Energo-letter 3/2024

Energetické míľniky a predikcie tém

Ďalšia praktická ucelená nápoveda dôležitých energetických míľnikov na celý mesiac, vplyvov a ich tém, ktoré odporúčam poznačiť si do diára a zvedomovať. 

Čo nás v marci čaká a neminie?
Tento mesiac môžeme stále postrádať živel ohňa, čo sa zrejme prejaví cez letargiu a nevôľu, ale len zo začiatku mesiaca. Aktívne a rušné obdobie Dračieho roka nedovolí nikomu zotrvať v zimnom spánku dlhšie, ako je potrebné. Marec bude nezabudnuteľný pre množstvo nápadov a kreativity. Pre mnohých prinesie zmeny a poslúži ako odrazový mostík pre ďalšiu budúcnosť. Prácu/poslanie však odporúčam vykonávať so zámerom a vážnosťou. Napriek podpore energie vládnuceho roka môžu chyby a unáhlené rozhodnutia spôsobiť stratu hojnosti. Prehlbovanie rozdielov medzi ľuďmi bude citeľné pre mnohých, ktorí sa denno denne s ľuďmi stretávajú, najmä v práci. Okrem toho bude dôležitý morálny aspekt akejkoľvek činnosti. Iba úprimné skutky prinesú výsledky a každá lož bude čeliť odhaleniu..

1️⃣LUNÁRNE ENERGIE
NOW 10. marec v znamení Rýb (Ryby sú posledným znamením v zverokruhu, preto aj tento nov bude uzatvárať určité kruhy v našom živote)
SPLN 24. marec v znamení Váhy presne ráno o 8:00 (zavŕši posledný 10-dňový galaktický aktivačný portálový maratón v tomto roku - viď nižšie). Spln je navyše sprevádzaný čiastočným lunárnym zatmením.

2️⃣PLANETÁRNE POHYBY
Ešte tento mesiac me bez akejkoľvek retrográdnej planéty, čo značí, že sa môžeme venovať technikám prítomnosti a nič nás nebude viesť smerom k hĺbaniu v predošlým zážitkoch z detstva či minulosti.
24.3.24 bude na oblohe pozorovateľný Merkúr

3️⃣GAP (galaktické aktivačné portálové dni)
15. - 24. marec
- tento polrok 2. a zároveň posledný galaktický aktivačný maratón, ktorý sa nám v zrýchlenej fáze oproti jednotlivým GAP dňom dáva možnosť transformovať ,,pomocou blesku" čokoľvek pre náš rozvoj podstatné - i zvedomovať...čiže buďme vnímaví a pozorní ako reagujeme. Pýtajme sa sami seba: Prečo takto (ne)reagujem? Čo mi to spúšťa? Navyše skoro celý maratón portálových dní sa (naopak ako vo februári) nesie v duchu pribúdajúcej Luny, čo značí že budeme veľa nového nasávať a navnímavať.
Keď si maratón rozdrobíme na drobné, riešenie týchto tém bude vhodné a podporené:
16.3.24 tzv. osudový deň v dharmickom ponímaní (,,pozitívnej karme") - môžeme stretnúť niekoho z rodiny duše
17.3.24 vhodný čas postaviť sa ,,autorite", z ktorej máme pocit, že nás dlhodobo dusí
18.3.24 sebarozvoj/ terapie - akúkoľvek techniku poznáš, čokoľvek chceš uvoľniť - je vhodný deň
19.3.24 pozor na kontrolu, ktorú tak má naša myseľ rada
21.3.24 opäť výborný dharmický deň (viď. 16.3.24)

4️⃣KOZMICKÉ UDALOSTI a iné PORTÁLOVÉ DNI
celý mesiac
môžeme očakávať silné výboje slnečného vetra
3.3.24
odporúčam viac vnímať svoju intuíciu a pozorovať ,,aha momenty" vôkol seba
20.3.24 ROVNODENNOSŤ

Až do konca roka na nás vplývajú lunárne uzly baran-váhy, ktoré nás učia rovnováhe medzi JA a MY. Koho ovplyvňujú najviac sa dočítaš tu.

Pokiaľ žijeme v súlade s vonkajšími energiami, dovoľuje nám to veľakrát pustiť, transformovať či jednoducho plynúť v danom období s väčšou ľahkosťou. Samozrejme odporúčam poznačiť si i pre teba ten najdôležitejší míľnik, kedy sa Slnko vracia tam, kde začalo pred rokom a tým sú tvoje narodeniny.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR