Čierna Luna - Lilith a budúcnosť

29. jún 2024 - marec 2025

Pozor na pusu?

Dalo by sa to brať ako odporúčanie, ale za mňa osobne je táto rada kontraproduktívna. Aktuálne energie nás budú viesť k autenticite a sú len začiatkom niekoľkomesačnej cesty…

Pokiaľ neunesieme pravdu a chceme od svojich blízkych počuť len to pekné, aký zmysel má náš vzťah? A naopak, ak sa bojíme či cítime hlúpo autenticky vyjadriť, ako to máme či chceme mať vo vzťahu my sami, o čom sú skutočne naše vzťahy? Už za 2 týždne vstúpi Čierna Luna alebo Lilith do Váh a začne sa veľké preverovanie sily partnerských väzieb všetkého druhu, ktoré bude pokračovať najbližších 9 mesiacov do marca 2025. Berme teda aktuálne obdobie len ako predohru. Lilith nerobí nič iné, než že čistí priestor. Chce pre nás to najlepšie - autenticky najlepšie.

Ja osobne vo svojom poli neznesiem dlhodobú neautenticitu, či už si jej niekto vedomí je, alebo nie. Oceňujem človeka, ktorý sa cíti smutný a dokáže to precítiť, pomenovať a časom ísť ďalej. Rovnako ako keď je niekto nasratý, určite to uvítam viac ako falošný úsmev štýlu ,,nič sa nedeje, som nad vecou.” Na pretvárku ma skrátka neužije. Ani keď ju ľudia nazývajú takt, diplomacia či spoločenské správanie. Pretože na neautenticite nevieme stavať vzťahy založené na skutočnom rešpekte, láske, úcte a iných cnostiach. Len vzdušné zámky plné prázdnoty a nedostatku. Naša duševná autenticita a pravda sa dajú vyjadrovať i láskavo, teda väčšinou.

Neprišli sme sa na Zem vznášať na ružových obláčikoch s jednorožcami, hoci aj... občas je skrátka potrebné povedať veci rečou daného jedinca a to môže byť mimo toho, čo ľudia nazývajú taktné. Na druhej strane keď máme vnímať veci z pohľadu duality, tváriť sa, že nejaký štýl autenticity je horší ako ten druhý?? Opäť len polarita zabalená do pekných duchovných poučiek. Preto sa teším, že Lilith prinesie presne energiu, ktorá tieto skryté závoje polarity rozpustí. Doslova nás dotlačí hovoriť, ako to máme a energia Lilith to vie na všetky spôsoby… Ja mám veľmi rada energiu Čiernej Luny a keby som ju mala personifikovať, tak je to za mňa teta čo príde v reštaurácii upratať stol po predošlých zákazníkoch a upratuje tak akoby si tam ty ani nesedel😄Vo výsledku máš však čistý stôl, ktorý by si si sám neupratal..

Najbližšie mesiace teda môžeme čakať témy ako:

➡️ vačšiu prehliadku snahy o kritické pomenovanie pravdy

➡️ 2.časť článku ako i ďalšie iné aktivácie a meditácie nájdeš na mojom prémiovom účte tu, ktoré celý výťažok putuje na výstavu ekocentrá pre zvieratá a ľudí na strednom Slovensku.

Obchádzať témy, vyhýbať sa im, klamať sám seba nikam nevedie. Pravda s energiou Lilith môže byť krutá, ale rozhodne mieri k skutočnému riešeniu. A krutá je len z dôvodu, že sme jej dlhodobo nevenovali pozornosť.

S láskou

Sany Asia🤍

PS: Tu si môžeš porovnať témy Čiernej Luny, ktoré teraz končia a posledný necelý rok nás sprevádzali, či ti sedia 😉

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR