Elementy a ich vzťahy

(2.časť)

Všetko živé ovplyvňuje 5 základných elementov➡️ drevo🪵 oheň🔥 zem🌱 kov🪨 voda💧

V 1.časti článku sme sa pozreli na charakteristiky dreva a ohňa, pričom si pod článkom možeš nájsť aký element prevláda v tebe. Teraz sa pozrieme na zem a kov. 

ZEM🥕🥔

Element zeme symbolizuje živé prostredie, ktoré umožňuje rast semien, z ktorých pochádzajú a ku ktorým sa navracajú živé formy. Využije a podporuje všetky ostatné prvky a vzájomne s nimi pôsobí. Nesie v sebe spravodlivosť, múdrosť a inštinkt, ale na druhej strane môže dusiť alebo predstavovať neurotickú stres neexistujúcich problémov. Ľudia s prevažným elementom zeme posilňujú ostatných a sú lojálni. Keďže sú praktickí a vytrvalí, sú pevnou záštitou  v krízach. V ničom sa nenáhlia, ale ich podpora je trvalá. Sú trpezliví a vyrovnaní, majú vnútornú silu. Ako rezervné hľadisko by som spomenula posadnutosť sklonmi k malichernému puntičkárstvu a mysleniu, že ,,presne takto by to malo byť, lebo ja to takto vnímam".
asociácie: kamene, hlina, tehly a terakota, cement a kameň, štvorce, žltá, oranžová a hnedá farba

KOV🔑

Symbolizuje jeseň a silu. Jeho povaha predstavuje pevnosť a schopnosť obsahovať predmety. Na druhej strane je kov tiež vodivý. Pozitívne predstavuje komunikáciu, skvelé nápady a spravodlivosť. Negatívne môže naznačovať deštrukciu, nebezpečenstvo a smútok. Kov môže byť krásny a vzácny predmet, ale i čepeľ zbrane. Ľudia so značným elementom kovu sú dogmatickí a rozhodní. Cieľavedome idú za svojimi ctižiadostivými zámermi. Sú to dobrí organizátori, samostatní a spokojní sami so sebou. Viera vo vlastné schopnosti ich može doviesť k strnulosti, KEĎ nemáme tendenciu rásť, kovu pristane zmena a mám pocit, že ľudia tohto elementu ľahšie priťahujú hojnosť (kov - mince a drah kovy). Sú vážni a pomoc od druhých sa potrebujú naučiť prijímať, tak aby ich to ,,nebolelo”. Sú to silní, intuitívni a zaujímaví ľudia s rezervné hľadiskom neoblomnosti až tvrdohlavosti.

asociácie: všetky kovy, guľaté tvary, kupoly, kovové predmety, dvere a schody pred dverami, kuchynské nádoby, biela a sivá farba, hrnce, strieborná, bronzová a zlatá farba, mince, hodiny, technológie

V 3.časti sa mrkneme na vodu a súčasne rôznorodé vzťahové dynamiky medzi jednotlivými elementami a tým i medzi ľuďmi..

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR