Keď duša volá cez telo CH-P

(psychosomatika 2.časť)

Uzdravenie neznamená len odstránenie príznakov, ako nás to učí prevažne západná medicína. Skutočné uzdravenie znamená detekovanie príčiny choroby a jej vyliečenie. Telo sa nám prostredníctvom choroby snaží povedať, že sme sa vydali nesprávnym smerom a mali by sme prehodnotiť svoju cestu, na ktorej sa nachádzame. Aké sú jeho prejavy?

Chrápanie ➡️ Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.

Chrbtica ➡️ Predstavuje životnú oporu.

Chrbtica krčná ➡️ Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.

Chrbtica zakrivená ➡️ Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.

Chrípka ➡️ Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.

Chronické choroby ➡️ Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty.

Impotencia ➡️ Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky. Pocit viny, neskúsenosť, nesprávne očakávania, neistota.

Infarkt ➡️ Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.

Infekcie ➡️ Akútne, podvedomé rozpory. Podráždenosť, hnev, rozladenosť.                                                                             

Ischias ➡️ Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti. Ale aj skutočné alebo len pocitové preťaženie, pocit menejcennosti, strach zo zodpovednosti, vnútorný tlak.

Klimaktérium ➡️Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Kĺby ➡️ Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť s akou prebiehajú.

Koktanie ➡️ Strach z nahromadených pocitov, zo zvieracieho, pudového a telesného. Túžba po kontrole.

Koleno ➡️ Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.

Kóma ➡️ Útek pred niekým alebo niečím.

Kosti, lámavosť ➡️ V niečom som sa utvrdil, chýbajúca elasticita, niečo staré sa zlomilo, nový začiatok. Kosti predstavujú štruktúru vesmíru.

Kožné problémy ➡️ Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.

Krivica ➡️Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.

Krvácanie ➡️ Unikanie radosti z tela, zloba.

Kŕče ➡️ Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.

Kŕčové žily ➡️ Zotrvávanie na určitom stanovisku, chýbajúca elasticita, pružnosť, vnútorné odmietanie danej situácie.

Krátkozrakosť ➡️ Strach z vonkajšieho sveta, tlak, že človek musí dosiahnuť výkony, stres, chýbajúci rozhľad. Neschopnosť voľne vyjadriť strach a agresie.

Krvný tlak nízky ➡️ Človek sa vyhýba situáciám, chýbajúca konfrontácia s konfliktmi, nedostatočná dynamika, aktivita.

Krvný tlak vysoký ➡️ Prehnane vystupňovaná dynamika, ovládanie pocitov, ctižiadostivosť, chýbajúca flexibilita.

Krvný obeh, poruchy ➡️ Nedostatok energie a impulzov, odpor, obrana, alebo zúrivosť.

Leukémia ➡️ Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.

Lupienka ➡️ Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city. Hľadanie blízkosti a náklonnosti, strach z toho, že budem zranený, ochranný pancier.

Lymfatické problémy ➡️ Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.

Menštruačné ťažkosti ➡️ Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté. Odmietania byť ženou, chýbajúca otvorenosť pre niečo nové, strach zo zodpovednosti. Požiadavka rozšíriť úzke sebavedomie.

Migréna ➡️ Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy.

Močový mechúr ➡️ Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.

Mozgová mŕtvica ➡️ Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.

Mozgový nádor ➡️ Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.

Mŕtvica ➡️ Odumrela jedna oblasť života, emocionálna neschopnosť alebo nevôľa, slepota k činnosti, odmietanie.

Nádcha ➡️ Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy. Je to aj vnútorný očisťovací proces, človek má niečoho plné zuby.

Nádory ➡️ Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor.

Nadúvanie ➡️ Konfrontácia s nestráviteľným vnútorným tlakom pomocou odporu, nedostatočná tolerancia.

Nadváha ➡️ Vnútorná prázdnota, hlad po láske, túžba po nežnosti, zlý obraz o sebe samom.

Nechty, obhrýzanie ➡️ Vnútorné napätia agresie, poukazovanie na pociťované alebo skutočné nespravodlivé zaobchádzanie, nevyriešené rozpory. Ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.

Nedoslýchavosť ➡️ Nechcieť počuť. Verím, že nepočujem správne.

Neplodnosť ➡️ Chýbajúca pripravenosť vzdať sa svojej slobody, strach pred zodpovednosťou, rozum a cit nie sú v harmónii. Strach a odpor voči životu. Zotrvávanie na starom.

Nervozita ➡️ Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života. Strach, stres, obávanie sa následkov, zlá potrava, nedostatok vnútorného pokoja.

Nervové zrútenie ➡️ Sebectvo, zablokovaná komunikácia.

Nespavosť ➡️ Nedôvera v chod života, vina a strach. Vôľa chcieť všetko kontrolovať, nevhodné podmienky (posteľ, zvuky, teplota). Treba sa naučiť uvoľniť sa, odovzdať.

Nevoľnosť a vracanie ➡️ Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku. Prianie, aby sa niečo nestalo. Obrana.

Nočné pomočovanie ➡️ Plač mechúrom, protest proti zlému zaobchádzaniu, preťaženie.

Nosné mandle ➡️ Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.

Obezita ➡️Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia.

Obličky, zápal ➡️ Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa.

Obrna ➡️ Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.

Ochrnutie ➡️ Hlboko usadený strach, zablokovanie citov, vnútorný tlak, nepripúšťam si svoje ja. Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor.

Páchnuci dych ➡️ Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnívajúce myslenie, špinavé ohováranie.

Páchnuci pot ➡️ Strach z ostatných, odpor voči sebe samému.

Pálenie záhy ➡️ Agresia, hnev, bojazlivosť, zvieravý strach.

Pankreas – zápal ➡️ Predstavuje sladkosť života.

Paradentóza ➡️ Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom. Chýbajúca vnútorná pevnosť, citlivosť, neschopnosť sa prehrýzť, malá sebadôvera. Požiadavka tvrdo pracovať.

Parkinsonova choroba ➡️ Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať.

Pečeň ➡️ Sídlo hnevu a primitívnych emócií. Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba.

Plač ➡️ Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu.

Platničky ➡️ Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nijakú oporu.

Pľúca ➡️ Schopnosť prijímať život.

Pľuzgiere ➡️ Odpor, nedostatok citovej ochrany.

Pocit menejcennosti ➡️ Považujem sa za nehodného lásky, chýbajúca sebaláska, negatívny obraz seba samého, požiadavka spoznať, kto skutočne som.

Pohlavné choroby ➡️ Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.

Pomliaždeniny ➡️ Drobné životné problémy, trestanie seba samého.

Pomočovanie sa u detí ➡️ Strach z rodiča, väčšinou otca.

Popáleniny ➡️ Zloba, hnev, podráždenosť.

Potrat ➡️ Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času.

Predčasný pôrod ➡️ Podvedomé a potlačené odmietanie, strach pred zmenou.

Predmenštruačný syndróm ➡️ Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti.

Problémy s prostatou ➡️ Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia.

Prsia, uzliny, cysty, nádory v prsiach ➡️ Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.

Prehnaná poriadkumilovnosť ➡️ Vnútorná neistota, hľadanie opory, želať si uznanie, neusporiadaný vnútorný svet, chýbajúca rovnováha.

Posadnutosť umývaním sa ➡️ Pocit skutočnej, alebo vymyslenej viny, želanie očistiť sa, zlé svedomie, nutkanie niečo dobre urobiť.

Pruh ➡️ Už som viac nezniesol tlak a záťaž. Niečo sa vo mne zlomilo. Sklon k trestaniu sa.

Každý zdravotný problém alebo choroba má svoju príčinu a svoj význam. Rôzne časti nášho tela a jeho zdravotné problémy korešpondujú s naším myslením a cítením. Telo sa nám prostredníctvom choroby snaží povedať, že sme sa vydali nie najvhodnejším smerom pre nás samých, alebo že sa máme zastaviť, spraviť si poriadok v duši a vo vzťahu k sebe samému.

S láskou 
Sany Asia🤍

1.časť psychosomatika A-H
3.časť. psychosomatika R-Ž inšpirovaná knihami Miluj svoj život od L.Hay a Čo ti chce povedať choroba od K.Tepperweina

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR