Štádiá mysle

princípy MAAT a ISTEF v Starovekom Egypte

Starovekí Egypťania nerobili rozdieli medzi posvätným a všedným bežným životom. Verili, že v ich živote sa uplatňuje dvojica kozmických princípov MAAT a ISTEF v neustálom kozmickom zápase. Princíp maat🕊 predstavoval poriadok, morálku, spravodlivosť, ekonomickú aj spoločenskú stabilitu. Princíp istef bol jeho protikladom – chaos, rozvrat štátu, napadnutie nepriateľmi, nízke záplavy, sucho a hladomor. V období pozemskej vlády bohov jestvoval v celej zemi maat, ale ľudia boli údajne príčinou rozvratu (istef). Kozmickú rovnováhu bolo potrebné opätovne nastolovať prostredníctvom RITUÁLOV.

Faraón (vtelenie Boha na Zemi) bol ručiteľom za božský poriadok maat – mal sa starať o právo a bezpečie zeme, ako i o poriadne záplavy, ktoré ovplyvňovať svojim ,božským’ zásahom. Starovekí Egypťania verili v cyklické ponímania dejín, kedy prirodzene dochádzalo k striedaniu maat a istef🏺

⚪️Aké cykly aktuálne poznáme a žijeme?
⚪️Čo majú jednotlivé cykly spoločné?
⚪️Čo cyklus OBEŤ-TYRAN-HRDINA, ktorý je bežný v rámci vzťahov už dlhé stáročia? 

1. štádium nastavenia mysle ➡️ PROGRAM ➡️z detstva, rodiny, kultúry, spoločnosti, náboženstva... značný vplyv okolia, prevládajúce emócie - húsenková dráha, ktorú nevieme sami v danom momente zastaviť, až keď príde do cieľovej stanice - nastavené pre bezpečnosť
⬇️
2. štádium nastavenia mysle ➡️ POTREBOVAL BY SOM TO (...inak?) ➡️ istý level sebapoznania a sebarozvoja, stále však zotrvanie v istom druhu ,,otroctva” toho čo by sa malo a čo je ,,správne”, prevládajúce emócie - strach
⬇️
3. štádium nastavenia mysle ➡️ JA CHCEM, ALE...vyšší level sebapoznania poznačený nedoriešenými zbytkami strachu ,,ale, čo ak...” vo vyšších úrovniach i hnevom a frustráciou
⬇️
4. štádium nastavenia mysle➡️ JA VIEM, ČO CHCEM a KONÁM V SÚLADE🌈 vysoký stupeň sebalásky, prevládajúce emócie - radosť, šťastie, blaženosť a SLOBODA🕊

Prvý príklad, čo mi napadol:
1. sedím doma na zadku už rok, lebo sa to tak má❔
⬇️
2. sedím doma na zadku už rok, ale potreboval by som už zmenu..
⬇️
3. chcem zmenu, ale.... politici, nariadenia, vyhlášky...
⬇️
4. Konám v súlade s tým čo chcem a potrebujem🙏🏽🕊 šírim pokoj, lásku, radosť a slobodu (nielen mysle)

Ktorú REALITU vyplývajúcu z nastavenia mysle si sa rozhodol/a žiť? Všetky sú v poriadku, pokiaľ sa v nich cítiš v poriadku ty..

AVŠAK nechcené zasahovanie do života iných je určitá forma násilia a manipulácie. Namiesto túžby meniť iných ľudí, by sme mali riadiť svoj vlastný život💫

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR