Elementy a ich vzťahy

(3.časť)

Všetko živé v sebe nesie energiu 5 základných elementov➡️ drevo🪵 oheň🔥 zem🌱 kov🪨 voda💧

V 1.časti článku sme sa pozreli na charakteristiky dreva a ohňa, v 2. časti článku sme sa pozreli na zem a kov. 
Teraz si posvietime na vodu a súčasne rôznorodé vzťahové dynamiky medzi jednotlivými elementami a tým i medzi ľuďmi..

VODA💧

Symbolizuje zimu a samotnú vodu, jemný dážď alebo búrku. Pripomína vnútorné ja, umenie a krásu. Dotýka sa všetkého a pozitívne s porozumením vyživuje a posilňuje. Majú tendencie k umeniu, i keď často ukryté hlboko v sebe. Rezervne môže opotrebovávať a vyčerpať. V spojitosti s emóciami môže naznačovať precitlivelosť, roztržitosť, neodbytnosť, strach, nervozitu a stres. Ľudia s prevažným elementom vody dokážu dobre komunikovať. Sú diplomatickí a presvedčiví. Sú citliví na nálady ostatných a vedia ich pochopiť. Sú intuitívni a bývajú skvelí vyjednávači a stratégovia. Sú flexibilní a prispôsobiví, na veci nazerajú holisticky.
asociácie: rieky, potoky a jazerá, more, modrá a čierna farba, zrkadlá a sklo, kľukaté vzory, fontány a jazierka, rybníky, obrazy s vodou

ELEMENTY majú medzi sebou rôznorodú vzťahovú dynamiku viď obrázok nižšie. Sú medzi nimi 3 typy vzťahov - kde vzájomne tvoria, ovládajú ale i ničia.

Pozrieme sa na jednotlivé vzťahové dynamiky bližšie

1. TVORENIE♻️
Každý z elementov je vyživovaný, podporovaný a teda „tvorený“ jedným z ďalších elementov.
➡️ oheň tvorí zem = ako oheň horí, vytvára kopy popola
➡️ zem tvorí kov = kov sa ťaží zo zeme
➡️ kov tvorí vodu = predstavte si rosu na studenej plechovke s nápojom v teplý letný deň
➡️ voda tvorí drevo = bez vody drevo vyschne
➡️ drevo tvorí oheň = bez paliva oheň nemôže horieť
Tvorenie sa používa tam, kde je potrebné zvýšiť efekt nejakého elementu v priestore.

2. REGULÁCIA REDUKCIOU♻️
Tak ako každý element vytvára iný v tvoriacom cykle, jeho vlastná energia je redukovaná výkonom.
➡️ oheň ovláda drevo = drevo horí v ohni, teda oheň zmenšuje jeho množstvo
➡️ drevo ovláda vodu = drevo pre svoj život potrebuje vodu čím ju odčerpáva a znižuje jej množstvo
➡️ voda ovláda kov = kov vo vode dlhodobo hrdzavie a znehodnocuje sa
➡️ kov ovláda zem = kov je zo zeme ťažený, čím znižuje jej množstvo
➡️ zem ovláda oheň = keď oheň príliš horí, pridaním zeme ho stlmíme, znížiť
Ovládanie/ regulácia sa používa tam, kde je potrebné miernou cestou priviesť situáciu opäť do rovnováhy a teda znížiť množstvo nejakého elementu alebo jeho energie. 

3. DEŠTRUOVANIE♻️
Živly sa navzájom môžu aj ničiť. V takomto prípade platí nasledovné:
➡️ oheň ničí kov = kov sa v ohni roztápa
➡️ kov ničí drevo = kovom sa dá drevo rozsekať
➡️ drevo ničí zem  = drevo odoberá zo zeme živiny, korene vrastajú do zeme a tak ju deštruujú
➡️ zem ničí vodu = zem hradí alebo kalí vodu
➡️ voda ničí oheň  = oheň vieme vodou zahasiť

Rovnako ako sú elementy ukryté v nás platí, že vzťahovú dynamiku medzi nami ľuďmi do značnej miery ovplyvňujú dynamiky elementov. Ktoré sú to i teba a tvojho partnera, rodiny či spolupracovníkov? Urob si prieskum 🙂

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR