AKADÉMIA

ENERGIÍ
VEDOMIA

Školy prítomnosti i budúcnosti

VYPREDANÉ - odporúčame ŠKOLU ŽIVLOV tu
prípadne multidimenzionálny ročník

Staň sa spolu-tvorcom akadémie - prítomnosti i budúcnosti s rôznymi aktivačnými technikami a zasväteniami do svojich hĺbok, ktoré ti dopomôžu uzdraviť, harmonizovať teba, tvojich klientov či okolie.
V aktuálnej dobe ako ľudstvo vzostupujeme do vyšších vibrácií a je nevyhnutné napojiť sa na svoje vyššie VEDOMIE. To najhodnotnejšie, čo môžeme pre seba či svojich blízkych urobiť je neustále sa rozvíjať a prakticky vo svojom živote čistiť a púšťať nefunkčné či energetické bloky, ktoré nám viac neprospievajú.
Jedinečná 8-mesačná AKADÉMIA ENERGIÍ VEDOMIA môže tvoj život zmeniť na nepoznanie.

 

Každý z nás je špecifický a osobitý originál, tak ako naše telo potrebuje rôznorodú výživu a režim i my potrebujeme rôznorodé spôsoby sebarozvoja, niektoré na nás totiž zaberajú a určité nie. Osvojiť si inakosť prístupov a techník práce so sebou či so svojimi klientmi je cesta budúcnosti.

 

90-95% nášho bežného dňa fungujeme na úrovni podvedomia či vedomia, štandarné techniky často nie sú dostatočne účinné, alebo nepojímajú všetky naše úrovne bytia v ktorých sa neustále posúvame a rozvýjame (staro)nové zmysly. Našim základom je energia, ktorá je transformovateľná najrýchlejšie.

 

Naskoč na cyklus 7 mesačnej cesty hĺbkovej premeny a transformáciu svojej reality, kde sa stretneš so svojim vnútrom i telom a pomocou ktorej, môžeš byť nápomocný/á i ľuďom so svojho okolia.

 

70% ľudí je aktuálne na základnej úrovni vedomia

25% ľudí je na prebudenej úrovni vedomia
cca 4% sa nachádza v rozšírenej úrovni vedomia

1% sa nachádza v multidimenzionálnej úrovni vedomia

 

Jedinečná a celistvá cesta na všetkých úrovniach ENERGIE, TELA, EMÓCIÍ, MYSLE i DUŠE je určená pre ľudí v prebudenej alebo rozšírenej úrovni vedomia. Prečo toto ,,odporúčanie"? Naším zamérom je  praktická aplikácia zasvätení a prežitkov akadémie do života. Nejde nám o zahlcovanie mysle množstvom fascinujúcich poznatkov. Odporúčané levely vedomia pre účastníkov už dokážu všetky techniky postupne v ľahkosti PRAKTICKY APLIKOVAŤ do bežného života.

 

Akadémia z dlhodobého hľadiska okrem rozšírenia tvojho vedomia podporí tvoju schopnosť samostatne prejsť v živote akúkoľvek mentálne, emocionálne či energeticky náročnejšiu situáciu, bez nutnosti sa spoliehať na niekoho ďalšieho.

 

Cítiš, že si na svojej ceste ešte ďalej? Pozri si priamo témy multidimenzionality.

Ako navnímam, že je akadémia je pre mňa?

 • Si začínajúci/ aktuálny terapeut, či človek milujúci sebarozvoj v rôznych oblastiach života?
 • Rád si rozširuješ svoje vedomie netradičnými spôsobmi a súčasne to aplikuješ do praxe?
 • Cítiš, že sa chceš naučiť lepšie komunikovať so svojimi sprievodcami, dušou i telom?
 • Prežívaš v živote veľa prežitkov, ktoré sa ti opakujú a máš pocit, že sa v nich cyklíš?
 • Chceš ovládať mnoho techník a spôsobov ako liečiť seba, rodinu či iných ľudí?
 • Síce veľa vecí vieš, ale nevieš ich uchopiť a aplikovať do praktického života?
 • Klasické techniky už poznáš, nebavia ťa alebo máš pocit, že ti nepomáhajú?
 • Chceš sa venovať samoprevencii či liečeniu doma alebo profesne?
 • Trápia ťa bolesti, od ktorých ti západná medicína trvalo neuľavila?
 • Chceš vylepšiť či zmeniť svoj život a zmeniť svoju realitu?
 • Máš pocit, že hlava je tvojím pánom a chceš to zmeniť?
 • Chceš zvýšiť svoje vibrácie na všetkých úrovniach?
  Odpovedal/a si aspoň 3krát ÁNO? ..tak táto spoločná 8-mesačná cesta je pre teba 🙂

,,90-95% nášho bežného dňa fungujeme na úrovni podvedomia či vedomia, štandarné techniky často nie sú dostatočne účinné, alebo nepojímajú všetky naše úrovne bytia. V akadémii budeme uchopovať techniky, ktoré rozšíria tvoje vedomie a vnímanie reality." 

1. ENERGIE

18.máj 2024 (sobota 11:00 - 18:00)

 • SPRIECHODNENIE vyšších a základných energocentier
 • TOK ENERGIÍ TELA a jeho REGULÁCIA
 • druhy i formy energií a ich LIEČENIE
 • REIKI energie a FIALOVÝ PLAMEŇ
 • práca so životnou energiou
 • vnímanie a čistenie AURI
 • AKTIVÁCIA TRINITY
  a veľa ďalšieho..

2. TENSEGRITA MYSLE

19.máj 2024 (nedeľa 9:00 - 16:00)

 • liečenie vnútorného dieťaťa v POHYBE
 • elementárne LIEČENIE tela a mysle
 • rôzne druhy DYCHOVÝCH CVIČENÍ
 • ROZVOJOVÉ meditačné zámery
 • NACIŤOVANIE energií iných
 • FLOW všetkých úrovní
  a veľa ďalšieho..

3. ENERGO FIGÚRKOVÉ KONŠTELÁCIE

6.júl 2024 (sobota 11:00 - 18:00)

 • vnútorné FRAGMENTY OSOBNOSTI a práca s nimi
 • životné prejavy VZŤAHOV so STVORITEĽOM
 • osvojenie si TECHNIKY ENERGOkonštelácií
 • VZNIK duše a cesty duše
 • LIEČENIE úrovní DUŠE
  a veľa ďalšieho..

4. EFT TECHNIKA

7.júl 2024 (nedeľa 9:00 - 16:00)

 • osvojenie si techniky terapie ENERGETICKEJ SLOBODY
  technika kombinácie tradičnej čínskej a západnej medicíny

5. TENSEGRITA TELA

14.september 2024 (sobota 11:00 18:00)

 • KOSTI, SVALY, ŠĽACHY v rozvoji osobnosti
 • osvojenie si techniky TESEGRITY TELA
 • spojenie s PROPRIORECEPCIOU
 • predmety v ROZVOJI tensegrity
 • SENZOMOTORIKA v pohybe
 • práca tela s GRAVITÁCIOU
  a veľa ďalšieho..

6. UVOĽŇOVANIE TRÁUM

15.september 2024 (nedeľa 9:00 - 16:00)

 • osvojenie si TECHNIKY UVOĽŇOVANIE tráum
 • ROZPOZNANIE traumatizovaného chovania
 • PUSTENIE úrovní úzkostí zo všetkých tiel
 • LIEČENIE posttraumatu
 • PREVIBROVANIE
  a veľa ďalšieho..

7. AKTIVÁCIA MERKABY

9.november 2024 (11:00 - 18:00)

 • AKTIVÁCIA svojho SVETELNÉHO TELA
 • aktivácia zrýchlenej MANIFESTÁCIE
 • osvojenia si TECHNIKY MERKABY
 • PROGRAMOVANIE MERKABY
 • ROZVINUTIE tela
 • SAMOLIEČENIE
 • MEDITÁCIE
  a veľa ďalšieho..

8. AKÁŠICKÉ ZÁZNAMY

10.november 2024 (nedeľa 9:00 - 16:00)

 • osvojenie si práce na úrovni Akáše
 • otváranie POSVÁTNÉHO PRIESTORU
 • čerpanie informácie z multidimenzionálnej knižnice
 • rozdiely práce medzi jednotlivými úrovňami
 • NACIŤOVANIE energií iných
 • FLOW všetkých úrovní
  a veľa ďalšieho..

BONUS - HLBOKÉ
SPLYNUTIE S PRÍRODOU

pondelok po víkende, ktorý si vyberieš

Čo získaš? 7 mesiacov transformácie a rozšírenia vedomia, ktorá ti prinesie zmeny v živote nevyčísliteľnej hodnoty. Absolventi majú všetky zručnosti potrebné k tomu, aby žili ako radostné, zdravé a sebavedomé bytosti a svojim pôsobením prispievali k tvorbe slobodnej Zeme, prípadne využívali svoje skúsenosti na pomoc ďalším ľuďom či zvieratám.

KEDY? 1 víkend - raz za 2 mesiace intenzívneho praktického zážitkového výcviku s medzipriestorom na integráciu
🧩 17. - 19. máj 2024 (piatok 18:00 - nedeľa 16:00)🔜 GAP deň pred meteoritickým rojom Aquarid
🧩 5. - 7. júl 2024 (piatok 18:00 - nedeľa 16:00) 🔜 now Raka
🧩 13. - 15. september 2024 (piatok 18:00 - nedeľa 16:00)🔜tesne pred lunárnym zatmením super Splnu s rovnodennosťou
🧩 8. - 10. november 2024 (piatok 18:00 - nedeľa 16:00)🔜začína retrogr. Jupiter
🧩+ máš 9. stretnutie máš ako bezplatný bonus, ktorýkoľvek pondelok chceš ostať v centre dlhšie - do pondelka večera 🎁

KTO? 9 bytostí či terapeutov a liečiteľov s potenciálom rastu (9 = zavŕšenie jednej etapy života - 2 sprievodcovia 11 = majstrovské číslo s pomocou vesmíru)

KDE? V našom ekocentre uprostred prírody Ja som láska, na strednom Slovensku neďaleko Zvolena. Na samote kde si krásne oddychneš, uzemníš sa, prečistíš svoje energie a načerpáš nové sily. Všetkých účastníkov budem prepájať na spoločné spolujazdy, čiže ak nevieš ako iste sa nájde niekto, kto ťa rád zvezie.

CENA: 1664 € v cene máš zahrnuté:
✅ 8 stretnutí + 1 bonusové zDARma (4x víkend + 1 deň)
✅ lektorské pre 2 sprievodcov
✅ asistenčné služby
✅ pitný režim - vody, kávy, čaje
✅ zdravé občerstvenie - ovocie a oriešky
✅ pracovné a písomné pomôcky
✅ využitie výukových priestorov uprostred prírody
✅ podpornú skupinu vedomých bytostí počas 8 mesiacov
Akadémia - vzdelávanie je oprávnený daňový náklad pre každú firmu alebo živnostníka.

Počas víkedových akadémií možeš (nemusíš) u nás prenocovať, čo je vítané vzhľadom na hlboké procesy, ktorými si budeš počas jednotlivých stretnutí prechádzať.
+145€ počítaj so sumou za ubytovanie a 1x večera, 2x obed, počas každého víkendu. Ovocie a snacky s pitnými režimom sú k dispozícii.

Miesto máš predbežne rezervované po uhradení zálohy (ostatok sa platí postupne každý mesiac na mieste stretnutí). Po uhradení zálohy budeš nami do 2 týždňov kontaktovaná/ý, aby sme sa vzájomne naladili. Pokiaľ by sme počas rozhovoru navnímali veľký nesúlad v rámci vedomia skupiny ročníka, bude ti odporučené počkať a záloha vrátená, prípadne vstúpiť rovno do 2.ročníka. Zálohu ako aj kurzovné si vieš rozdeliť na 3 splátky, prípadne sa dá individuálne dohodnúť. Je to len o vôli komunikovať. Pokiaľ chceš akadémiu venovať ako darček, alebo fakturovať na firmu, napíš na byme@byme.sk. Absolventi získavajú certifikát o absolvovaní všetkých techník.

2 sprievodcovia: Sandra Kos Dzian sprevádzam jednotlivcov, páry i skupiny v oblasti psychoenergetiky, hĺbkovej transformácie a rozvoja viac než 10 rokov, pričom prepájam vedu a spiritualitu. Matúš Dzian profesne prepájam pohybové terapie, dychové techniky, biogeometriu a zvuk v rámci rozvoja vedomia mužov i žien pre širokú verejnosť i reprezentačných športovcov.

,,Koľko € by si investoval/a do týždňovej dovolenky a koľko do seba, rozšírenia vedomia a techník ktorými liečiš seba i okolie? Čo z toho Ti skutočne zlepší kvalitu života? Aké sú tvoje priority?"