Elementy a ich vzťahy

(1. časť)

Už majstri čínskej medicíny počas tisícročí spozorovali, že všetko živé ovplyvňuje 5 základných elementov➡️ drevo🪵 oheň🔥 zem🌱 kov🪨 voda💧

V 1.časti článku sa pozrieme na charakteristiky dreva a ohňa, pričom si pod článkom možete nájsť aký element prevláda vo vás. V 2. časti článku sa pozrieme na zem a kov. V 3.časti na vodu a súčasne rôznorodé vzťahové dynamiky medzi jednotlivými elementami a tým i medzi ľuďmi..

DREVO🪵

K prvku dreva, ktorí v určitých ľuďoch prevláda patrí rast, vývoj, fantázia a tvorivá sila. Ľudia s elementom dreva majú vzťah ku všetkému živému a prírodnému, dominantou je všetko zelené. Preto sa tiež s týmito ľuďmi stretneme najčastejšie na vidieku, chate alebo chalupe. K elementu dreva patrí srdečnosť a kamarátstvo. Ľudia s vplyvom dreva patria medzi úspešných a obľúbených. Majú veľa priateľov, ktorých si dokážu nielen získať, ale aj udržať. Radosť a schopnosť podeliť sa o svoje pocity patrí veľakrát k veľkým prínosom elementu dreva. Potreba zdieľať svoju radosť často dokáže ovplyvniť aj ľudí na vôkol pokial si to dovolia. 

Často bývajú dobrými plánovačmi a ekonómami, majú úspech vo vede a výskume, dokážu dlhodobo pracovať na projektoch, ktoré nemožno uponáhľať. Aj v oblasti partnerstva sú ľudia v dreve dlhodobo vytrvalí a plodní. Často mávajú početnú rodinu, o ktorú sa dokážu vždy postarať s najvyššou starostlivosťou a láskou. Element dreva má dar dobre sa orientovať v rôznych životných situáciách. Ak je prvok dreva s Jangovým (+) nábojom v aktuálnom čínskom lunárnom roku, musia si jeho nositelia dať pozor na prílišnú aktivitu a aby svoje sily neprecenili a netrieštili. Drevo síce trvalo rastie, ale akonáhle porušíš jeho súdržnosť, nemožno už veci vrátiť tam, kde boli predtým. Život ľudí s elementom dreva by teda mal byť relatívne stabilný a domácky, iný spôsob prežívania pre nich nie je vhodný - necítia sa v nom dobre.
asociácia: drevo, leto, stromy a rastliny, les, bambus, drevený nábytok, papier, zelená farba, stĺpy, podlaha, obrazy krajiniek

OHEŇ🔥

Keď sa narodí dieťa elementu OHEŇ ,,obyčajným” a neznalým rodičom často počúvam, že je to pre nich „na mašľu“, vôbec si s ním nevedia rady. Čo s takým živým dieťaťom majú robiť? Pýtajú sa, prečo majú také živé dieťa a prečo ich kamarátka má také poslušné dieťa?😁 To ich dieťa je podľa nich malý anjelik v čertovej koži. Skutočne to však nie je malý anjelik v čertovej koži, ale veľký anjel so silnou energiou, ktorú ešte nevie ovládať🤷🏻‍♀️ OHEŇ neskrotíš a ani neuhasíš. Jediná vec, ktorú môžeš urobiť je usmerniť jeho energiu cez dennodenný pohyb a tvorenie. Ak ho budeš chcieť potlačiť, o to viac bude vyvádzať a bojovať. Ľudia s prevažujúcim ohňom sú vodci a vyžadujú činnosť. Inšpirujú ostatných, aby ich nasledovali, často im však pôsobia problémy, lebo nemajú radi pravidlá a nevidia dôsledky svojich rozhodnutí.
asociácia: oheň, červená farba, srdce, pravé poludnie, leto, sviečka, vatra, trojuholník, Slnko, lampy, obrazy Slnka

Existujú v zásade 2 typy OHŇA - YANG a YIN.

JANG OHEŇ - symbolizuje leto a je veľmi silný element, ako požiar v lese, nekontrolovateľný. Ľudí s touto energiou nezastavíte, potrebujú horieť. Majú charizmu, s ktorou v spoločnosti dosahujú úspech. Keď prídu do miestnosti pôsobia vznešene s prirodzenou sebadôverou. Prebúdzajú v iných to najlepšie, priateľov majú na prvom mieste, málokedy im povedia NIE, motivujú ich, inšpirujú a pomáhajú im. Dôležité sú pre nich aj dobré pracovné vzťahy, majú veľa kontaktov, veľa energie a vášeň pre prácu. Vedia pracovať nielen v tíme, ale aj samostatne. Majú úžasnú schopnosť prijímať informácie, porozumieť im a rozlíšiť ich na vhodné a nevhodné. 

YIN OHEŇ - je ako oheň sviečky, je ďaleko slabší ako jang oheň. Ľudia s touto energiou si musia strážiť plameň, aby ich vosk rýchlo nezhorel. Yin oheň žije vo svete krásy, umeleckého vnímania, kreativity a emócií. Ich duch žiari cez radosť, smiech a šťastie. Majú svoju charizmu, nie sú plytkou osobou, vyžarujú vnútorný pokoj, harmóniu a určitý jas. Terapia umením alebo smiechoterapia je pre nich liekom. Potrebujú sa akokoľvek a kdekoľvek kreatívne prejaviť, majú potrebu zdieľať svoje emócie s inými. Sú veľmi vnímaví, citliví, jemní, slušní, zdvorilí, oddaní, obetaví, tolerantní, milujúci, starostliví. Rýchlo sa vedia čímkoľvek nadchnúť a ľahko nadšenie preniesť a odovzdať ďalej, vedia inšpirovať iných, vyhľadávajú skôr prácu v tíme.

Tak čo aký element v sebe primárne nesieš ty?

2.časť - elementy Zem a Kov

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR