je v dnešnej dobe zmena."

S láskou
Sany Asia🤍

Z ohľadom na ,,matrix” teda aktuálne obdobie a jeho pravidlá - pre prítomnosť, ale i blízku budúcnosť sme zostavili Akadémiu energií vedomia počas 4 intenzívnych víkendov úprostred prírody na samote. Akadémia ti odovzdá všetky nástroje, ktoré môžeš použiť na tvojej ceste cez odlúčenie, sebaúctu, istotu ako i napojenie na svoj stred a aktiváciu DNA.

Pre info o 1.ročníku klikni na obrázok
Pre 2. multidimenzionalny ročník - na tlačidlo

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR