Sila presvedčenia

Sme tým, čo si o sebe myslíme..

Istý pacient si vôbec nevšímal sám seba, pretože bol presvedčený, že je mŕtvy. Tak s ním psychiater absolvoval niekoľko sedení, aby ho presvedčil o opaku. Jedného dňa sa pacienta spýtal, či mŕtvemu môže tiecť krv. Pacient bez váhania odpovedal: „Mŕtvemu krv netečie“, tvrdil presvedčivo. Psychiater ho teda presvedčil, aby sa podrobil pokusu pichnutím ihlou do ruky. Pravdaže, krv sa po vpichu objavila. Pacient s údivom v očiach zvolal: „No nech ma čert vezme... mŕtvy a krvácam!“ Príbeh od legendárneho psychológa Maslowa, hovorí o sile našich presvedčení.

Presvedčenie ➡️slovo, za ktorým môže byť toľko významov➡️ názor, predstava, dogma, predsudok, postoj, program, viera... Slovo či veta, ktoré môžu pôsobiť posilňujúco i oslabujúco - na naše postoje, vnímanie, chápanie sveta, ľudí i seba... Vytvárame si ich primárne v rannom detstve, ale i neskor vplyvom rodiny, príbuzných, spoločnosti, kultúry, náboženstva atď.. a počas celého nášho života.

Nevidíme ich a napriek tomu majú nesmierne silný vplyv na celý náš život. Ovplyvňujú náš vzťah k peniazom, k samým sebe, partnerke/manželovi, deťom, rodičom kolegom i veciam vôkol nás. Formujú našu osobnosť, charakter, rozhodovanie ale i to, kam v živote smerujeme. Niektoré presvedčenia nám slúžia a posilňujú nás, iné naopak oslabujú a berú nám životnú silu. Na základe presvedčení vnímame samých seba, svoje okolie i svet ako taký.

Príklad: „Kto neskoro chodí, sám sebe škodí.“ Ako veľa škody na tele vie napáchať presvedčenie, ktoré malo v detstve slúžiť ako výborný výchovný prostriedok.. Alebo ,,Potrebujem zhodiť niekoľko kíl.“ ak to potrebuješ, znamená to, že to stále budeš len potrebovať. A je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa to stane. Váha tvrdohlavo zotrváva na tom istom čísle, a nie a nie sa pohnúť...(možno až keď sa zvýši, tak už budeš CHCIEŤ a možno potom sa aj rozhodneš..)

Človek je to, čo si o sebe myslí a žije vo svote o akom je presvedčený, že si zaslúži žiť✨ Stojí zato nájsť správne presvedčenia o sebe😊 Totiž tvoje presvedčenia sú programy, ktoré pracujú neomylne. Ak je niečo proti tvojmu presvedčeniu a ty o tom vedome nevieš, tak tvoje podvedomie jednoducho nepripustí, aby sa to stalo tvojou realitou."

S láskou
Sany Asia🤍

Chceš zažiť stav vnímania jemnohmotnej energie alebo iný prežitok? Možeš - cez svoj dych.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR