Zimný Slnovrat ako brána

zaujímavý čas na zmenu

Posledné roky všetko transformujeme a ako spoločnosť i jednotlivci si prechádzame rôznymi situáciami, ktoré nás vedú na ceste za najhlbšími zákutiami nášho ja. Očisťujú nás, aby nás prebudili a pripravili na transformačný bod zlomu na ceste do Novej Zeme.  Vesmír túži, aby sme si otvorili oči a pozreli sa ako žijeme, ako jednotlivci i spoločnosť. Aby sme pustili to, čo už s nami nemá byť,  staré vzorce a programy, očakávania, závislosti, plány, vzťahy, prácu, bývanie, jednoducho všetko, čo nie je v súlade s našou dušou a jej cestou.

Obdobie pred zimným Slnovratom je veľmi vhodné na pustenie všetkého, čo nám už neslúži.  Nachádzame sa ,,v najtemnejšej časti roka” a tak možeme kedykoľvek nazrieť na to, čo je v našom živote ešte funkčné a čo nie.

🔑Skús si odpovedať na nasledujúce otázky
🔑Čo alebo kto k tebe už nepatrí?
🔑Čo alebo kto ti berie energiu?
🔑Aké hmotné veci tu už neslúži?
🔑Čo alebo kto už s tebou nie je v súlade?
🔑Čoho alebo koho sa zúfalo držíš z posledných síl?
🔑Čo alebo koho potrebuješ pustiť?
🔑Aké presvedčenia o sebe ti už neslúžia?
🔑Kde sa úplne zbytočne držíme svojich starých vzorcov a zvykov?
🔑Kam a s kým kráčame len zo zotrvačnosti?
🔑Kde sme sa sami zavreli do vlastného väzenia?

Niekedy sa zubami nechtami držíme domnelej istoty, ktorá nám bráni, prirodzene plávať prúdom života. A verte mi, že všetko čo nám nezabalia na cestu po smrti je ,,len” domnelé.  Zimný slnovrat je jedným zo 4 najsilnejším a najdôležitejším sviatkov v roku. Energeticky nastáva i doznieva obvykle 21.-22.december. Je to doba najväčšieho temna a zároveň doba očakávania návratu svetla. Jedná sa o čas najhlbšej introspekcie a vyťahovania tieňov na svetlo. A tak sa zastav a pozri sa do seba. Práve Zem  nám može byť veľmi nápomocná pokiaľ chceme žiť s väčšou ľahkosťou a radosťou. Je obrovským inteligentným organizmom a úprimne povedané my sa s ním moc nekamarátime. Pokiaľ sa s ním kamarátiť nechceme, rada nás pustí.. pokiaľ ale túžiš začať budovať vzťah so Zemou, možeš tak učiniť práve cez živly, s ktorými má veľa ľudí ,,problém”.

Úprimne, koľkokrát si nádaval na počasie? Koľkokrát si použil papier bez toho, aby si poďakoval? Koľkokrát si bral, namiesto toho, aby si si vytváral vzťah? Odpovede majú byť zvedomujúce, pretože keď vieme, že nám niečo nefunguje, možeme to urobiť inak
Ak si niekto myslí, že niečo viac ako Zem, 2024-2025 ľahko pochopí, že tomu tak nie je. Ak si niekto nemyslí, že je niečo viac ako Zem, prečo s ňou nebuduje hlbší vzťah?  Práve v období Slnovratu máme možnosť pustiť staré krivdy voči Zemi, z týchto i minulých životov a urobiť prvý krok smerom k mocným živlom a začať s nimi budovať vzťah.  Ako to urobiť? Úprimným ĎAKUJEM za vodu, oheň, vzduch - vietor i zem a jej dary.

S láskou
Sany Asia🤍 

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR