Levia brána 8.8.

28.7. - 12.8.2023

,,A keď niečo chceš, celý vesmír sa spojí, aby ti to pomohol dosiahnuť.."🦁

Čo ak ti poviem, že to nie je inšpiratívny citát z amerického dojáku, ale astrologický fenomén? Portál Levej brány, je jedným z takýchto astrologických udalostí, keď je vesmír plný pozdpornej energie a všetky ,,uši" Vesmíru naslúchajú, aby si vypočuli tvoje túžby. Ľudia síce len pomerne nedávno začali vnímať Leviu bránu ako fenomén, ale táto udalosť má svoj náležitý význam už v starovekých civilizáciách, kedy sme tento astrologický úkaz uctievali. Teším sa, že toto obdobie mojej inkarnácie neprináleží uctievaniu nikoho a ničoho, no napriek tomu nám Levia brána dáva možnosť pre naše vlastné tvorcovské potreby, niečo výrazné zmanifestovať. 

Aký je význam Levej brány?🦁
Otvára galaktické brány a symbolizuje výbuch vysokofrekvenčnej energie a múdrosti (pozn. nie informačnej), čo nám prináša veľkú príležitosť na rast a prejavenie sa v manifestácii našich zámerov. Toto obdobie nám umožňuje posilniť naše vízie, prejaviť nové nápady a túžby, zvýšiť naše vedomie a posilniť našu duchovnú energiu. Pokiaľ hľadáš  zmenu vo svojom životnom štýle, stanovuješ si nové ciele alebo chceš dosiahnuť viac, táto brána je ti nápomocná. Jedná sa o kozmické podstavenie, keď je Slnko v Levovi a Zem, Orionov pás i hviezda Sírius sú zoradené, čo sa aktivuje východom hviezdy Sírius. Vzhľadom k tomu, že udalosť nastáva práve v okamihu, keď je Slnko v Levovi - znamení známom pre silu a odhodlanie, nazýva sa Portál Levej brány.

🦁Táto astrologická a duchovná brána má korene, ktoré siahajú až k starovekým Egypťanom a po tisíce rokov bola pozorovaná a uctievaná ako posvätný čas aktivácie energie a dobrých vibrácií. Podľa staroegyptskej kozmológie je Levia brána úsvitom nového roka a obdobím, v ktorom sme si stanovovali nové predsavzatia do budúcnosti. Ako starovekí Egypťania sme uctievali hviezdu Sirius (najjasnejšiu hviezdu) a všetky naše obrady a životný štýl sa točili okolo Síria. Verili sme, že je to brána do neba múdrosti a práve Síriania nám prinášali do života múdrosť a hojnosť. Slnko v Levovi, Zem a Sírius sa dokonca úplne zarovnajú s pyramídami v Gíze v Egypte. V danom období dokonca prichádzali povodne Nílu, ktoré pre nás v tých časoch predstavovali návrat hojnosti pôdy a ľudí na ďalší životný cyklus. Verili sme, že Sírius a kráľovské levy pomáhajú viesť ľudstvo na ceste vzostupu a evolúcie, preto je hviezdna brána dodnes strážená dvomi levmi kráľovského Síria, známymi ako "Levy včerajška a zajtrajška". Symbolizujú vrátnikov, ktorí zabezpečujú, že tí, ktorí sú ,,zakorenení” v tomto momente a prítomnom okamihu poznajú svoju cestu, môžu prechádzať portálom Levej brány a zámerne vytvárať nový životný cyklus, aby viedli ďalších, ktorí sú na to pripravení na svojej ceste prebudenia a stvorenia. 

🦁V hinduizme je Sírius (Psia hviezda) tiež známy ako Svana, pes kráľa Yudhisthira, ktorý bol pripravený opustiť nebo pre svojho verného psa, ale nakoniec naopak bol vpustený do neba vzhľadom na svoju obeť pre Svana. Hviezda podľa hinduizmu tiež symbolizuje správne správanie a poznanie.

🦁Mayovia verili, že Levia brána je priestorom pre ďalší cyklus, ktorú obnovuje ,,kreatívna inteligencia Vesmíru”.

Svetelné kódy vzostupu, majstrovstva a evolúcie zo Síria, niekedy nazývaného Duchovné Slnko, prúdia k Zemi a ponúkajú ľudstvu ďalšiu úroveň aktivácie a príležitosti na postup na ceste vzostupu☺️ Je to čas zvýšenej kozmickej energie prúdiacej medzi fyzickou a duchovnou sférou. Portál Levej brány sa začne otvárať 28. júla a jej úplné vrcholné otvorenie bude 8. augusta, pričom úplne sa zatvorí 12.augusta. Práve v tomto období započneme nový energetický cyklus a práve v tieto dni je energia našich vízii vysielaná a súčasne manifestovaná s väčšou intenzitou. Je vítané naplánovať si tieto dni, čo najviac vedome, aby si z nich do budúcnosti vyťažil/a maximum. Je skvelé zapísať svoje túžby a hovoriť o nich nahlas hoci už dnes a pri tom meditujte. Toto obdobie pokojne vnímajte ako kozmický sviatok zdôrazňujúci stelesnenie duše, oslavujúci hojnosť životných požehnaní, dosahovanie zvýšenej duchovnej múdrosti, pestovanie rastu a prejavovanie štedrosti😊

Levia brána je vhodným časom, aby sme otvorili svoje srdcia a mysle novým možnostiam a urobili kroky k duchovnému rastu. Je to čas hojnosti, radosti a lásky🥰

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR