Majstri zostúpení na Zemi

formujú sa nomády duší

Už pred 260 000 rokmi, na počiatku experimentu s názvom Atlantída sa naplánoval proces vzostupu vedomia planéty i ľudstva, ktorí dnes prebieha. Väčšina zo skupín vyškolených nanebovzatých majstrov súhlasila s tým, že sa sem v túto dobu inkarnujú pričom si prejdú závojom zabudnutia so 7.vstvami ilúzií a zabudnú na svoj pôvod. Prečo sa neinkarnovali štandardne so všetkými mimozmyslovými schopnosťami a v rozšírenom stave vedomia? Jedine tak sa totiž dalo očakávať, že budú schopní nasmerovať a prebúdzať stovky až tisícky ľudí tejto doby. Ako človek s ,,typickými” ľudskými problémami. Pretože nato myseľ ľudí zvyčajne reaguje najpriaznivejšie ,,.. máme rovnaké problémy..”🤷🏼‍♀️ Ide to cez sebaprijatie, sebalásku, sebareflexiu a ostatné fragmenty zahrňujúce sebalásku. Pozor nie slepé nasledovanie Svetla a lásky bez prijatia ostatných fragmentov našej osobnosti a duše, len na základe mentálneho pochopenia.

V uplynulých tisíckach rokov mnohí nanebovzatí majstri dosiahli najvyššie duchovné osvietenia v iných vteleniach či v iných úrovniach reality a čakali na túto inkarnáciu. Veľakrát sa tu práve od dôb Atlantídy žiadni nositelia svetla ani neinkarnovali. Teraz sa však napĺňa dohoda o vtelení v rovnakú dobu práve na Zemi, pretože každý duchovný majster, ktorý sa sem teraz inkarnoval nesie dôležitý a nenahraditeľní kľúč🔑 k celému procesu vzostupu vedomia planéty i ľudstva.

Každý prináša jedinečné spektrum darov a talentov, ktoré harmonicky pôsobia so svetlom ostatných duší zo svojej skupiny. Priťahujeme tieto duše, aby sme sa mohli premiestniť kam nás čakra hviezdy zeme zavolá a kde možeme meniť okolnosti svojho života, pokiaľ niekto pocíti impulz tak učiniť. Miesta poslaní sú vopred naprogramované v čakre hviezdy zeme, stačí ju len plne aktivovať a ty budeš presne vedieť, kde máš v danú chvíľu byť. Mnohí svetlonoši teraz cestujú po celom svete s cieľom dokončiť energetické poslania, ktoré sme na daných miestach pred tisíckami rokov započali.

Najdôležitejšou misiou prebudených zastúpených majstrov na Zemi je láska a pozitívne tvorenie v autenticite. Súhlasili sme, že pomôžeme otvoriť ľuďom srdcia, otvorením toho nášho🤍 čím môžeme znova prinavrátiť do nášich životov atribúty a sily, ktoré so sebou niesli v dávnych dobách chrámy Svetla, Lásky, Zvuku, Noci, Mesiaca, Slnka, Lásky, Liečenia, Pravdy, Zvierat, Mora, Prírody, Vedenia, Poseidona a iné. Ale je to cesta a tak je to v poriadku 🙂

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR