Keď duša volá cez telo A-H

(psychosomatika 1.časť)

V priebehu posledných 2 rokov som sa zúčastnila nezávisle 2 veľmi detailných neurologických, telesných i kvantových meraní, medzi vzorkou vyše 10 tisíc ľudí rôzneho veku, rasy, pohlavia z rôznych sociálnych pomerov a vzdelaním. Keď to zjednoduším - zo spomínanej ,,vzorky" vyše 90% ľudí malo funkčnosť a zdravotný stav tela pod 30%. Skoro 8% ľudí malo funkčnosť a zdravie tela v rozmedzí 30-50%. Len cca 2% ľudí, medzi ktorých som sa zaradila, mali zdravotný stav tela v rozmedzí 50-60%. Ani jeden testovaný subjekt nepresiahol pri prvom meraní mieru zdravia nad 60%. Čo je zaujímavé, že cca polovica subjektov zo všetkých 3 skupín funkčnosti tela a zdravia nejavilo navonok žiadnu chorobu. Naše telo je zázračné a dokáže ,,prekrývať´" a maskovať rozne choroby aj pol storočia... Pri druhom meraní sa mi po mesiaci podarilo dosiahnuť mieru zdravia a funkčnosti tela na 98% a to hlavne zmenou niektorých návykov (i o tom si napíšeme neskôr).

Síce jedným z faktorov sú životné podmienky, ktoré nám skrz neprospešné denné rutiny, stereotypy tela, kontaminovanú vodu, vzduch i zem spomaľujú naplno využívať samoliečebné procesy tela. Avšak ešte tým častejším faktorom, prečo telo nefunguje ako má je, že ľudia nevnímajú čo sa im ich duša snaží povedať. Resp. nerozumejú jej odkazom.

Pokiaľ si na ceste, kde možno svoje telo nevnímaš plnohodnotne, ale aspoň ho chceš chápať, môže ťa nasmerovať psychosomatika jednotlivých ,,odkazov nášho tela" cez, ktoré sa s tebou snaží duša komunikovať a nasmerovať ťa tak k téme, ktorá ti osvetlí, kde môže byť aktuálne na tvojej ceste životom situácia, ktorú je vhodné riešiť.

Afty ➡️ Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.

Akné ➡️ Odmietanie seba samého a odpor voči sebe. Problémy s nadväzovaním vzťahov, telesný konflikt, duchovné znečistenie.

Alergia ➡️ Prehnaná precitlivenosť, agresivita, obrana, potlačená chuť k útoku, strach zo života.

Alkoholizmus ➡️ Pocit viny a neschopnosti, preťaženia, zavrhovanie i hľadanie seba samého. Chýbajúca pripravenosť postaviť sa životným situáciám.

Alzheimerova choroba ➡️ Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.

Anémia ➡️ Slabosť svojho ja, nerozhodné a polovičaté postoje, smútok, zúrivosť a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Anorexia ➡️ Chcieť byť oslobodený od všetkého zlého, nízkeho, telesného. Vysoké ideály, odmietanie vzťahov a väzieb.

Angína ➡️ Strach a potláčané emócie a tvorivosť.

Ateroskleróza ➡️ Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.

Artritída ➡️ Chýbajúca pohyblivosť, stuhnutosť, tvrdohlavosť, chýbajúca vrúcnosť, úzke normy a ohraničenia.

Artróza ➡️ Duchovno-duševná deformácia, deformácia vlastnej osobnosti, chybný postoj, ťažkopádnosť.

Astma ➡️ Potláčanie vlastných emócií, neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.

Bezvedomie, mdloby ➡️ Chcieť sa vyhnúť situácii, preťaženie, útek do stavu bezmocnosti.

Bolesť ➡️ Túžba po láske a bezpečí. Neprehliadnuteľná výzva všimnúť si posolstvo tela, ale aj príležitosť na zmenu. Znak blokády.

Bradavica ➡️ Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.

Bradavica na chodidle ➡️ Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.

Bronchitída ➡️ Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.

Cestovná horúčka ➡️ Podvedomá vôľa chcieť všetko kontrolovať, pocit rozdania sa, neschopnosti z niečoho vyviaznuť.

Celulitída ➡️ Lipnutie na neúspechoch z minulosti, neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.

Cukrovka ➡️ Sklamanie. Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Neschopnosť milovať (sa).

Cysty ➡️ Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný/ nesprávny rast.

Depresia ➡️ Potlačené ma dostáva pod tlak. Nie som sám sebou, nepripúšťam si pocity, skutočne nežijem.

Detské choroby ➡️ Proces vyrovnávania sa so svetom, krok k zrelosti, vyrovnávanie sa s danou situáciou.

Dna, ochorenie kĺbov ➡️ Osobnosť sa stala neflexibilnou. Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.

Duševná choroba ➡️ Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie sa od života.

Dutiny ➡️ Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.

Dýchacie problémy ➡️ Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.

Dýchavičnosť ➡️ Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.

Ďalekozrakosť ➡️ Zadržiavaná zlosť a hnev, ktoré nie sú, alebo nemôžu byť vyjadrené, sklony stále si niečo nevšímať.

Ekzém ➡️ Vnútorné protiklady, „psychická vyrážka“.

Epilepsia ➡️ Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.

Frigidita ➡️ Priveľa kontroly a sebaovládania. Odmietanie a nevôľa podľahnúť. Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé.

Gastritída ➡️ Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.

Hemoroidy ➡️ Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.

Herpes, pásový opar ➡️ Volanie o pomoc, hľadanie kontaktu. Strach a nedôvera. Myšlienkový a pocitový začarovaný kruh.

Hluchota➡️ Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.

Hnačka ➡️ Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím. Neschopnosť, alebo nevôľa sa s niečím vyrovnať, chýbajúca flexibilita.

Hnisavá angína ➡️ Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.

Horúčka ➡️ Zadržovaná zloba, rozhorčenie.

Naše telo je automobilom našej duše. Vďaka telu sa dokážeme presúvať a posúvať v našom živote tam kam potrebujeme. Vďaka telu dokážeme tvoriť. Vďaka telu dokážeme byť hmotnými bytosťami. Napriek tomu je mnoho ľudí od svojho tela odpojených a nevníma jeho samostatné vedomie.

S láskou
Sany Asia🤍

2.časť článku psychosomatické prejavy CH-P
3.časť článku psychosomatické prejavy R-Ž

Psychosomatické prejavy sú inšpirované môjou praxou a taktiež knihami Miluj svoj život od Luis Hay a Čo ti chce povedať choroba od K. Tepperweina.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR