2024 a rok dreveného Draka

predikcia tém a znamenia čínskeho horoskopu

Pre mňa osobne je čínsky prechod do nového roka dôležitejší ako prechod podľa gregoriánskeho kalendára, pretože energeticky skutočne prináša lunárny zlom. Rok dreveného Draka nám tento rok začína 10. februára -  počas 10- dňového galaktického aktivačného portálového maratónu. Aj tento rok tu nájdeš pripravenú energetickú predikciu a pripojila som i vodítka na nasledujúci rok podľa čínskych znamení.

Predtým sa pozri na celkové energie a témy 2024

V 12-ročnom cykle drak predstavuje 5. zviera astrologickej sezóny. Vzhľadom na povahu energie dreva i draka očakávam, že rok Draka 2024 je časom vizionárskych lídrov, inovátorov a riešiteľov problémov a taktiež budú podporené nové projekty v súlade so Zemou a vytváranie hodnôt pre seba i ostatných. Rok dreveného draka 2024 je výnimočný, pretože je vzácnou kombináciou dračích síl a kreativity dreva. Je to rok inovácií, vízií a rastu a naplnenia svojich snov či rozširovania obzorov. Skvele podporuje majstrovanie cností štedrosti, súcitu a lojality.

Budú sa rozpadať vzťahy založené na závisti, emočnej plochosti a to najmä v rodinách a blízkom okolí, kedy už nebudeme ochotní ani len byť v prítomosti drámy, ktorú ego rado vytvára, nie to ešte sa jej účastniť. 

Veľmi dôležitý orgán je žlčník, ktorý mnohým ľuďom začne robiť problémy, aby im ukázal skrytý hnev a strach zo zmeny a tým i to, že už nie je udržateľné a zlúčiteľné ani na fyzickej úrovni fungovať na starých vzorcoch. Pokiaľ ste si dali žlčník vybrať bude výrazne vhodné podporovať pečeň, ktorá pre vás bude ústrednou témou. O očiste žlčníka a pečene si napíšeme neskôr. 

Rovnako dôležitá oblasť bude krk a krčná chrbtica, ktorá definitívne poukáže na nerovnováhu a neautenticitu práve v našich vzťahoch. Nakoľko pre zachovanie v nasledujúcom roku bude nevyhnutná radikálna úprimnosť, ktorá vzťahy buď upevní a dá im hĺbku a nadhľad, alebo naopak ukáže na priepastné rozdiely medzi ľuďmi, ktorí si ešte chcú bahniť v pocitoch obete a nechcú vidieť širšiu perspektívu a pohľad toho druhého, a ktorí už naopak dokážu pomenovať a vyjadriť bez problémov ako to pekné tak i to (ne)pekné čo v sebe nesú a chcú vzťahy prehlbovať.

Pomocné minerály sú všetky žlté - citrín, pyrit, , modré - sodalit, lapis, tyrkys, tyrkinit, chalcedón, amazonit, akvamarín, modrý achát, larimar... zemité kamene - krajinkový jaspis, kamamba jaspis, tigrie oko, býčie oko a všetky ostatné minerály so zemitými odtieňmi ako aj klasický krištáľ. Pomocný kov je zlato a pomocný známy symbol roka Anch.

A teraz už k spomínaným znameniam nájdi svoj rok - nájdeš svoje čínke znamenie - nižšie na obrázku. ☝🏼☝🏼☝🏼

🐇ZAJAC🐇
Rast a napredovanie za predpokladu využitia cností flexibility a trpezlivosti. Vzťahy budú prosperovať vďaka lepšej komunikácii a hlbším spojeniam avšak je dôležité myslieť aj na starostlivosť o seba. Premyslené ,,riziko" a teda výstup z komfortu prinesie králikom významné kroky k osobnému i profesionálnemu úspechu.

🐉DRAK🐉
Rok výziev a príležitostí, vzostupov a pádov prináša drakom aj napriek vzťahovým turbulenciám úspech, pokiaľ sa dokážu pozrieť na veci zo širšej perspektívy ako doposiaľ. Dôležité cnosti na majstrovanie sú trpezlivosť, odolnosť a schopnosť učiniť kompromisy. Veľmi dôležité je zamerať sa na osobný rozvoj, prípadne si prakticky rozširovať svoje obzory.

🐍 HAD🐍
Rok transformácie, rastu a vývoja, pričom je dôležité rozvíjať svoju flexibilitu, rozvahu a strategickosť (pozor nie manipuláciu). Prijatím zmien, ktoré počas roka nastanú a využitím svojej intuitívnej povahy, prejdú hady rokom s húževnatosťou a dosiahnutím výrazného pokroku. 

🐎KÔŇ🐎
Rok dynamickej energie a pokroku. Kariéra/ poslanie prinesie nové vyhliadky. Je dôležité zamerať sa na cnosti sústredenosti, odhodlania, pozitivity, prispôsobivosti a prirodzeného entuziazmu, ktoré prinesú koňom výrazné osobné i profesné naplnenie. 

🐐KOZA🐐
Rok stability i osobného rastu so zameraním na trpezlivosť, usilovnosť a sústredenosť najmä v obdobiach, keď narazia na ,,problém" či prekážku. Zachovaním vyváženého prístupu a svojej tvorivej a súcitnej povahy kozy prežijú naplňujúci a obohacujúci rok.

🐒OPICA🐒
Rok výziev a príležitostí, pri ktorých je dôležité ostať sústredený, vyhnúť sa rozptyľovaniu a otvoriť sa väčšej flexibilite. Vzťahy môžu vyžadovať väčšiu dávku trpezlivosť a otvorenejšej komunikácie na udržanie harmónie. Využitím svojich cností vynaliezavosti a dôvtipu sa opice dostanú ďaleko.

🐓KOHÚT🐓
Rok rastu a príležitostí, pričom je vhodné vyhýbať sa prílišnej kritičnosti a perfekcionalizmu, resp. spracovávať si témy s nimi súvisiace. Kohúti by sa tento rok mali ideálne zamerať viac sami na seba a zamýšľať sa nadtým, prečo sa im v živote veci dejú ako sa im dejú a čo vás to učí. Na prekonanie prekážok je vhodné prijať tímovú prácu, spoluprácu alebo rozvoj v rámci skupiny, pričom odporúčam využívať svoje danosti organizačných schopností a odhodlania.

🐕PES🐕
Rok stability a rastu so zameraním na cnosti sústredenosti, odhodlania, lojality a dôvery. Na prekonanie prekážok je rovnako ako u kohútov vhodné prijať tímovú prácu, spoluprácu či rozvojové aktivity v skupinách, avšak s využitím svojej čestnosti, úprimnosti a vlastnej integrity.

🐖 PRASA🐖
Rok vítaných premien, transformácie a veľmi bohatých príležitostí. Vzťahy sa budú prehlbovať do väčšej hĺbky. Zameranie na kreativitu a prispôsobivosť, kde je to nevyhnutné pomôžu v ľahkosti čeliť výzvam. Využitím svojej cnosti láskavosti a štedrosti môžu prasatá urobiť významný krok smerom k svojim zámerom a zažiť naplnený a prosperujúci rok. 

🐁 POTKAN🐁
Zdravie a vyvážený životný štýl by malo byť prioritnou témou. Zameraním sa na cnosti stabilitu, adaptabilitu a starostlivé rozhodovanie môžu potkany pružne prechádzať cez rok a dosiahnuť výrazný pokrok smerom na ceste svojej duše.

🦬BYVOL🦬
Rok stabilného pokroku a pozitívneho vývoja. Kariérne vyhliadky sú priaznivé, s príležitosťami na rast a uznanie. Ústredná téma je však nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Zameranie sa na cnosti odhodlania, trpezlivosti a vytrvalosti môžu potkany výrazne pokročiť smerom k svojim zámerom.

🐅TIGER🐅
Dynamický a bohatý rok na vzostupy a pády, kedy čelia skúškam rovnováhy medzi využítím príležitostí a súčasne zabezpečením si celkovej pohody a harmónie. Zameranie sa na cnosti otvorenej autentickej komunikácie a porozumenia aj z inej perspektívy než svojej vlastnej, dovedú tigre k celkovej pohode a stabilite, nielen na úrovni vzťahov.

Rok 2024 ako i rok dreveného draka nám bezpochyby prináša príval novej energie a nových tém. Ja by som ešte dodala, aby sme sa všetci riadili viac mottom „Práve vlastná hĺbka nám prináša najväčšiu dávku múdrosti“ ale keďže sa jedná o rok značne hojný (na všetko 🙂 nechávam tu i motto, ktoré som pripojila minulý rok ,,Pracuj múdro a nie tvrdo" práve toto bude energeticky vhodná cesta k hojnosti. DRAK celkovo nesie symboliku sily, moci a prosperity. Kombinácia draka a elementu „dreva“ znamená, že rok 2024 bude rokom prosperity. Samozrejme v rámci rovnováhy energie dávania a prijímania na úrovni vesmíru, sa i od nás chce - vyvinúť patričnú aktivitu, nie len čakať že mi zlaté mince spadnú z neba.. 

Článok môžeš podporiť zdieľaním alebo preposlaním.

S láskou
Sany Asia🤍 

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR