Drobnosti, vďaka ktorým prúdi hojnosť

Čo som do svojho života zaradila a čo vyradila?

24 praktických drobností, vďaka ktorý aj k tebe môže prúdiť hojnosť.

ZÁKLAD

✅vnímam hojnosť ako nekonečný kolobeh ➡️hojnosť sa nemá prečo zastaviť, kým je moj vlastný vnútorný kolobeh v rovnováhe

✅ľudia obklopení hojnosťou ma inšpirujú ➡️ niekedy si ľudia vyberajú ,,negatívne” príklady bohatých a poukazujú na to, akí byť nechcú.. ja si vyberám príklady ľudí, ktorí žijú v hojnosti a inšpirujú ma. Predsa si nevyberiem za príklad človeka, ktorý ochorie aby som sa utešovala tým, že takto chorá byť nechcem. Príkladom sú mi zdraví ľudia s healthy prístupom k životu.

✅Riadim sa vysokovibračnými presvedčeniami o peniazoch ➡️ priebežne si spracovávam a aktualizujem nefunkčné presvedčenia o hojnosti a nedostatku

✅Nebojím sa slov hojnosť, bohatstvo a peniaze➡️ ani mi nie je nepríjemné ich vysloviť.

✅Peniaze mám spojené s príjemnými emóciami ➡️ pokiaľ sa nejaké nízkovobračné objavia, okamžite sa ich snažím detekovať a spracovať hĺbkovo v terapii alebo meditácii.

✅Rada každý mesiac prispievam na rôzne charitatívne organizácie. Aj keď prispeješ 10€nergií možeš byť pre niekoho prospešný.

✅Platím vedome ➡️ pri každej platbe sa sprítomním a súčasne..⬇️
✅mám veľkú radosť, keď môžem za niečo platiť ➡️ aj si poskočím aj poďakujem - áno i priamo v obchode.

DôLEŽITÉ, na čo by sme mali myslieť

✅Využívam veľa služieb nielen kúpu produktov ➡️ postrehla som, že v našich končinách je mnoho ľudí naučených míňať na hmotné veci, ale ťažšie platia za služby. Každú službu sa snažia urobiť si sami, aj keď im to nejde, aj keď z toho nemajú radosť.. je to akýsi globálny syndróm⬇️
✅keď niečo nerobím s radosťou, radšej za to zaplatím niekomu, kto to s radosťou spraví. Na to peniaze sú - aby sa točili.

✅Nemám potrebu sa chváliť, keď na niečo mám a súčasne to nemám potrebu skrývať, hanbiť sa, či báť čo na to povedia iní, je mi to jedno🤷🏻‍♀️

✅Nákupy držím v rovnováhe. Je pre mňa doležité ako sa v niečom/ či so službou cítim - nie je pre mňa doležité, či má vec/služba na sebe značku ➡️ rada nakupujem v second hande, ale doprajem si aj značkový kúsok.

✅Veľmi rada dávam a veľmi rada prijímam ➡️ niektorí ľudia buď nepúšťajú peniaze od seba - neradi dávajú alebo neradi prijímajú so slovami ,,Na čo si si robil starosti”. Pokiaľ tieto 2 množiny nie sú v rovnováhe, na určitom úseku si blokuješ hojnosť.

✅Žijem bez poistiek - sú podvedomým znakom strachu a nedostatku ,,keď” sa niečo stane..

✅Nemám pocit, že peniaze sú špinavé a nemám potrebu si po nich neustále dezinfikovať ruky.

✅Peniaze investujem - otáčam do služieb či produktov - nesedím na nich a nečakám, že sa mi vyliahnu.

✅Cielene nešetrím na horšie časy, nemám strachy, že prídu (keby aj prišli budem ich riešiť v prítomnosti).

✅Vylúčila som zo svojho slovníka slová drahé/ lacné a NEPOSUDZUJEM PENIAZE resp. čísla, ktoré ich vyjadrujú. Poviem si len toto pre mňa hodnotu má, toto nie.

✅Hľadám spôsoby ako mať na to, čo chcem ➡️ nehovorím, že na niečo nemám.

✅Veľmi teším sa z úspechu iných ľudí ➡️ nezávidím, pocity závisti sú o nedostatku čohosi, radšej hľadám spôsoby ako nedostatok naplniť.

✅Premýšľam a naciťujem, kam moju energiu vo forme peňazí nasmerujem ➡️ podporujem radšej lokálne, ekologické a s láskou vyrábané potraviny/ oblečenie, služby (radšej si za ne aj priplatím), je pravdou že si to viem nacítiť, ale každý si má možnosť zistiť, čo podporuje, za každým výrobkom či službou je nejaký príbeh - energia.

✅Podporujem autorov ➡️ nepožiciavam si knihy, programy a nezdieľam služby, za ktoré som zaplatila pre seba alebo ktoré kúpil niekto iný, pokiaľ niečo chcem kúpim si to sama a tým podporím niečiu tvorbu.

✅Nevyhľadávam všetko len ,,zadarmo” a voľné dostupné, pokiaľ sa mi niečo páči rada následne od toho istého autora, výrobcu či dodávateľa niečo kúpim a podporím ho tým, pretože si uvedomujem, že rovnováha je v prijímaní aj dávaní.

✅Uvedomujem si, že NIČ NIE JE ZADARMO, maximálne tak zaDARmo➡️ aj Matka Tereza mala za sebou donátorov, ktorí jej misie dotovali - obväzy, lieky, jej strava ubytovanie, energia a čas. Všetko niečo stojí a VŽDY za to niekto zaplatí - hmotne, finančne, časom či energiou. Ani tento článok nie je zadarmo, stál presne 32min energie písania + 17min pridania na stránku😄

Teraz to napíšem za seba, ale verím, že hovorím za viacerých kolegov, keď vás otvorene vyzvem k tomu, aby ste našu tvorbu podporovali aspoň ZDIEĽANÍM. Pokiaľ tvoríme pre vás a je to voľné dostupné či zaDARmo, robíme to z dôvodu, že chceme zasvietiť na čo najväčší počet ľudí, nejde nám o lajky či srdiečka. Práve zdieľanie, či preposlanie môže byť tvoja energetická výmena, ktorou svietime ďalej➡️ zaručene ťa nebude stáť viac energie ako zdieľať pre vás s láskou informácie, ktoré ťa posunú vpred..i keď občas pichnú..

A pokiaľ si niekto ešte stále hovorí, že TEN, TÁ, TO, možu a ľahko sa im hovorí lebo… tak ešte nie je pripravený skutočne niečo zmeniť. Peniaze fungujú presne tak ako naše vzťahy ➡️ pokiaľ si mal kvalitné vzťahové zázemie a detstvo tak máš vzťahy ako z rozprávky, pokiaľ nie, proste by si sa mal prestaviť. Pokiaľ si mal v detstve pred očami hojnosť a finančnú gramotnosť tak máš skvelý štart a možno ti stačí vyladiť drobnosti, pokiaľ si hojnosť nemal tak je vhodné sa prestaviť. Už je len na tebe či a kedy…

GLOBÁLNE➡️ Možno sa nemusíme sťažovať, že ceny rastú a za všetko treba platiť. Možno sa to deje preto, že ľudia sa sťažujú a nepochopili, že platiť ➡️ oceniť ➡️výmena energie🔄 Možno ceny rastú, lebo výmena energie sa netočila prirodzene. Možno je to výučba.. Možno ,,nič nie je zadarmo” pretože ani nikdy zadarmo nebolo.. maximálne zaDARmo😊 Pritom sa zabudlo na to, že tomu oceneniu dávame energiu i vo forme emócií - zlosť a frustrácia sa preniesla na ,,peniaze”. Možno keby sme začali oceňovať ľudí vôkol nás, ceny by nemuseli rásť vo výučbe vesmíru, keby sme to pochopili bez narušenia kolobehu🤷🏻‍♀️

Možno si teraz niekto povie ale kedysi.... ale je dnes 😊 ...a možno keby niekto skúsil navrhnúť inú výmenu energie, možno by to fungovalo. Ceníš si niečiu prácu menej než jogurt či cestoviny v potravinách? Nič sa nedeje, je to úplne v poriadku, každý má iné priority, no nečakaj že kolobeh energie sa ti na strane ,,nepriorít” bude točiť ďalej. Naučme sa dávať a budeme i prijímať. Energia môže mať rôznu formu. Doležité je NEDRZAŤ kolobeh kruhu. Keď ho niekde zastavíš, prečo čakáš, že sa ti niekde vráti? Zastal tam kde si sa ty rozhodol aby zastal⛔️Či už pri potravinách, drogérii, gastroslužbách, vzdelaní, voľnom čase, zdraví, osobnom rozvoji?.. Kde ho potrebuješ uvoľniť? Je to na tebe. To či máš alebo nemáš je na tebe.

Duch žije v hmote úplne prirodzene, na to sme tu. To či oddelíš ducha od hmoty je na tebe. akékoľvek limity sme si nastavili, možeme ich kedykoľvek uvoľniť ❤️
Možeš zastať pri nemám.. možeš sa pýtať prečo a zmeniť to, ale aj nemusíš..

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR