AKADÉMIA

ENERGIÍ
VEDOMIA

1. ročník školy prítomnosti i budúcnosti

vypredané, miesta už len v 2.ročníku

Staň sa spolu-tvorcom 1.ročníka akadémie - prítomnosti i budúcnosti s rôznymi aktivačnými technikami a zasväteniami do svojich hĺbok, ktoré ti dopomôžu uzdraviť, harmonizovať teba, tvojich klientov či okolie.
V aktuálnej dobe ako ľudstvo vzostupujeme do vyšších vibrácií a je nevyhnutné napojiť sa na svoje vyššie VEDOMIE. To najhodnotnejšie, čo môžeme pre seba či svojich blízkych urobiť je neustále sa rozvíjať a prakticky vo svojom živote čistiť a púšťať nefunkčné či energetické bloky, ktoré nám viac neprospievajú.
Jedinečná 8-mesačná AKADÉMIA ENERGIÍ VEDOMIA môže tvoj život zmeniť na nepoznanie.

 

Každý z nás je špecifický a osobitý originál, tak ako naše telo potrebuje rôznorodú výživu a režim i my potrebujeme rôznorodé spôsoby sebarozvoja, niektoré na nás totiž zaberajú a určité nie. Osvojiť si inakosť prístupov a techník práce so sebou či so svojimi klientmi je cesta budúcnosti.

 

90-95% nášho bežného dňa fungujeme na úrovni podvedomia či vedomia, štandarné techniky často nie sú dostatočne účinné, alebo nepojímajú všetky naše úrovne bytia v ktorých sa neustále posúvame a rozvýjame (staro)nové zmysly. Našim základom je energia, ktorá je transformovateľná najrýchlejšie.

 

Naskoč na cyklus 8-mesačnej cesty hĺbkovej premeny a transformáciu svojej reality, kde sa stretneš so svojim vnútrom i telom a pomocou ktorej, môžeš byť nápomocný/á i ľuďom so svojho okolia.

 

70% ľudí je aktuálne na základnej úrovni vedomia

25% ľudí je na prebudenej úrovni vedomia
cca 4% sa nachádza v rozšírenej úrovni vedomia

1% sa nachádza v multidimenzionálnej úrovni vedomia

 

1.ročník ➡️ jedinečná a celistvá cesta na všetkých úrovniach ENERGIE, TELA, EMÓCIÍ, MYSLE i DUŠE je určená pre ľudí v prebudenej alebo rozšírenej úrovni vedomia. Prečo toto ,,odporúčanie"? Naším zamérom je  praktická aplikácia zasvätení a prežitkov akadémie do života. Nejde nám o zahlcovanie mysle množstvom fascinujúcich poznatkov. Odporúčané levely vedomia pre účastníkov už dokážu všetky techniky postupne v ľahkosti PRAKTICKY APLIKOVAŤ do bežného života.

 

Akadémia z dlhodobého hľadiska okrem rozšírenia tvojho vedomia podporí tvoju schopnosť samostatne prejsť v živote akúkoľvek mentálne, emocionálne či energeticky náročnejšiu situáciu, bez nutnosti sa spoliehať na niekoho ďalšieho.

 

Cítiš, že si na svojej ceste ďalej? Pozri si rovno 2.ročník

Ako navnímam, že je akadémia je pre mňa?

 • Si začínajúci/ aktuálny terapeut, či človek milujúci sebarozvoj v rôznych oblastiach života?
 • Rád si rozširuješ svoje vedomie netradičnými spôsobmi a súčasne to aplikuješ do praxe?
 • Cítiš, že sa chceš naučiť lepšie komunikovať so svojimi sprievodcami, dušou i telom?
 • Prežívaš v živote veľa prežitkov, ktoré sa ti opakujú a máš pocit, že sa v nich cyklíš?
 • Chceš ovládať mnoho techník a spôsobov ako liečiť seba, rodinu či iných ľudí?
 • Síce veľa vecí vieš, ale nevieš ich uchopiť a aplikovať do praktického života?
 • Klasické techniky už poznáš, nebavia ťa alebo máš pocit, že ti nepomáhajú?
 • Chceš sa venovať samoprevencii či liečeniu doma alebo profesne?
 • Trápia ťa bolesti, od ktorých ti západná medicína trvalo neuľavila?
 • Chceš vylepšiť či zmeniť svoj život a zmeniť svoju realitu?
 • Máš pocit, že hlava je tvojím pánom a chceš to zmeniť?
 • Chceš zvýšiť svoje vibrácie na všetkých úrovniach?
  Odpovedal/a si aspoň 3krát ÁNO? ..tak táto spoločná 8-mesačná cesta je pre teba 🙂

,,90-95% nášho bežného dňa fungujeme na úrovni podvedomia či vedomia, štandarné techniky často nie sú dostatočne účinné, alebo nepojímajú všetky naše úrovne bytia. V akadémii budeme uchopovať techniky, ktoré rozšíria tvoje vedomie a vnímanie reality." 

1. ENERGIE

23. september 2023 (sobota 10:30 - 17:30)

 • SPRIECHODNENIE vyšších a základných energocentier
 • TOK ENERGIÍ TELA a jeho REGULÁCIA
 • druhy i formy energií a ich LIEČENIE
 • REIKI energie a FIALOVÝ PLAMEŇ
 • práca so životnou energiou
 • vnímanie a čistenie AURI
 • AKTIVÁCIA TRINITY
  a veľa ďalšieho..

2. TENSEGRITA MYSLE

24. september 2023 (nedeľa 9:00 - 16:00)

 • liečenie vnútorného dieťaťa v POHYBE
 • elementárne LIEČENIE tela a mysle
 • rôzne druhy DYCHOVÝCH CVIČENÍ
 • ROZVOJOVÉ meditačné zámery
 • NACIŤOVANIE energií iných
 • FLOW všetkých úrovní
  a veľa ďalšieho..

3. ENERGO FIGÚRKOVÉ KONŠTELÁCIE

29.október 2023 (nedeľa 9:30 - 16:30)

 • vnútorné FRAGMENTY OSOBNOSTI a práca s nimi
 • životné prejavy VZŤAHOV so STVORITEĽOM
 • osvojenie si TECHNIKY ENERGOkonštelácií
 • VZNIK duše a cesty duše
 • LIEČENIE úrovní DUŠE
  a veľa ďalšieho..

4. EFT TECHNIKA

10. decembra 2023 (nedeľa 9:30 - 16:00)

 • osvojenie si techniky terapie ENERGETICKEJ SLOBODY
  technika kombinácie tradičnej čínskej a západnej medicíny

5. TENSEGRITA TELA

20. január 2024 (sobota 10:30 - 17:00)

 • KOSTI, SVALY, ŠĽACHY v rozvoji osobnosti
 • osvojenie si techniky TESEGRITY TELA
 • spojenie s PROPRIORECEPCIOU
 • predmety v ROZVOJI tensegrity
 • SENZOMOTORIKA v pohybe
 • práca tela s GRAVITÁCIOU
  a veľa ďalšieho..

6. UVOĽŇOVANIE TRÁUM

21. január 2024 (nedeľa 9:30 - 16:00)

 • osvojenie si TECHNIKY UVOĽŇOVANIE tráum
 • ROZPOZNANIE traumatizovaného chovania
 • PUSTENIE úrovní úzkostí zo všetkých tiel
 • LIEČENIE posttraumatu
 • PREVIBROVANIE
  a veľa ďalšieho..

7. AKTIVÁCIA MERKABY

17. február 2024 (sobota 10:30 - 17:30)

 • AKTIVÁCIA svojho SVETELNÉHO TELA
 • aktivácia zrýchlenej MANIFESTÁCIE
 • osvojenia si TECHNIKY MERKABY
 • PROGRAMOVANIE MERKABY
 • ROZVINUTIE tela
 • SAMOLIEČENIE
 • MEDITÁCIE
  a veľa ďalšieho..

8. AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY

17. marec 2024 (nedeľa 9:30 - 16:00)

 • osvojenie si práce na úrovni Akáše
 • otváranie POSVÁTNÉHO PRIESTORU
 • čerpanie informácie z multidimenzionálnej knižnice
 • rozdiely práce medzi jednotlivými úrovňami
 • NACIŤOVANIE energií iných
 • FLOW všetkých úrovní
  a veľa ďalšieho..

BONUS - HLBOKÉ
SPLYNUTIE S PRÍRODOU

apríl 2024 (mimo Bratislavy - termín po dohode účastníkov)

1. ročník ČO získaš? 8 mesiacov transformácie a rozšírenia vedomia, ktorá ti prinesie zmeny v živote nevyčísliteľnej hodnoty. Absolventi majú všetky zručnosti potrebné k tomu, aby žili ako radostné, zdravé a sebavedomé bytosti a svojim pôsobením prispievali k tvorbe slobodnej Zeme.

KEDY? 1 sobota alebo 1 víkend v mesiaci intenzívneho praktického zážitkového výcviku
🧩23. september 2023 (sobota) 10:30 - 17:30
🧩24. september 2023 (nedeľa) 9:00 - 16:00
🧩29. október 2023 (nedeľa) 9:30 - 16:30
🧩10. december 2023 (nedeľa) 9:30 - 16:00
🧩20. január 2024 (sobota) 10:30 - 17:00
🧩21. január 2024 (nedeľa) 9:30 - 16:00
🧩17. február 2024 (sobota) 10:30 - 17:30
🧩17. marec 2024 (nedeľa) 9:30 - 16:00

Môžeš sa rozhodnúť absolvovať len 7 stretnutí a o nič neprídeš. Pokiaľ budeš mať pocit, že 1 stretnutie nepotrebuješ, alebo sa z akýchkoľvek dôvodov nechceš/ nevieš jedného z termínov zúčastniť, je to na tebe - nebude pre teba ani spoplatnený.

KTO? 11 bytostí či terapeutov a liečiteľov s potenciálom rastu (11 = majstrovské čiślo s pomocou vesmíru + 2 sprievodci = 13 znovuzrodenie)

KDE? IAM akademy v Bratislave (niektoré mesiace je možné absolvovať po dohode i online)

CENA: 1456 € v cene máš zahrnuté:
✅ lektorské pre 2 sprievodcov
✅ asistenčné služby
✅ pitný režim - vody a čaje
✅ zdravé občerstvenie - ovocie a oriešky
✅ pracovné a písomné pomôcky
✅ prenájom priestorov
✅ podpornú skúpinu vedomých bytostí počas 8 mesiacov
Akadémia - vzdelávanie je oprávnený daňový náklad pre každú firmu alebo živnostníka.

Miesto máš predbežne zarezervované po uhradení zálohy (ostatok sa platí postupne každý mesiac na mieste stretnutí). Po uhradení zálohy budeš nami do 2 týždňov kontaktovaná/ý, aby sme sa vzájomne naladili. Pokiaľ by sme počas rozhovoru navnímali veľký nesúlad v rámci vedomia skupiny ročníka, nude ti odporučené počkať a záloha vrátená. Zálohu ako aj kurzovné si vieš rozdeliť na splátky bez navýšenia, prípadne sa vieme individuálne dohodnúť. Je to len o vôli komunikovať. Pokiaľ chceš akadémiu venovať ako darček, alebo fakturovať na firmu, napíš na byme@byme.sk. Absolventi získavajú certifikát.

2 sprievodcovia: Sandra Kos Dzian sprevádzam jednotlivcov, páry i skupiny v oblasti psychoenergetiky, hĺbkovej transformácie a rozvoja viac než 10 rokov, pričom prepájam vedu a spiritualitu. Matúš Dzian profesne prepájam pohybové terapie, dychové techniky, biogeometriu a zvuk v rámci rozvoja vedomia mužov i žien pre širokú verejnosť i reprezentačných športovcov.

,,Koľko € by si investoval/a do týždňovej dovolenky a koľko do seba, rozšírenia vedomia a techník ktorými liečiš seba i okolie? Čo z toho Ti skutočne zlepší kvalitu života? Aké sú tvoje priority?"