Letný Slnovrat ako brána

zaujímavý čas na zmenu

Letný Slnovrat sa oslavuje po celom svete, ako začiatok radosti a letnej pohody. Nezávisle na kultúre miesta je oslavovaný začiatok leta a duchovná sila Slnka. Je to najdlhší deň roka a naopak, najkratšia noc. Začína ním najteplejšia časť roka a v prírode aj doba najväčšej hojnosti a plnosti. Podľa keltských tradícií sa deň letného Slnovratu nazýva Litha.

Silu letného Slnovratu je možné využiť aj na liečenie. Toto obdobie je spojené s vodou, voda je spojená s emóciami, preto je vhodná energia na prácu s vnútorným svetom emócii. Posledné roky všetko transformujeme a ako spoločnosť i jednotlivci si prechádzame rôznymi situáciami, ktoré nás vedú na ceste za najhlbšími zákutiami nášho ja. Očisťujú nás, aby nás prebudili a pripravili na transformačný bod zlomu na ceste do Novej Zeme. Vesmír skutočne túži, aby sme si otvorili oči a pozreli sa ako žijeme, ako jednotlivci i spoločnosť. Aby sme pustili to, čo už s nami nemá byť  staré vzorce a programy, očakávania, závislosti, plány, vzťahy, prácu, bývanie, jednoducho všetko čo nie je v súlade s našou dušou a jej cestou.

Obdobie letného Slnovratu je veľmi vhodné na nahliadnutie na to, čo si do života túžime vpustiť.  

Skús si zapísať odpovedať na nasledujúce otázky
🔑Kým sa túžiš obklopovať?
🔑Čo alebo kto mi berie energiu? 
🔑Čo mi dodáva energiu?
🔑Čo alebo kto je so mnou v súlade a kto už nie?
🔑Čoho alebo koho sa zúfalo držím z posledných síl?
🔑Čo alebo koho by bolo vhodné pustiť si do života alebo z neho pustiť?
🔑Aké presvedčenia môžeš aktualizovať?
🔑Kde mám priestor otvoriť sa novým ľuďom a príležitostiam?
🔑Kde už kráčam len zo zotrvačnosti?
🔑Kam chcem smerovať?

V období letného Slnovratu sa vykonávajú rituálne očistné kúpele. Jazerám či prameňom sa prinášajú dary v podobe kryštálov či minerálov. Dopraj si čas pre seba hodinou pri vode, kde si zodpovedaj na otázky, jeden zo svojich minerálov s vďačnosťou vrát vode a následne sa v nej vykúp so slovami: ,,Púšťam zo všetkých úrovní tiel všetko, čo mi viac neslúži na ceste mojej duše."

Tento rok nás letný Slnovrat čaká presne 21.júna o 16:58 jeho energiu však môžeš využiť ešte najbližších pár dní až týždeň.

S láskou
Sany Asia🤍 

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR