POLARITA, DUALITA, JEDNOTA

?..kde aktuálne sme..?

Toto je článok, ktorý niekto može nazvať duchovnou pýchou a niekto osvietením. Nazvi si ho ako chceš, je mi to jedno, hlavne si ho prečítaj a ak s tebou rezonuje, tak aj prezdieľaj ‍🤷🏼

Poďme si ozrejmiť pojmy a dojmy, ktoré sa ,,spirituálnym svetom” začali trocha zamieňať. Ako príklady si uvedieme sprievodcov, ktorí sú danými pojmami dajme tomu definovaní.

POLARITA - energetický systém, ktorý na Zemi stratil platnosť, avšak doťahuje sa z kvantového pola a stále je veľmi rozšírení. Rozdeľuje veci na 2 základné polovice ako napr. správne - nesprávne, negatívne - pozitívne, dobré - zlé, patrí sa - nepatrí sa, slušné - neslušné, pekné - škaredé, svetelné a temné… 

Napr. Správny duchovný sprievodca šíri svetlo a lásku. Teda sa vyjadruje len slušne s úctou, rešpektom a všetko je u neho len v úplnej harmónii a v súlade so svetlom a láskou. Má perfektný vzťah, zdravie, telo, mindset a asi aj hviezdy pre neho svietia viac než pre nás ostatných 😃 Nevie čo je hnev, vina, hanba a iné emócie.. teda pardon samozrejme vie - teoreticky všetko, aby vám poradil, inak sa ho nič nedotýka. Všetko už má spracované, vlastne tu len bdie a čaká, kým ho niekto vyhľadá. Vlastne ktokoľvek ho vyhľadá príjme ho s otvorenou náručou a samozrejme i otvoreným srdcom. Rád sa rozdá ako teplé rožky 🥐 lebo veď sme Svetlo pre všetkých. Kľudne si ho môžete natrhať ako kalendár, a ešte skoro zdarma, predsa by si len za duchovnú prácu nebral peniaze. Aké prízemné… pche.. je to vlastne novodobý Chuck Noriss v duchovnom šate… Samozrejme koná s najlepšími úmyslami, ale niečo vám nesedí… za predpokladu, že nie ste rovnako ako on, orientovaný len na jednu polovičku - SVETLO alebo neutekáte pred TMOU…

DUALITA - energetický systém, ktorý na Zemi má aktuálne platnosť a trvanie. Všetko v tomto systéme a na Zemi má z nadhľadu svoje doležité opodstatnenie a prepojenie, pričom prijímame skutočnosť, že všetko a všetci na Zem patria z nejakého dôvodu, ktorý nám nemusí byť zjavný, ani zrejmý a ani po ňom nemáme nutkavú tendenciu pátrať, aby sme si niečo dokázali. Možeme a nemusíme sa rozhodnúť, že súčasnou nášho života všetko aj bude, avšak nemáme tendenciu posudzovať - polarizovať a niečo vylučovať ako podradné, či nezapadujúce alebo nevhodné ako také či onaké s emočným nábojom. Rozhodne nemáme tendenciu niečo vynechávať alebo odsudzovať, ani čo sa jedná našich, nie až tak populárnych stránok. V tomto koncepte sa možeme prijať, pretože v ňom nič nevylučujeme ako ,,pokazené”.

Napr. Som duchovný sprievodca, ktorý prišiel otvoriť srdcia ostatných ľudí, no tiež mi nie je každého objatie rovnako príjemné. Občas niekoho pošlem do prdele, keď je pre mňa energeticky vyčerpávajúci a na slovo stačilo nereflektuje. Milujem svetlo a bezpodmienečnosť rovnako ako tmu a tajomno. Veľakrát som ako medík, čo natrieš na chleba a inokedy zas zámerne a vedome ironicky človeku odzrkadlím jeho hulvátsky prístup v ,,jeho jazyku”, aby mi rýchlejšie porozumel a niekedy to robím aj v práci, kde mi zato ľudia platia. €nergetickú reciprocitu za služby mám nastavenú, lebo hmotu mám rada rovnako ako aj spiritualitu a vlastne v nich vidím niečo prepojené, čo sa aktuálne krásne dopĺňa. Ako skoro stále vegetarián vidiaci jesť svojho muža klobásu, si z nej občas z chuti rada odhryznem a aj si to užijem. Odmietam na svojich kurzoch odpovedať na otázky tipu či môže ísť niekto na wc alebo či sa stihne prezliecť a vačšinou aj ignorujem požiadavky ľudí o zaslanie meditácie z programu, v ktorom na začiatku 2x hovorím - stiahnite si prosím meditácie - dodatočne vám nebudú zaslané..
A že skutoční duchovní sprievodcovia by toto neurobili? V polarite asi nie… v dualite som safe rovnako ako pri ľuďom, ktorí sú na ňu už naladení 😀

JEDNOTA - o tomto stupni vývoja sa budeme baviť čisto teoreticky, pretože je hudbou ďalekej budúcnosti. Aktuálne na Zemi v podstate mimo zasvätencov, ktorí o tom zvyčajne ale nemožu priamo hovoriť, nik iný (teoreticky) týmto stupňom nedisponuje. I keď sa tam SAMOzaraďuje veľmi veľa sprievodcov a liečiteľov, v tomto stupni, keby sme ho teda teoreticky prakticky aplikovali na Zem, tak napr. človek dosiahol taký stav vnútornej jednoty sám so sebou, s každou svojou jednou časťou a následne so svetom, že môže ľahnúť do trávy a stať sa tulipánom 🌷

Vyzývam týmto lektorov, sprievodcov a liečiteľov, ktorí tento stav dosiahli, aby ma kontaktovali formulárom nižšie. Aj pokiaľ sa stanete magnóliou, samozrejme som s tým v poriadku tiež.. Rada sa stretnem a niečo priučím. Pokojne poskytnem i priestor poprednášať na Akadémii energii vedomia. Prosím však, aby sa hlásili len sprievodcovia, ktorí na Zemi v tejto inkarnácii už dosiahli stupeň vývoja JEDNOTA nielen na mentálnej/ informačnej úrovni (stále skrytá POLARITA), kde už všetci vieme, že vysoká vibrácia je svetelná a aj čo sme sem prišli robiť (šíriť svetlo a lásku), ale to AJ ŽIJÚ. Čiže hľadám tých z vás, ktorí ste poznatky z mentálnej úrovne adaptovali do emočnej, energetickej a tým i fyzickej úrovne. Prosím berte na známosť, že vás môžem odmietnuť, ak mi energeticky nebude sedieť súlad vedomia a podvedomia ako i miera autenticity. Ako obhajoba mi slúži fakt, že ja som len v dualite a občas skĺznem aj do polarity, tak predsa len si ešte môžem dovoliť AJ ODMIETNUŤ 😀

TENTO ČLÁNOK SOM SA ROZHODLA NAPÍSAŤ z dôvodu, že je čas začať ukazovať ako AUTENTICKY ŽIŤ v súlade so samými sebou a nielen písať o svetle a láske, pretože tým pomyselne preskakujeme stupne vývoja, do ktorých to potom tak či tak ,,hodí”, aby ste tú svoju neprijímanú/ polaritnú časť - ,,temnotu” integrovali a postavili sa pred ňu. Pretože nehryzie a možno sa budeš dokonca čudovať koľko krásy a vnútornej sily v nej po jej kultivácii objavíš ✨ 

Multidimenzionalita totiž zrejme nie je o tom, čo je dobré alebo zlé. Je aj o prepojení svojich energií, síl a častí z rôznych kútov vesmíru. A keď neprijímaš seba ako nasratú, tak iste sa ti podarí prijať tvoju časť v inom kúte vesmíru…

S láskou a dnes i mojou drahou slnovratovou iróniou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR